Európa v škole

3. 2. 2016 prebehlo vyhodnotenie školského kola 63. ročníka súťaže Európa v škole. Je to medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953. Témou bolo ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI. Decká z umeleckého záujmového útvaru sa rozhodli výtvarne stvárniť danú problematiku. Každá kategória mala svoje podtémy. A tu sú výsledky:

Kategória 1- podtéma: Všetko bude v poriadku - Ivana Juhásová III. C

                             podtéma: Je fajn, že ste tu s nami - Tamara Kasanová III. C

Kategória 2- podtéma: Šikana- nič pre mňa - Hana Filipová VI. C

Dievčatám blahoželáme a dúfame, že sa im bude dariť reprezentovať školu aj v okresnom kole.

Všetkovedko 2015/2016

Celoslovenská súťaž Všetkovedko- veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.  Žiaci si overili svoje vedomosti zo všetkých oblastí ako je vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. 
Zúčastnených žiakov za SR : 14.000 
Zúčastnených  žiakov za školu:  71 , z toho : 21 druhákov, 19 tretiakov, 22 štvrtákov a 9 piatakov.


Najúspešnejší  žiaci za ročníky:
N.Garčárová (2. B) -13. miesto zo 4.507 druhákov SR
M.Bezák  (3. C)- 52. miesto zo 4.140 tretiakov SR
A.Palenčíková  (4.B) – 5. miesto z 3.897 štvrtákov SR 

Úspešní žiaci: D.Tóthová (2. A), A.Gubková (2. A), N.Jančovičová (2. B), A.Koštialiková (2. B), J.Oravec (2. B), K.Špeťková (2. D), T.Košťál (4. A), Ž.Ferenczi (4. A), H.S. Mehager (4. C), M.Špeťko (4. D), A.Dzurilla (5. A), J.Uher (5. A)

20160129 105110

 

EnglishOne

EnglishOne

 

 

 

Žiaci tried III. B, III. C, IV. A a IV. B sa pod vedením p. učiteľky Kaláberovej a p. učiteľky Mrázikovej zapojili do súťaže EnglishOne. Úlohou žiakov bolo úspešne vypracovať 10 digitálnych úloh z anglického jazyka na planéte vedomostí. Žiaci mohli vyhrať hodnotné a zaujímavé ceny. Naša žiačka Zuzka Michaličková zo IV. A vyhrala poukážku na nákup v kníhkupectve.

Žiakom,ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a výherkyni srdečne gratulujeme.

MO vo florbale

Dňa 7. decembra 2015 sa naši chlapci po minulotýždnovom postupe zo skupiny prebojovali na majstrovstvá okresu vo florbale, kde po bojovných výkonoch vybojovali 3. miesto.

Gratulujeme a ďakujeme chlapcom a dakujeme!!!

Školské kolo v olympiáde z GEG OL

Dňa 5.12. 2015 sa konala geografická olympiáda, na ktorej sa zúčastnili naši žiaci v 3. kategóriách.

Víťazmi sa stali:

Kategória 5.roč.:       1. miesto - Adam Dzurila,    2. miesto - Táňa Šubová,  3. miesto - Lukáš Balko
Kategória 6 - 7. roč.: 1. miesto - Anka Labátová,  2. miesto - Ema Mrázová, 3. miesto - Robert Gúth
Kategória 8 - 9. roč.: 1. miesto - Sofia Febenová, 2. miesto - Dávid Gavula, 3. miesto - Milana Hrušková

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári.

Školské kolo - olympiáda zo SJL

V piatok 13. novembra 2015 sa 18 žiakov 8. a 9. ročníka zúčastnilo školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Súťaž pozostávala z troch častí: testu, transformácie textu (napísanie krátkeho slohu na určenú tému) a ústneho prejavu.
Na 1. mieste sa umiestnila Pavlína Gogorová z 9. B, ktorá postupuje do okresného kola.
Srdečne gratulujeme a držíme jej palce. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

MK v bedmindtone

9. 11. 2015 sa v Šuranoch konali majstrovstvá kraja žiakov a žiačok v bedmintone. Po víťazstve v okrese mala naša škola zastúpenie v kategórii žiakov.

Do boja o medaily nam chýbalo viac štastia a chlapci skončili na 5. mieste. Ďakujeme chlapcom za hru a predvedené výkony.

MO v šachu

  Dňa 5. 11. 2015 sa uskutočnili v CVČ Domino MO v šachu.

Našu školu reprezentoval Andrej Sabo zo VII. A, kde v konkurencii 54 žiakov, skončil na krásnom 10. mieste.

 Srdečne blahoželáme.

Jednota Cup - starší žiaci

5. 11. 2015 naši starší žiaci bojovali o postup do 2. kola vo futbalovej súťaži Jednota Cup. Spomedzi štyroch družstiev boli nad naše sily futbalisti z Piaristického gymnáziá.

Ďakujeme chlapcom za snahu a gratulujeme k 2. miestu.

MO v cezpoľnom behu

Dňa 1.10. 2015 sa 3 žiaci a 3 žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu.

Družstvo dievčat v zložení: Petra Jecková, Alona Krylová a Ester Seidlová si vybojovali v konkurencii 35 škôl krásne 3. miesto. GRATULUJEME!!!

Strana 2 z 2