Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Slávik Slovenska 2017-okresné kolo

11. 5. 2017 sa v CVČ Domino uskutočnila Okresná súťaž v speve ľudových piesní. Zúčastnili sa jej žiačky Lara Hačková  IV. A  a  Natália Garčárová III. B. Ďakujeme im za nádhernú interpretáciu ľudových piesní.

 

 

 

Komenský a my 2017

4. 5. 2017 sa konalo vyhodnotenie XIV. ročníka celoslovenskej súťaže Komenský a my. Nella Haverová z umeleckého krúžku získala vo výtvarnej súťaži Príroda čas- staré prírodniny čestné uznanie. Klára Billíková obsadila 3. miesto vo výtvarnej súťaži Staré domy a interiér, príroda. Obidvom dievčatám blahoželáme. 

                                                    

Slávik Slovenska

6. 4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2017. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

 

I. kategória:

1. miesto: Natália Garčárová  III.B

2. miesto: Vanesa Tökölyiová  III.E

3. miesto: Lea Juhásová  I.C

 

II. kategória :

1. miesto :Lara Hačková  IV.A

2. miesto: Johana Urminská IV.B

3. miesto: Jana Milová  IV.A

 

III. kategória:

1. miesto:  Viera Lukáčová  IX.B

 

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

Všetkovedko 2016

1. 12. 2016 sa uskutočnil 8. ročník súťaže Všetkovedko. Zapojených 17 500 detí zo Slovenska, z našej školy sa zapojilo 69 žiakov 2.- 5. ročníka (16 druhákov, 28 tretiakov,13 štvrtákov, 12 piatakov). Úspešní žiaci: II. C - A. Mrázová, III. A - A. Gubková, N. Vinohradská, H. Balážová, III. B - N. Jančovicová, S. Muller, A. Koštialiková, III. C - F. Ábel, III. E - T. Mondočko, IV. A - S. Zvalová, IV. B - N. Dzurillová, V. A - T. Košťál, V. B - K. Silná,  A. Palenčíková - najúspešnejšia, získala zároveň titul Všetkovedko školy (novinka tohto roku).

20170127 105854

 

Matematický klokan 2016

21. 3. 2016 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.  Účasť bola hojná, celkovo sa prihlásilo 28 žiakov. Z toho 9 bolo úspešných.
Kategória Školák 5 - Uher J. - 100 %, Čavojská E. - 91,7 %, Šubová T. - 82,5 %.
Kategória Školák 6 - Kováč M. - 95 %
Kategória Benjamín 7 - Trnkus A. - 81,7 %, Klubertová P. - 79,2 %
Kategória Benjamín 8 - Mikačová K. - 95 %. M. A. Bahelková - 91,7 %, Laca M. - 81, 7 %
Naším najúspešnejším "klokanom" sa stal J. Uher, ktorý získal plný počet bodov.

Z 1. stupňa sa do súťaže zapojilo 35 žiakov. 8 boli úspešní.

Kategória Klokanko 2 - D. Tóthová 82,2%, J. Oravec 88,9%, A. Koščialiková 75,6%, B. Varga 87,8%

Kategória Klokanko 3 - K. Billík 77,8%

Kategória Klokanko 4 - T. Košťál 100%, A. Palenčíková 93,3%, K. Silná 100% 

GRATULUJEME!
 

Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo

1. 3. 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo 62. ročníka súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín.  V I. kategórii- poézia nás reprezentovali A. Gáliková z II. B, ktorá obsadila 3. miesto a J. Milová z III. A , ktorá získala 1. miesto!!! V I. kategórii- próza nás reprezentovala K. Silná zo IV. B, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.  V II. kategórii- poézia nás reprezentovala K. Billíková zo VI. B, ktorá získala čestné uznanie. V III. kategórii- próza nás reprezentovala A. Barantalová z IX. B, ktorá obsadila 1. miesto!!!

20160301 123659

BLAHOŽELÁME a J. Milovej a A. Barantalovej držíme päste v okresnom kole.

Šaliansky Maťko

22. 1. 2016 sa konal 23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v okrese Nitra. Žiaci súťažili v prednese povesti. Našu školu reprezentovali J. Milová (III. A), R. Skovajová (V. A) a F. Máni (VI. C). Konkurencia bola veľká. Napriek tomu sa našej najmladšej reprezentantke Janke Milovej podarilo získať 1. miesto! Všetkých žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Pytagoriáda - školské kolo

8. a 9. 12. 2015 sme zrealizovali školské kolo Pytagoriády. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Úspešní riešitelia:
P3 - Šuba Erik, Juliniová Ella, Velčický Igor, Vargan Jakub, Billík Karol, Dzurilová Natália, Garajová Linda, Milová Jana

P4 - Košťál Theo, Skovajová Nina, Palenčíková Adriana, Gedaiová Nina, Mehager Hana, Matiaska Oliver, Kováčová Hana, Krajčová Lea, Špeťko Michal

P5 - Lipták Dárius, Lipták Márius

P6 - Billíková Klára

P7 - Trnkus Andrej, Klubertová Paula, Petríková Tatiana

P8 - Bielik Tomáš, Mikačová Katarína

Podkategórie

Strana 3 z 3