Matematický KLOKAN 2019

21. 3. 2019 prebehlo celoštátne kolo matematickej súťaže KLOKAN 2019. Na prvom stupni súťažili žiaci vo všetkých štyroch kategóriách. A tu sú výsledky:

1. ročník: Lea Šišková                    90 %

2. ročník: Silvia Kováčiková          100  %

3. ročník: Jana Nos                     74,4 %

              Martin Rendvanský       74,4 %

              Vojtech Kukla               74,4 %

              František Fekete           74,4 %

4. ročník: Mikuláš Šranko               70 %

                                   

Čítajte s nami 2019

7. 6. 2019 sa žiaci III.a IV. D zúčastnili hudobno-zábavného programu s názvom “Skadiaľ som”. Program pripravili zamestnankyne Krajskej knižnice Karola Kmeťka v rámci Literárnej Nitry. Po zábavných aktivitách sa žiaci oboznámili aj s výsledkami čitateľskej súťaže “Čítajte s nami”. Tretiaci sa umiestnili na 2. mieste a štvrtáci na 3. mieste. Získali krásne knihy a sladkú odmenu. Za umiestnenie srdečne blahoželáme... 

Trvalky 2019

12. 4. 2019 sa uskutočnila v Želiezovciach krajská súťaž detských folklórnych súborov. DFS Fatranček získal choreografiou Pome na strnisko umiestnenie v striebornom pásme. Z úspechu sa tešíme a gratulujeme !!!

 

Hviezdoslavov Kubín 2019- školské kolo

7. 2. 2019 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii, t. j. žiakov 2. - 4. ročníka. Pripravovalo  sa 27 žiakov.

Výsledky:

PRÓZA     1. miesto   -  Lara Mochnaľová  II. A

               2. miesto   -  Viktória Šubová    II. A

               3. miesto   -  Yana Nos            III. A

                                  Adam Cabadaj     III. E

 

POÉZIA    1. miesto    - neudelené

               2. miesto   - Lea Juhásová       III. C

                                 Adrian Eckhardt    III. E

               3. miesto  -  Katarína Balážová  II. C

Všetkovedko 2018

29. 11. 2018 sa uskutočnil 10. ročník súťaže Všetkovedko, súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  pre 2. – 4. ročník. V kategórii  2. ročníka súťažilo 6 826 detí, z našej školy  19 žiakov. V kategórii  3. ročníka súťažilo 6 568 detí, z našej školy 23 žiakov a v kategórii  4. ročníka 5 793 detí  z toho 8 žiakov našej školy. Najúspešnejší  žiaci: O. Silný, L. Mochnaľová (II. A), K. Balážová, S. Kováčiková (II. C), R. Pavlovič (II. D), L. Žiak, L. Krajňáková (III. A), M. Dudová (III. B), S. Mitanová, M. Zemene, P. Strakošová (III. C), N. Čurgalyová (III. D), M. Geleta, A. Eckhardt (III. E). Žiak Adrian  Eckhardt  zároveň získal aj titul Všetkovedka školy, ktorý predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich.

Miniliga Miňa Stocha

Dňa 12.12.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili 2.kola miniligy M. Stocha, v ktorom získali plný počet bodov - 9 za 3 víťazstvá. Prvý zápas vyhrali nad ZŠ Svätého Marka, druhý zápas nad ZŠ Beethovenova a posledný zápas vyhrali kontumačne nad ZŠ Nabrežie Mládeže, pretože neprišli na druhé kolo ligy.

Najlepší hráč ZŠ Fatranskej bol ocenený Samuel Cseri zo IV.B.

Chlapcom gratulujeme a ideme ďalej!   

MAKSÍK 2018

Aj v tomto školskom  roku  sa žiaci 2. -  4. ročníka zapojili do matematickej súťaže MAKSÍK, ktorá prebiehala v 5-tich  školských kolách. Žiaci riešili netradičné a zábavné matematické úlohy. „Maksáčikovia“ boli 13. 6. 2018 ocenení diplomami a najúspešnejší riešitelia získali pekné ceny. Gratulujeme!

Čítajte s nami 2018

Počas školského roka naši žiaci II. - IV. D pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu K. Kmeťka v Nitre. Zapojili sa do súťaže Čítajte s nami. 16. 5. 2018 bolo ich snaženie a zapájanie sa do rôznych aktivít ohodnotené tým najvyšším ocenením. Všetky triedy získali 1. miesto vo svojej čitateľskej kategórii, na čo sme veľmi hrdí. Odmenou im bolo nielen ocenenie a knižná odmena, no v Starom divadle K. Spišáka si pozreli aj divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ. Na záver sa odfotili s pánom Gontkom a pani riaditeľkou knižnice.

Hviezdoslavov Kubín 2018- obvodné kolo

16. 3. 2018 sa uskutočnilo v KOS Nitra obvodné kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (1.stupeň). Naše žiačky dosiahli veľmi pekné výsledky. Natália Tkáčová zo IV. A skončila v prednese poézie na 3.mieste a na 1.mieste tiež v prednese poézie skončila Andronika Gáliková zo IV. B, ktorá zároveň postupuje do okresného kola. Držíme jej palce.

Zvonky 2018

1. 3. 2018 sa uskutočnila v priestoroch KOS  v  Nitre regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru. Dievčatá z DFS Fatranček súťažili v kategórii speváckych skupín. Spevom ľudových uspávaniek z nášho regiónu získali umiestnenie  v striebornom pásme. Gratulujeme !!!

Strana 1 z 7