Okresné kolo BIO OL E

 

16. 4. 2019 sa n paôde našej školy konalo OK biologickej olympiády kategória E.

 

Úlohou žiakov bolo zmapovať 10 druhov živočíchov vodného ekosystému a vytvoriť si zbierku z ich fotografií, absolvovať test a identifikáciu 15 druhov z predpísaných päťdesiatich živočíchov.

 

Najviac sa darilo práve našej žiačke Márii Milovskej z VIII. C, ktorá sa zo všetkých 16 žiakov okresu Nitra umiestnila na 1. mieste a postúpila do Krajského kola, ktoré sa uskutoční 7. 5. 2019.

 

Majka, urobila si nám radosť a držíme Ti palce!

 

Okresné kolo - matematická olympiáda

Zo žiakov, ktorí sa zapojili do školského kola matematickej olympiády sa do okresného kola dostalo 6 žiakov. Tí našu školu reprezentovali v okresných kolách 30. 1. a 9. 4. 2019

Úspešnými riešiteľmi sa stali: F. Ábel (V. C) - 5. m., J. Oravec (V. B) - 7. m. a E. Julíniová (VI. A) - 10 m. 

Žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich skvelých umiestnení.

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín 2019

5. apríla 2019 sa Andronika Gáliková, žiačka V. B, zúčastnila okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v II. kategórii - poézia.

Andronika vyhrala s poéziou "Ako sa robia zázraky"

Čo dodať. Skvelá správa a obrovská gratulácia.... Veľmi sa tešíme.

Veríme, že nás takto úžasne bude reprezentovať aj 3. mája 2019 v krajskom kole, do ktorého, ako víťazka, postúpila. 

Okresné kolo Pytagoriády

Niet krajšieho pocitu pre učiteľa, ako úžasné umiestnenie jeho žiaka na súťaži.

Toto presne sa stalo v dňoch 26. - 27. 3. 2019, keď sa žiaci Martin Rendvanský z III. B, Anh Tuan Nguyen zo IV. B a Sofia Blehová zo VII. A stali úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády. 

Ešte krajšie emócie sa dostavili z úspechu Jakuba Oravca z V. B, ktorý v tejto súťaži skončil na krásnom 2. mieste.

Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme!!!

 

Medzinárodná výtvarná súťaž "Vezmi žlutou barvičku..."

Naši žiaci sa vďaka OZ Leustach už niekoľko rokov aktívne zapájajú do medzinárodnej výtvarnej súťaže – Vezmi žlutou barvičku...., gestorom ktorej je české O.S. Ochrana Klokočských skal v Turnove.

V 13. ročníku českí a slovenskí žiaci výtvarne spracovávali tému – Hračky našich předků od roku 1989 zpátky v čase.

Auditorium XV. Konferencie – Památková péče v občanskej společnosti Trosky 2018 a odborná porota DPS Bĕlá ocenili výtvarné práce našich žiakov nasledovne:

 

 

1. miesto: Celina Miháliková, VII. C, kresba, Daniela Tóthová, V. A, maľba

2. miesto: Tamara Hrašková, VII. C, pastel, Petra Koišová, V. A, kresba

3. miesto: Gréta Šalková, V. C, kresba, Sofia Krajčová, VII. C, kresba

Výtvarné práce budú prezentované v rôznych historických objektoch a konferenčných priestoroch v Českej republike.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, mesta Nitry a celej Slovenskej republiky.

KK dejepisnej olympiády

21. 3. 2019 sa uskutočnilo KK DEJ olympiády organizované Spojenou katolíckou školou Sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Olympiády sa zúčastnili dve naše žiačky, ktoré postúpili z okresného kola.

Na krajskom kole obsadili Petra Horváthová z VIII. B 4. miesto v kategórii D a Zumka Nguyen z IX. C 10 miesto.

Obom žiačkam patrí uznanie a vďaka za výbornú reprezentáciu našej školy. ĎAKUJEME!!!

Krajské kolo BIO OL C

Víťazka okresného kola biologickej olympiády, Ema Alica Blažiová z VIII. A, 20. marca 2019 reprezentovala našu školu v krajskom kole biologickej olympiády,  kategória C, ktoré sa konalo na Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre.

Po náročnej praktickej aktivite si overila svoje vedomosti aj v teoretickej časti a stala sa úspešnou riešiteľkou. Celkove sa umiestnila na peknom 11. mieste.
Emka, gratulujeme!

Okresné kolo STORY v ANJ

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila súťaž STORY - prednes poézie a prózy v anglickom jazyku.
Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 20. 3. 2019 v CVČ Domino a našu školu reprezentovala Barbara Beňušíková zo VI. B, ktorá bola víťazkou školského kola.
V silnej konkurencii 24 súťažiacich II. kategórie/5. - 7. ročník ZŠ a gymnázií/ síce neobsadila hodnotené 1. - 3. miesto, ale podala výborný výkon s ukážkou z knihy Gangsta Granny - The Black Cat od Davida Williamsa.
Barbarke ďakujeme a tešíme sa na súťaž opäť o rok.
 

OK Šaliansky Maťko

V piatok 25. januára 2019 sa v Dome Matice slovenskej na Čermáni konalo okresné kolo recitačnej súťaže povestí Šaliansky Maťko.

Natália Tkáčová z 5. A sa nedala zahanbiť v konkurencii ďalších 29 detí v II. kategórii, no žiadne z prvých troch miest neobsadila. Rovnako dopadol Štefan Hraška zo 6. C, ktorý mal v III. kategórii 24 súperov.

Okresné kolo v ANJ

Dňa 16. 1. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom našu školu reprezentoval Luka Stanič z IX. C.

Súťažiaci museli preukázať svoje schopnosti v písomnej aj v ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením. Ústna časť zahŕňala voľný rozhovor a vytvorenie príbehu na základe obrázku. Luka sa v konkurencii 35 súťažiacich umiestnil na 17. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme!

Strana 1 z 24