Vychovávateľ

 Voľné miesto

 

a)      názov a adresu zamestnávateľa:  Základná škola, Fatranská 14, Nitra

 

b)      príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: pedagogický zamestnanec, vychovávateľ

 

c)      kvalifikačné predpoklady: stredoškolské pedagogické vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie v obore

 

d)      zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní.

 

e)      iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: nástup do zamestnania ihneď, pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2018, pracovný úväzok 64%, zastupovanie PN