Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

"... a Slovo bolo u Boha..."

Dňa 23. 11. 2017 sa na Základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch konalo krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy "... a Slovo bolo u Boha...".

Súťaže sa zúčastnili aj traja žiaci našej školy: Romanka Hudecová z III. C, Adelka Koščialiková zo IV. B a Jožko Repiský z V. B. Slávnostné otvorenie sa začalo svätou omšou, ktorú svojím spevom spestril mládežnícky spevokol. Po jej skončení mal pár povzbudivých slov pre recitátorov aj pán riaditeľ.

Žiaci podávali obdivuhodné výkony. Pre všetkých zúčastnených - súťažiacich i porotcov - to bol nádherný umelecký zážitok. Na konci súťaže nastalo vyhodnotenie. Napriek tomu, že sme sa neumiestnili, získali sme cenné skúsenosti, ktoré môžeme zúžitkovať v nasledujúcom ročníku súťaže. Odmenou nám boli príjemne strávené spoločné chvíle.

Ďalšie fotografie nájde TU:

„Čo pre mňa znamená Európska únia a život v nej”.

Od 4. 12. do 11. 12. 2020 prebiehala, pod záštitou organizácie Europe Direct Nitra, súťaž žiackych prezentácií na tému: „Čo pre mňa znamená Európska únia a život v nej”. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov našej školy. Keďže všetky prezentácie boli na skvelej úrovni, porota mala veľký problém vybrať troch, ktorých by ocenila. Nakoniec sa rozhodli  oceniť prvých piatich najúspešnejších a zvyšných žiakov odmeniť aspoň malým darčekom. Sme hrdí, že v tejto náročnej dobe naši žiaci prejavili záujem a investovali svoj voľný čas na reprezentáciu školy. 

1. miesto Ella Juliniová 8. A
2. miesto Filip Zelený 9. B
3. miesto Ivana Juhásová 8. C
4. miesto Habiba Ahmad Khan 6. A
5. miesto Barbara Beňušíková 8. B.

Tešíme sa a gratulujeme!!!

 Viac fotografií nájdete TU 

Celoslovenská výtvarná súťaž

Žiačka Alexandra Sabová z V. A získala v 16. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaži: " Komenský a my ", " Cesty - podoba ciest " krásne 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl.

Hviezdoslavov Kubín

Tradičná súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín neobišla ani žiakov druhého stupňa. Siedmi recitátori sa 31. januára predviedli v prednese poézie a prózy.. Porota udelila v štyroch kategóriách tri prvé miesta, a tak posunula žiakov do obvodného kola, ktoré bude v Krajskom osvetovom stredisku 4. marca. Žiaci V.B ako diváci mali možnosť vidieť nezabudnuteľné výkony. K postupu gratulujeme  Samkovi Müllerovi zo VI.B, Barbare Beňušíkovej zo VII.B a Miške Fӧldešiovej z VIII.B triedy. Talentovaná Andronika Gáliková sa školského kola nezúčastnila. Kvôli minuloročnému úspechu v krajskom kole automaticky postupuje až do okresného, resp. regionálneho kola.

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

13. 03. 2019 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konalo obvodné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali 3 žiačky, ktoré sa v silnej konkurencii umiestnili nasledovne:

1. kategória próza – Lara Mochnaľová (2. roč.) 2. miesto

2. kategória próza – Alexandra Gubková (5.roč.) 2. miesto

2. kategória poézia – Andronika Gáliková (5. roč.) 1. miesto

Gáliková postupuje do regionálneho kola súťaže, ktoré sa uskutoční 5. 4 . 2019. Držíme palce!

Hviezdoslavov Kubín 2018- okresné kolo

11. 4. 2018 sa naše žiačky zúčastnili okresnėho kola súťaže v prednese poėzie a prózy Hviezdoslavov Kubín. A. Gáliková zo IV. B sa umiestnila na 2. mieste v prednese poézie, B. Beňušíková z V. B triedy tiež na 2. mieste v prednese prózy. Dievčencom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo

1. 3. 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo 62. ročníka súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín.  V I. kategórii- poézia nás reprezentovali A. Gáliková z II. B, ktorá obsadila 3. miesto a J. Milová z III. A , ktorá získala 1. miesto!!! V I. kategórii- próza nás reprezentovala K. Silná zo IV. B, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.  V II. kategórii- poézia nás reprezentovala K. Billíková zo VI. B, ktorá získala čestné uznanie. V III. kategórii- próza nás reprezentovala A. Barantalová z IX. B, ktorá obsadila 1. miesto!!!

20160301 123659

BLAHOŽELÁME a J. Milovej a A. Barantalovej držíme päste v okresnom kole.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Počas novembra sa žiaci, rodičia a zamestnanci našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

Pre seniorov sme s láskou pripravili 482 darčekov plných sladkého, slaného, hrejivého či voňavého prekvapenia. Veríme, že babičky a deduškov potešia a budú tak cítiť kúsok lásky z našich srdiečok ❤  , ktoré sme do škatuliek pribalili.

Komenský a my 2017

4. 5. 2017 sa konalo vyhodnotenie XIV. ročníka celoslovenskej súťaže Komenský a my. Nella Haverová z umeleckého krúžku získala vo výtvarnej súťaži Príroda čas- staré prírodniny čestné uznanie. Klára Billíková obsadila 3. miesto vo výtvarnej súťaži Staré domy a interiér, príroda. Obidvom dievčatám blahoželáme. 

                                                    

Podkategórie

Strana 1 z 6