Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo

1. 3. 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo 62. ročníka súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín.  V I. kategórii- poézia nás reprezentovali A. Gáliková z II. B, ktorá obsadila 3. miesto a J. Milová z III. A , ktorá získala 1. miesto!!! V I. kategórii- próza nás reprezentovala K. Silná zo IV. B, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.  V II. kategórii- poézia nás reprezentovala K. Billíková zo VI. B, ktorá získala čestné uznanie. V III. kategórii- próza nás reprezentovala A. Barantalová z IX. B, ktorá obsadila 1. miesto!!!

20160301 123659

BLAHOŽELÁME a J. Milovej a A. Barantalovej držíme päste v okresnom kole.

Šaliansky Maťko

22. 1. 2016 sa konal 23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v okrese Nitra. Žiaci súťažili v prednese povesti. Našu školu reprezentovali J. Milová (III. A), R. Skovajová (V. A) a F. Máni (VI. C). Konkurencia bola veľká. Napriek tomu sa našej najmladšej reprezentantke Janke Milovej podarilo získať 1. miesto! Všetkých žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Pytagoriáda - školské kolo

8. a 9. 12. 2015 sme zrealizovali školské kolo Pytagoriády. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Úspešní riešitelia:
P3 - Šuba Erik, Juliniová Ella, Velčický Igor, Vargan Jakub, Billík Karol, Dzurilová Natália, Garajová Linda, Milová Jana

P4 - Košťál Theo, Skovajová Nina, Palenčíková Adriana, Gedaiová Nina, Mehager Hana, Matiaska Oliver, Kováčová Hana, Krajčová Lea, Špeťko Michal

P5 - Lipták Dárius, Lipták Márius

P6 - Billíková Klára

P7 - Trnkus Andrej, Klubertová Paula, Petríková Tatiana

P8 - Bielik Tomáš, Mikačová Katarína

Podkategórie

Strana 7 z 7