Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Krajské kolo chemickej olympiády

Dňa 28.5. sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády. Úlohy boli veľmi náročné, ale Marcel Pilka z 9.C  ich úspešne vyriešil. BLAHOŽELÁME!☺

Hviezdoslavov Kubín

Tradičná súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín neobišla ani žiakov druhého stupňa. Siedmi recitátori sa 31. januára predviedli v prednese poézie a prózy.. Porota udelila v štyroch kategóriách tri prvé miesta, a tak posunula žiakov do obvodného kola, ktoré bude v Krajskom osvetovom stredisku 4. marca. Žiaci V.B ako diváci mali možnosť vidieť nezabudnuteľné výkony. K postupu gratulujeme  Samkovi Müllerovi zo VI.B, Barbare Beňušíkovej zo VII.B a Miške Fӧldešiovej z VIII.B triedy. Talentovaná Andronika Gáliková sa školského kola nezúčastnila. Kvôli minuloročnému úspechu v krajskom kole automaticky postupuje až do okresného, resp. regionálneho kola.

VIANOČNÁ BURZA 2019

V tomto predvianočnom čase žiaci za pomoci Školského parlamentu organizovali tradičnú VIANOČNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo priblížiť im čaro vianočných sviatkov. Žiaci si pripravili rôzne darčeky, ktoré potom predávali. Na burze sme si mohli kúpiť ozdoby na stromček, med, vianočné pečivo a iné krásne výrobky. Aj táto akcia dokazuje, že Vianoce sa blížia a my sme sa na najkrajšie sviatky roka aj tentokrát dôkladne pripravili.

Slovenská aliancia ochrancov zvierat /SAOZ/

Úspešná predvianočná dobročinná zbierka
V rámci Školského parlamentu sa nám podarilo zorganizovať na našej škole veľmi peknú a prospešnú akciu s názvom – Zbierka pre útulok. Zistili sme, že našim spolužiakom záleží na osude štvornohých kamarátov, do školy priniesli teplé oblečenie, deky, hračky, krmivo a pod. Veríme, že aspoň časť psíkov si zasýtila brušká a zahriala sa.
Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili zo srdca ďakujeme.

