Miniliga Miňa Stocha

Dňa 12.12.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili 2.kola miniligy M. Stocha, v ktorom získali plný počet bodov - 9 za 3 víťazstvá. Prvý zápas vyhrali nad ZŠ Svätého Marka, druhý zápas nad ZŠ Beethovenova a posledný zápas vyhrali kontumačne nad ZŠ Nabrežie Mládeže, pretože neprišli na druhé kolo ligy.

Najlepší hráč ZŠ Fatranskej bol ocenený Samuel Cseri zo IV.B.

Chlapcom gratulujeme a ideme ďalej!   

MAKSÍK 2018

Aj v tomto školskom  roku  sa žiaci 2. -  4. ročníka zapojili do matematickej súťaže MAKSÍK, ktorá prebiehala v 5-tich  školských kolách. Žiaci riešili netradičné a zábavné matematické úlohy. „Maksáčikovia“ boli 13. 6. 2018 ocenení diplomami a najúspešnejší riešitelia získali pekné ceny. Gratulujeme!

Čítajte s nami 2018

Počas školského roka naši žiaci II. - IV. D pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu K. Kmeťka v Nitre. Zapojili sa do súťaže Čítajte s nami. 16. 5. 2018 bolo ich snaženie a zapájanie sa do rôznych aktivít ohodnotené tým najvyšším ocenením. Všetky triedy získali 1. miesto vo svojej čitateľskej kategórii, na čo sme veľmi hrdí. Odmenou im bolo nielen ocenenie a knižná odmena, no v Starom divadle K. Spišáka si pozreli aj divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ. Na záver sa odfotili s pánom Gontkom a pani riaditeľkou knižnice.

Hviezdoslavov Kubín 2018- obvodné kolo

16. 3. 2018 sa uskutočnilo v KOS Nitra obvodné kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (1.stupeň). Naše žiačky dosiahli veľmi pekné výsledky. Natália Tkáčová zo IV. A skončila v prednese poézie na 3.mieste a na 1.mieste tiež v prednese poézie skončila Andronika Gáliková zo IV. B, ktorá zároveň postupuje do okresného kola. Držíme jej palce.

Zvonky 2018

1. 3. 2018 sa uskutočnila v priestoroch KOS  v  Nitre regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru. Dievčatá z DFS Fatranček súťažili v kategórii speváckych skupín. Spevom ľudových uspávaniek z nášho regiónu získali umiestnenie  v striebornom pásme. Gratulujeme !!!

Hviezdoslavov Kubín 2018- školské kolo

8. 2. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii žiakov 2.- 4. ročníka.

V poézii vystúpilo 18 žiakov a v próze 6 žiakov.

Výsledky:     Próza:   1.miesto     Alexandra Gubková  IV.A

                                   2.miesto    Nina Domoráková     IV.E

                                   3.miesto    Matúš Zemene           II.C

 

                     Poézia:  1.miesto    Andronika  Gáliková   IV.B

                                   2.miesto    Natália Tkáčová          IV.A

                                   3.miesto    Kamila Straňáková      II.A

                                                    Hana Beľová                IV.E

 

  Všetkým blahoželáme a výhercom držíme päste v obvodnom kole.

Maksík 2017

Pre bystré hlavičky bola určená matematická súťaž MAKSÍK, do ktorej sa zapojili žiaci 2.- 4. ročníka. Počas celého školského roka riešili netradičné a zábavné úlohy, stretávali sa s napínavými  a veselými príbehmi. Na záver boli ocenení diplomami a najlepší riešitelia získali pekné ceny.

Čítajte s nami

16. 5. 2017 sa žiaci ZŠ v Janíkovciach spolu s pani učiteľkami Lipovskou, Dobišovou  Adame a Buranskou zúčastnili vyhodnotenia čitateľskej súťaže v Starom divadle Karola Spišáka, ktorú pravidelne organizuje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre.

Súťaže sa spolu zúčastnili 15 škôl a žiaci z Janíkoviec obsadili všetky prvé miesta.

II. D pod vedením pani učiteľky Rút Dobišovej Adame, získala prvé miesto v prvej kategórií, do ktorej sa zapojilo 24 tried, z toho 441 žiakov. Žiak Radovan Kristl získal titul najlepšieho čitateľa triedy.

III .D pod vedením pani učiteľky  Kataríny Buranskej získala prvé miesto v druhej kategórii, do ktorej sa zapojilo 23 tried, z toho 427 žiakov. Žiačka Viktória Bálešová získala titul najlepšej čitateľky triedy.

 

A v tretej kategórii žiaci IV. D pod vedením pani učiteľky Silvii Vargovej, získali prvé miesto. Do tejto kategórie sa zapojilo spolu 17 tried s počtom žiakov 286. Titul najlepšej čitateľky triedy získala Bibiana Ferenczyová.

Príroda okolo nás

Na konci apríla boli vyhlásené výsledky výtvarnej súťaže Príroda okolo nás, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci z umeleckého záujmového tvaru. Ocenená bola Paulínka Hudecová zo IV. B. Blahoželáme!!!

Story- okresné kolo 2017

21. 3. 2017sa konalo v Centre voľného času v Nitre okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku STORY. V I. kategórii našu školu reprezentoval žiak IV. A Karol Billík. Svojím vynikajúcim vystúpením dokázal zvíťaziť a postúpil do ďalšieho kola súťaže. 

 

Tešíme sa z krásneho umiestnenia.

 

 

Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 

 

Strana 1 z 6