Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

OK Dejepisnej olympiády

Dňa 14.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre uskutočnilo okresné kolo olympiády z dejepisu, na ktorom sa zúčastnil aj tím žiakov z našej školy. Reprezentovali ju dôstojne a úspešne. Darilo sa najmä Andronike gálikovej (6.B) a Hayai Salah Mehager (6.B). V kategórii F (6. ročník) Andronika skončila na 1. mieste a Haya na 2.mieste.
 
7.roč. Tobias Marco Vailing (7.A) 10. miesto
8.roč. Žofia Ferenczi (8.A) 7.miesto
Šimon Šebo (8.C) 13.miesto
9.roč. Tatiana Šubová (9.C) 5.miesto

OK Geografická Olympiáda

Dňa 6.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre uskutočnilo okresné kolo olympiády z dejepisu, na ktorom sa zúčastnil aj žiaci našej školy.

5.roč.  4.miesto Habiba Ahmad Khan  (5.A)

6-7.roč.  12. miesto Tobias Mondočko  (6.C)

8-9.roč.   14.miesto Filip Foldeši   (9.A)

Predvianočná nálada na ľade

Žiaci 3. a 4. ročníka si spríjemnili deň korčuľovaním na ľade. 

Pytagoriáda - školské kolo

8. a 9. 12. 2015 sme zrealizovali školské kolo Pytagoriády. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Úspešní riešitelia:
P3 - Šuba Erik, Juliniová Ella, Velčický Igor, Vargan Jakub, Billík Karol, Dzurilová Natália, Garajová Linda, Milová Jana

P4 - Košťál Theo, Skovajová Nina, Palenčíková Adriana, Gedaiová Nina, Mehager Hana, Matiaska Oliver, Kováčová Hana, Krajčová Lea, Špeťko Michal

P5 - Lipták Dárius, Lipták Márius

P6 - Billíková Klára

P7 - Trnkus Andrej, Klubertová Paula, Petríková Tatiana

P8 - Bielik Tomáš, Mikačová Katarína

Pytagoriáda 2017 - školské kolo

13. a 14. 12. 2017 sme zrealizovali školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov I. st., z ktorých 10 bolo úspešných a 28 žiakov II. stupňa, z ktorých postúpilo 9 do okresného kola. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a budeme držať palce v ďalšom kole.

P4: Ábel F. (25 b.), Oravec J. (25 b.), Tóthová G. (24 b.), Koščialiková A. (23 b.), Luong Duc Tiendat (23 b.), Hochel L. (21 b.), Ďuga M. (20 b.), Garčárová N. (19 b.), Gubková A. (16 b.), Jančovicová N. (16 b.) 

P5: Zvalová S. (17 b.), Billík K. (16 b.)

P6: Ondruška D. (13 b.)

P7: Pilka M. (13 b.), Földeši F. (12 b.), Adamovská N. (11 b.)

P8: Mehager A. (16 b.), Billíková K. (14 b.), Kováč M. (11 b.)

Pytagoriáda 2018 - okresné kolo

V dňoch 13. - 14. 3. 2018 sa na ZŠ Cabajská v Nitre realizovalo okresné kolo Pytagoriády žiakov 3. - 8. ročníka. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov, z toho 6 žiakov získalo 10 a viac bodov z 15, čím sa stali úspešnými riešiteľmi.

4. roč.: 5. m. Daniela Tóthová, 6. m. Filip Ábel, 7.m. Jakub Oravec

5. roč.: 6. - 10. m. Sára Zvalová, 29.- 30. m. Karol Billík

8. roč.: 16. m. Klára Billíková

Ďakujeme a prajeme veľa šťastia pri riešení ďalších matematických hlavolamov.

Šaliansky Maťko

22. 1. 2016 sa konal 23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v okrese Nitra. Žiaci súťažili v prednese povesti. Našu školu reprezentovali J. Milová (III. A), R. Skovajová (V. A) a F. Máni (VI. C). Konkurencia bola veľká. Napriek tomu sa našej najmladšej reprezentantke Janke Milovej podarilo získať 1. miesto! Všetkých žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 8 žiakov v dvoch kategóriach. Súťažiaci sa popasovali s náročnými úlohami zameranými na počúvanie a čítanie s porozumením,gramatiku a slovnú zásobu. Absolvovali ústnu časť,ktorej súčasťou bol dialóg a vytvorenie príbehu na základe obrázku. V kategórii 1A sa víťazkou stala Linda Garajová zo 7.B,ktorá postupuje do okresného kola. V kategórii 1B sa víťazkou stala Minh Hang Nguyen z 9.B,ktorá takisto postupuje do okresného kola. Z celkového počtu 8 súťažiacich bolo 6 úspešných riešiteľov. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.

Slávik Slovenska

6. 4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2017. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

 

I. kategória:

1. miesto: Natália Garčárová  III.B

2. miesto: Vanesa Tökölyiová  III.E

3. miesto: Lea Juhásová  I.C

 

II. kategória :

1. miesto :Lara Hačková  IV.A

2. miesto: Johana Urminská IV.B

3. miesto: Jana Milová  IV.A

 

III. kategória:

1. miesto:  Viera Lukáčová  IX.B

 

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

Slávik Slovenska 2017-okresné kolo

11. 5. 2017 sa v CVČ Domino uskutočnila Okresná súťaž v speve ľudových piesní. Zúčastnili sa jej žiačky Lara Hačková  IV. A  a  Natália Garčárová III. B. Ďakujeme im za nádhernú interpretáciu ľudových piesní.

 

 

 

Podkategórie

Strana 3 z 5