Ocenenie žiakov 2018/2019 primátorom mesta

Žiaci, ktorí počas školského roka 2018/2019 žali úspechy na rôznych súťažiach, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, si prišli po ocenenie do Obradnej siene mesta Nitry.

Čestné uznanie a knižný darček si prevzalo 31 jednotlivcov a 16 kolektívov 26. 6. 2019. 

Za šírenie dobrého mena Nitry sa týmto šikovným Nitranom poďakoval primátor Marek Hattas. „Chceme vás oceniť za to, že cibríte svoje talenty, posúvate sa dopredu a robíte dobré meno nášmu mestu,“ zdôraznil v príhovore k žiakom. 

Za našu školu sa z ocenenia tešili Marek Kováč z IX. C, ako víťaz krajského kola v Orientačnom behu a úspešný reprezentant celoslovenského kola, Romanka Hrnčárová, žiačka V. C ,za 1. miesto v krajskom kole súťaže Hľadáme nových olympionikov a 2. miesto v celoslovenskom kole menovanej súťaže a Viviana Šimová, žiačka VI. A, za 3. miesto v  krajskom kole súťaže Hľadáme nových olympionikov a úspešnú reprezentáciu v celoslovenskom kole.

 

Tešíme sa a sme právom hrdí!!!

https://nitraden.sk/foto-mesto-nitra-ocenilo-najuspesnejsich-ziakov-zakladnych-skol-tohto-roka/

Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV 2019

Tradične, každý rok v júni, Arborétum Mlyňany SAV poteší milovníkov ruží z celého Slovenska. Návštevníci môžu obdivovať nie len nádherné rozárium, voňavé súťažné aranžmány, ale aj  krásne výtvarné práce detí.

Organizátorom umeleckej súťaže je občianske združenie „Priateľ Arboréta Mlyňany“ a samotné Arborétum Mlyňany SAV.

Žiačka, Mária Milovská, z VIII. A triedy, ktorej práca sa zúčastnila tejto súťaže, získala v tretej kategórii krásne 3. miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.

Krajské kolo BIO OL E

 

Mária Milovská, žiačka 8. A triedy, už druhý krát postúpila do krajského kola Biologickej olympiády kategória E a opäť úspešne!

Dňa 7. 5. 2019 zvládla test, ústnu odpoveď, identifikáciu druhov aj praktickú časť a umiestnila sa na peknom 11. mieste.

Tešíme sa, gratulujeme a prajeme aj v budúcnosti veľa úspechov!

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Veľkú radosť nám urobila 3. 5. 2019 Andronika Gáliková, žiačka V. B triedy, ktorá sa zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Do súťažného finále tejto súťaže sa svojím talentom a úsilím prebojovala všetkými postupovými kolami súťaže, pričom v každom sa umiestnila na 1. postupovom mieste.
V krajskom kole sa zúčastnili len tí najlepší z najlepších, konkurencia bola veľmi silná. Andronika sa predstavila montážou básní od M. Ferka a J. Mokoša s názvom Ako sa robia zázraky. Svojím prednesom očarila odbornú porotu natoľko, že jej v II. kategórii v prednese poézie udelili krásne 2. miesto.
Andronika, ďakujeme za reprezentáciu školy a k úspechu srdečne blahoželáme!

Orientačný beh - majstrovstvá okresu

Dňa 16.4. 2019 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v orientačnom behu. Družstvo dievčat - Šimová, Prípadová, Vargová, Kasanová si vybojovali pekné 5. miesto.

Chlapci - Kováč, Šima, Laca, Šášik sa umiestnili na krásnom 2.mieste, čím si zabezpečili postup na Majstrovstvá kraja.

V súťaži jednotlivcov sa najviac darilo Marekovi Kováčovi z 9. C, ktorý dobehol na 3. mieste. Blahoželáme a držíme chlapcom palce!!!

 

Okresné kolo BIO OL E

 

16. 4. 2019 sa n paôde našej školy konalo OK biologickej olympiády kategória E.

 

Úlohou žiakov bolo zmapovať 10 druhov živočíchov vodného ekosystému a vytvoriť si zbierku z ich fotografií, absolvovať test a identifikáciu 15 druhov z predpísaných päťdesiatich živočíchov.

 

Najviac sa darilo práve našej žiačke Márii Milovskej z VIII. C, ktorá sa zo všetkých 16 žiakov okresu Nitra umiestnila na 1. mieste a postúpila do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 7. 5. 2019.

 

Majka, urobila si nám radosť a držíme Ti palce!

 

Okresné kolo - matematická olympiáda

Zo žiakov, ktorí sa zapojili do školského kola matematickej olympiády sa do okresného kola dostalo 6 žiakov. Tí našu školu reprezentovali v okresných kolách 30. 1. a 9. 4. 2019

Úspešnými riešiteľmi sa stali: F. Ábel (V. C) - 5. m., J. Oravec (V. B) - 7. m. a E. Julíniová (VI. A) - 10 m. 

Žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich skvelých umiestnení.

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín 2019

5. apríla 2019 sa Andronika Gáliková, žiačka V. B, zúčastnila okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v II. kategórii - poézia.

Andronika vyhrala s poéziou "Ako sa robia zázraky"

Čo dodať. Skvelá správa a obrovská gratulácia.... Veľmi sa tešíme.

Veríme, že nás takto úžasne bude reprezentovať aj 3. mája 2019 v krajskom kole, do ktorého, ako víťazka, postúpila. 

Okresné kolo Pytagoriády

Niet krajšieho pocitu pre učiteľa, ako úžasné umiestnenie jeho žiaka na súťaži.

Toto presne sa stalo v dňoch 26. - 27. 3. 2019, keď sa žiaci Martin Rendvanský z III. B, Anh Tuan Nguyen zo IV. B a Sofia Blehová zo VII. A stali úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády. 

Ešte krajšie emócie sa dostavili z úspechu Jakuba Oravca z V. B, ktorý v tejto súťaži skončil na krásnom 2. mieste.

Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme!!!

 

Medzinárodná výtvarná súťaž "Vezmi žlutou barvičku..."

Naši žiaci sa vďaka OZ Leustach už niekoľko rokov aktívne zapájajú do medzinárodnej výtvarnej súťaže – Vezmi žlutou barvičku...., gestorom ktorej je české O.S. Ochrana Klokočských skal v Turnove.

V 13. ročníku českí a slovenskí žiaci výtvarne spracovávali tému – Hračky našich předků od roku 1989 zpátky v čase.

Auditorium XV. Konferencie – Památková péče v občanskej společnosti Trosky 2018 a odborná porota DPS Bĕlá ocenili výtvarné práce našich žiakov nasledovne:

 

 

1. miesto: Celina Miháliková, VII. C, kresba, Daniela Tóthová, V. A, maľba

2. miesto: Tamara Hrašková, VII. C, pastel, Petra Koišová, V. A, kresba

3. miesto: Gréta Šalková, V. C, kresba, Sofia Krajčová, VII. C, kresba

Výtvarné práce budú prezentované v rôznych historických objektoch a konferenčných priestoroch v Českej republike.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, mesta Nitry a celej Slovenskej republiky.

Strana 1 z 25