Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Top liga - futbal

V piatok 24. 5. naši mladí futbalisti odohrali posledné kolo top ligy vo futbale. V celoročnej súťaži povyhrávali najviac zápasov a zaslúžene postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa odohrajú dňa 17. 6. 2019 v Bratislave.

Tešíme sa a držíme palce, chlapci!

Večerný beh Nitrou 2019

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnil večerný beh Nitrou, ktorého súčasťou bola aj ZŠ Fatranská. V kategórii 2012-2013 vyhral Branislav Baťala a na tretom mieste sa umiestnil David Benček. U dievčat sa na tretom mieste umiestnila Adela Uharčeková. V kategórií 2010-2011 sa na tretom mieste umiestnila Sára Szöllősi. Tak isto boli veľmi úspešný Natán Markus, Filip Tóth, Richard Petrovič, Alex Micheľ, Richard Sládečka, Matúš Rebej, Samuel Lauko, Simona Mitanová a Matúš Karabinoš.

Všetkým gratulujeme :)

VIANOČNÁ BURZA 2019

V tomto predvianočnom čase žiaci za pomoci Školského parlamentu organizovali tradičnú VIANOČNÚ BURZU, ktorej cieľom bolo priblížiť im čaro vianočných sviatkov. Žiaci si pripravili rôzne darčeky, ktoré potom predávali. Na burze sme si mohli kúpiť ozdoby na stromček, med, vianočné pečivo a iné krásne výrobky. Aj táto akcia dokazuje, že Vianoce sa blížia a my sme sa na najkrajšie sviatky roka aj tentokrát dôkladne pripravili.

Všetkovedko 2016

1. 12. 2016 sa uskutočnil 8. ročník súťaže Všetkovedko. Zapojených 17 500 detí zo Slovenska, z našej školy sa zapojilo 69 žiakov 2.- 5. ročníka (16 druhákov, 28 tretiakov,13 štvrtákov, 12 piatakov). Úspešní žiaci: II. C - A. Mrázová, III. A - A. Gubková, N. Vinohradská, H. Balážová, III. B - N. Jančovicová, S. Muller, A. Koštialiková, III. C - F. Ábel, III. E - T. Mondočko, IV. A - S. Zvalová, IV. B - N. Dzurillová, V. A - T. Košťál, V. B - K. Silná,  A. Palenčíková - najúspešnejšia, získala zároveň titul Všetkovedko školy (novinka tohto roku).

20170127 105854

 

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže

10. 11. 2017 sa v knižnici našej školy uskutočnila malá slávnosť spojená s prezentáciou Českého raja a jeho prírodných kultúrnych krás za účasti žiakov VIII. C triedy Súťaž organizuje OKS o. z. z Turnova (ČR) pod gesciou českých maliarov, ktorí súťaž vyhodnocovali.

Z našej školy boli ocenení piati žiaci, ktorí sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže s historickou tematikou.  Z vyše 1200 prác žiakov zo Slovenska a Česka získali naši žiaci krásne ocenenia:

Andronika Gáliková - 1. m., Natália Garčárová - 2. m. - obe zo IV. B a Filip Zákopčan - 3. m. - z VIII. C. 

Alexandra Schneková a Miroslava Holczová z IX. B získali mimoriadne ceny poroty za výtvarný počin. Ocenení žiaci získali pekné odmeny.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili i pripravujúcim pedagógom PaedDr. E. Szórádovej, Mgr. G. Sučkovej a p. zástupkyni Mgr. E. Kupkovej.

Všetky fotografie nájdete TU:

Podkategórie

Strana 5 z 5