Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Slávik Slovenska 2018

10. 5. 2018 sa uskutočnil 28. ročník okresnej súťaže v ľudovom speve. Poďakovanie patrí žiačkam Lare Mochnaľovej z I. A a Lare Hačkovej z V. A za výbornú interpretáciu ľudovej piesne.

Slávik Slovenska 2018- školské kolo

Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku

a ja ti zaspievam cestou po chodníčku...

 

Aj u nás sa spievalo, a nádherne. 18. 4. 2018 s v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018.

 

I. kategória

1. miesto Lara Mochnaľová I.A

2. miesto Kamila Straňáková II.A

3. miesto Alica Vogelová III.A

 

II.kategória

1. miesto Lara Hačková V.A

2. miesto Jana Milová V.A

2 miesto Natália Garčárová IV.B

 

Gratulujeme a víťazom  držíme palca v  okresnom kole.

Slávik Slovenska 2019 - okresné kolo

9. 5. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní. Ďakujeme Lare Mochnáľovej z II. A a  Natálii Garčárovej  z V. B triedy za výbornú interpretáciu ľudovej piesne.

 

 

Slovenská aliancia ochrancov zvierat /SAOZ/

Úspešná predvianočná dobročinná zbierka
V rámci Školského parlamentu sa nám podarilo zorganizovať na našej škole veľmi peknú a prospešnú akciu s názvom – Zbierka pre útulok. Zistili sme, že našim spolužiakom záleží na osude štvornohých kamarátov, do školy priniesli teplé oblečenie, deky, hračky, krmivo a pod. Veríme, že aspoň časť psíkov si zasýtila brušká a zahriala sa.
Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili zo srdca ďakujeme.

ŠPORTOVÝ DEŇ NADÁCIE SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

Dňa 17.10.2019 sa deti zúčastnili Športového dňa s Matejom Tóthom. Deti čakala štafetová súťaž- slalom, beh cez prekážky, prenášanie loptičky, podliezanie vysokej prekážky, otočenie okolo prekážky, chôdza po vyvýšenej rovine.. mali čo robiť aby to všetko zvládli. Navzájom sa povzbudzovali a ako súťažný tím boli super.

Dali do toho všetko, išli na plné obrátky. Bežali tak, že sa zastavili až ďaleko za cieľovou čiarou. Aj keď to nestačilo na umiestnenie, tento tím : Simonka Mičundová, Filipko Moravčík, Riško Sládečka, Ninka Gajdošová, Simonka Marecová, Miško Kriška, Alicka Vogelová a Marko Bojda si zaslúži VEĽKÝ POTLESK.        

STORY v ANJ 2018

27.  marca 2018 sa v Centre voľného času uskutočnilo Okresné kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku, kde sa v silnej konkurencii žiačka IV. B triedy Andronika Gáliková umiestnila na fantastickom 1. mieste a Karol Billík, žiak V. A na skvelom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!!!

Svetový deň vody 2018

22. 3. 2018 pripravila Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. aj tento rok podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody. Keďže sme sa nemohli zúčastniť akcie na námestí, pretože sa v daný deň počasie vôbec nepodobalo na jarné, naši žiaci sa zapojili aspoň do výtvarnej súťaže. Cenu získali M. Škola z II. C, R. Hudecová z III. C a K. Billíková z VIII. B.

 

Top liga

13. 11. 2018 sa výber žiakov zúčastnil prvého kola Top ligy vo futbale, ktorú organizuje Mesto Nitra.

Chlapci prejavili športového ducha, snahu a suverénne nad ostatnými družstvami vyhrali.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

 

Podkategórie

Strana 4 z 5