Nitra bude oslavovať Vianoce aj Silvestra bez petárd

Mesto chce časom zmeniť zvyk ľudí. Podporu na oslavy bez delobuchov získalo aj
u ochranárskych združení.
Nitra sa rozhodla stráviť vianočné sviatky a silvestrovskú noc bez petárd. Predstavitelia mesta
vyzývajú ľudí, aby si namiesto petárd zapálili na námestí symbolickú prskavku.
Zámer samosprávy je postupne oslobodiť Nitru od zbytočného hluku, zápachu a škodlivých
látok uvoľnených zo zábavnej pyrotechniky.
Okrem mesta sa do Sviatkov bez petárd v Nitre zapájajú Stráž prírody Ponitrie, Nitriansky
horský spolok, Ekologická servisná organizácia, Ochrana dravcov na Slovensku, združenie
Pre deti v Nitre a 44. skautský oddiel Egreše.
Podľa platného nariadenia sa petardy môžu používať iba štyri hodiny v Nitre – dve hodiny
pred a dve hodiny po silvestrovskej polnoci. Predstavitelia mesta ale apelujú na ľudí, aby si
používanie petárd rozmysleli a nesiahli po nich ani počas týchto štyroch hodín roka. „Treba
povedať, že zákazom nič nevyriešime, preto sme k nemu ani nepristúpili. Ide nám skôr o to,
aby sme ľudí motivovali k ochrane prostredia v ktorom žijú a zároveň ukázali, že tieto
sviatočné dni sa dajú prežiť aj inak, ako naozajstné sviatky mieru a pokoja,“ povedal primátor
Marek Hattas.
Mesto Nitra preto podporí tých, ktorí prídu na námestie uvítať nový rok bez
delobuchov. Primátor naznačil, že samospráva zabezpečí prskavky, ktoré boli aj
v minulosti pri oslavách úplne bežné.
Iniciatívu mesta oslavovať bez pyrotechniky ocenili ochrancovia prírody. „Záleží nám na tom,
aby v prírode bolo ticho v ktorúkoľvek dobu roka, a teda aj na Silvestra. Súčasný stav je
bohužiaľ taký, že príroda v okolí Nitry je počas silvestrovskej noci vystavená enormnému
hluku,“ povedal Patrik Együd z Nitrianskeho horského spolku.
Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku pripomenul merania zo zahraničia. Tie
zistili, že počas silvestrovskej noci odletí z okolia Bodamského jazera až 55 % vtákov,
z okolia Ženevského jazera 40 % vtákov. „Odlety vtákov bývajú také masívne, že ich
zaznamenajú aj radary. No i keď neodletia, nastáva problém, pretože vtáky sú z toho hluku
v takom strese, že sa dostanú našuchorenej polohy, pri ktorej zaznamenávajú veľkú
energetickú stratu,“ podotkol odborník. To môže v mrazivej zime ohroziť vtákov na živote.
Problémy tiež majú naši domáci miláčikovia. „Je treba pripomenúť, že zvieratá majú
oveľa citlivejšie zmysly ako ľudia, napríklad psy počujú päťdesiatkrát lepšie ako ľudia.
Počas rachotenia petárd zaznamenávame mnoho útekov zvierat z domácností. Ľudia svojich
domácich miláčikov tiež zvyknú nadopovať sedatívami, no ani to nie je dobré riešenie,
pretože tabletky predstavujú veľkú záťaž,“ povedal Richard Ulianko z Ekologickej servisnej
organizácie.
Nitra v tomto roku neorganizovala ani žiaden ohňostroj. Ochrancovia prírody tento krok
vítajú, no rátajú s tým, že ľudia si to budú chcieť kompenzovať práve strieľaním zábavnej
pyrotechniky. „Asi 150 až 200 ľudí chodí oslavovať príchod nového roka na Pyramídu. My
tam na nich už čakáme a snažíme sa im vysvetľovať, čo všetko môže odpaľovanie petárd
v prírode napáchať,“ povedal Anton Kušš zo Stráže prírody Ponitrie. Vysvetľovaciu kampaň
vedú medzi turistami celoročne, Anton Kušš pripomenul, že celý Zobor je v II. stupni
ochrany, a je teda chránený zákonom, ktorý okrem iného zakazuje aj akékoľvek rušenie
zvierat.

Richard Ulianko pripomenul, že svetielka z petárd a ohňostrojov sú síce pekne farebné, to sa
však dosahuje chemickými reakciami, ktoré vznikajú pri výbuchu. Rovnako pri tom vzniká
odpad, ktorý skončí na zemi a preniká aj do pôdy. „Karcinómy sa dostávajú do pľúc ľudí
a odpad končí aj vo vodných tokoch, napríklad v rieke Nitra.“

Oáza vôní a chutí

10. december 2019.

Práve dnes, po niekoľkotýždňovej práci študentov SPU Katedry managmentu a za podpory ich pedagogičky, p. Ing. Zuzany Lušňákovej PhD, sme otvorili Oázu vôní a chutí. 

Ide o priestor, ktorý bude venovaný hodinám techniky, prírodovedy či prvouky a zážitkovému vyučovaniu na nich.

Zanieteným študentom patrí veľká vďaka. Sami si zohnali materiál, vytvorili vyvýšené záhony, rozhrabali štrk, priniesli bylinky... Veľká vďaka patrí i našim školníkom, ktorí boli vždy poruke, ale aj p. zástupkyniam za organizačné zabezpečenie.

Otvorenie prebehlo za prítomnosti našich prváčikov i šiestakov. Všetci vyjadrili radosť, veľkým potleskom poďakovali a už teraz sa tešia na pestovanie byliniek, zeleninky, či vytrhávaniu buriniek.

 

 

Podkategórie

Strana 3 z 7