Slávik Slovenska 2016 - šk. kolo

Dňa 20. 4. 2016 sa v škole konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2016. Súťažilo 17 detí v troch  kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.

Umiestnenia:

I. kategória: I. miesto Lara Hačková III. A, II. miesto Jana Milová III. A, III. miesto Zaim Koxhaj I. B

II. kategória: I. miesto Hana Filipová VI. C, II. miesto Lucia Gráčiková V. C, III. miesto Diana Filipová IV. C

III. Kategória: I. miesto Viera Lukáčová VIII. B

Všetkým gratulujeme a víťazom držíme palce v okresnom kole.

Komenský a my 2016

21. 4. 2016 sa konalo vyhodnotenie XIII. ročníka celoslovenskej súťaže Komenský a my Orbis Pictus 21. storočia - nové stránky knihy Svet v obrazoch očami detí. Hanka Filipová zo VI. C získala 3. miesto a Emka Staneková z II. E 1. miesto. Dievčencom srdečne blahoželáme!!!

IMG 20160421 110153IMG 20160421 111027

 

Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

7. 4. 2016 sa konalo okresné kolo 62. ročníka súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Janka Milová z III. A, ktorá získala 3. miesto v I. kategórii - poézia a Adela Barantalová z IX. B, ktorá získala čestné uznanie v III. kategórii - próza. Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme!!!!!!!

HK okresn kolo 7.4.2016

Pytagoriáda - okresné kolo

8. a 9. 3. 2016 sa na ZŠ Cabajská v Nitre uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

Našu školu reprezentovali žiaci 3. - 8. ročníka. Niektorým sa darilo viac, iným menej. 

Najlepšie si počínali žiaci 4. a 7. ročníka. Theo Košťál zo IV. A sa umiestnil na skvelom 3. mieste s počtom bodov 14 (úlohy) + 9 (čas), Paula Klubertová zo VII. a na 6. mieste s počtom bodov 11 (úlohy) + 6 (čas) a Andrej Trnkus na 8. mieste s počtom bodov 10 (úlohy) + 5 (čas).
Tešíme sa a zo srdca gratulujeme.

Biblická olympiáda - dekanátske kolo

  Dňa 10.3.2016 sa v Piaristickej spojenej škole v Nitre konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády,

kde trojčlenné družstvo  v zložení Katarína Mikačová - 8. B, Adela Barantalová -9. B a Mário Moravský - 8. B 

obstálo najlepšie medzi zúčastnenými  štátnymi školami.

V celkovom hodnotení medzi všetkými 15 školami (vrátane cirkevných) sme sa umiestnili na veľmi peknom 4. mieste.

 Našim úspešným súťažiacim úprimne gratulujeme.

 

Chemická olympiáda - okresné kolo

10. marca 2016 sa na Základnej škole v Jelenci uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády.

V silnej konkurencii našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky deviateho ročníka. Na peknom 9. mieste sa umiestnila  Dominika Sigetová (IX. B) a na 10. mieste Kristína Kovačiková (IX. A). Obidve sú úspešnými riešiteľkami.

Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu v ťažkej súťaži.

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

8. ročníka Dejepisnej olympiády sa zúčastnilo 9. 2. 2016 takmer 150 žiakov z 29 škôl Nitrianskeho okresu. Súťažilo sa v 4. kategóriách. Žiaci museli preukázať znalosti z polročného učiva, z dejín Nitry a blízkeho okolia, z osobností a pamiatok miestneho regiónu.
Naši žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Anka Labátová zo VI. C skončila na 1. mieste a Sofia Febenová z VIII. B na 3. mieste.
Veľká vďaka patrí všetkým žiakom za skvelú reprezentáciu školy.

Geografická olympiáda - okresné kolo

44. ročníka Geografickej olympiády sa zúčastnilo 4. 2. 2016 takmer 250 žiakov z viac ako 30 škôl Nitrianskeho okresu. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, ktorí preukázali veľmi dobré vedomosti.
Potešili najmä žiaci 5. roč.,  kde získali 2. miesto - Tatiana Šubová z V. C a  4. miesto - Adam Dzurilla z V. A.
Poďakovanie však patrí všetkým zúčastneným žiakom za dobrú reprezentáciu školy.

Biologická olympiáda - kategória C - okresné kolo

Dňa 3. 2. 2016 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategória C.

Našu školu reprezentovali žiačky Viera Lukáčová (VIII. B) a Simona Skačanová (VIII. A).

V silnej konkurencii a po náročných úlohách obsadila Vierka 5. miesto a Simonka 13. miesto. Obe dievčatá sú úspešné riešiteľky.

Gratulujeme im a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

3. 2. 2016 prebehlo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii, žiakov 2. - 4. ročníka. Podľa účasti, 24 žiakov v poézii a 10 žiakov v próze, bolo vidieť, že žiaci majú radi prácu so slovom a textom. A tu sú výsledky:

Próza:  1. miesto - K. Silná IV. B, 2. miesto - S. Ligačová IV. D, 3. miesto - H. Kováčová IV. B        

Poézia:   1. miesto - A. Gáliková II. B, 2. miesto - J. Milová III. A, 3. miesto - A. Gubková II. A, M. Foldešiová IV. B

Pochvalné uznanie získala H. M. Mehager z II. B za prednes prózy.

Všetkým blahoželáme a výherkyniam držíme päste v obvodnom kole.          

P1080048                                              

 

Strana 1 z 2