Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Pytagoriáda 2020/2021- školské kolo

V dňoch 9. a 10. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Žiaci 3. - 4. roč. ho realizovali v škole pod dohľadom p. učiteliek, 5. - 8. roč. to po prvýkrát skúsil online formou. A zadarilo sa viacerým.

Sme radi, že deti venujú svoj čas aj takýmto aktivitám a majú záujem porovnať si svoje vedomosti s ostatnými spolužiakmi. Spolu sa zúčastnilo 40 žiakov, z toho 22 na I. stupni a 18 na II. st.

Úspešnými riešiteľmi sú: 

3. roč.: Hanka Babicová, Hana Magdinová, Alex Guzmický

4. roč.: Oliver Silný, Tomáš Kyle Tomek, Richard Pavlovič

5. roč.: Pavlína Strakošová, Michal Geleta, Martin Rendvanský, Peter Minárik, Marianna Dudová, František Fekete, Lucia Krajňáková, Patrik Kalčok, Lea Labudová

6. roč.. Filip Arpáš, Adela Mrázová, Alexandra Sabová

7. roč.: Leonard Hochel, Jakub Oravec, Miloš Varga, Haya Maria Mehager, Hana Balážová, Soňa Mesárošová

Tešíme sa a gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom. Veríme, že pozvaní žiaci nás budú úspešne reprezentovať aj v okresnom kole.

„Čo pre mňa znamená Európska únia a život v nej”.

Od 4. 12. do 11. 12. 2020 prebiehala, pod záštitou organizácie Europe Direct Nitra, súťaž žiackych prezentácií na tému: „Čo pre mňa znamená Európska únia a život v nej”. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov našej školy. Keďže všetky prezentácie boli na skvelej úrovni, porota mala veľký problém vybrať troch, ktorých by ocenila. Nakoniec sa rozhodli  oceniť prvých piatich najúspešnejších a zvyšných žiakov odmeniť aspoň malým darčekom. Sme hrdí, že v tejto náročnej dobe naši žiaci prejavili záujem a investovali svoj voľný čas na reprezentáciu školy. 

1. miesto Ella Juliniová 8. A
2. miesto Filip Zelený 9. B
3. miesto Ivana Juhásová 8. C
4. miesto Habiba Ahmad Khan 6. A
5. miesto Barbara Beňušíková 8. B.

Tešíme sa a gratulujeme!!!

 Viac fotografií nájdete TU 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Počas novembra sa žiaci, rodičia a zamestnanci našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

Pre seniorov sme s láskou pripravili 482 darčekov plných sladkého, slaného, hrejivého či voňavého prekvapenia. Veríme, že babičky a deduškov potešia a budú tak cítiť kúsok lásky z našich srdiečok ❤  , ktoré sme do škatuliek pribalili.

Projekt SadOVO

Vo februári 2020 sa naša škola zapojila do projektu SadOVO, ktorého cieľom je spoznávať staré a krajové odrody jabloní a hrušiek a spolu s odborníkmi tieto vzácne ovocné stromy vysádzať v areáli škôl. Do projektu boli zapojení žiaci 6. A a začiatkom septembra sa HabiAhmad Khan spolu so Sofi Szúdorovou zúčastnili dvojdňovej ovocinárskej exkurzie v Bošáckej doline. Na exkurzii sme navštívili ovocný sad a škôlku, ktorými nás previedli skúsení ovocinári, videli sme zaujímavé stromy starých a krajových odrôd ovocných stromov, ako aj dobovú sušiareň ovocia. Táto exkurzia nás motivovala a pripravila na ďalšie aktivity, ktoré na nás v projekte čakali. V októbri sa uskutočnil v škole workshop plánovania a výsadby stromov, zúčastnili sa ho všetci žiaci 6. A triedy. Na úvod sa žiačky, ktoré boli na ovocinárskej exkurzii podelili o zážitky so svojimi spolužiakmi formou prezentácie, následne sa spolus organizátormi projektu venovali rôznym aktivitám. Žiaci v skupinách premeriavali pozemoka vytvárali vlastné návrhy výsadby, pričom výsledkom bol jeden spoločný návrh, s ktorým bola väčšina žiakov spokojná. A tak sme tieto miesta na školskom pozemku vytýčili kolmi.Počas septembra a októbra sme mapovali ovocné stromy aj v našom okolí a nájdené plody sme poslali pomologičke. Tá nám ich pomohla identifikovať na dvojdňovom kurze Ovocní experti, ktorý sa však kvôli opatreniam konal v on-line priestore. Na záver projektu nás čakala tá najkrajšia a najdôležitejšia časť celého nášho úsilia a to,výsadba stromčekov, ktorá sa uskutočnila 16.11.2020. Pri výsadbe nám pomáhala aj Sofi Szúdorová zo 6.A a veľmi nás mrzí, že sa jej nemohli zúčastniť aj ostatní žiaci, ktorí sa na totak veľmi tešili. Pevne verím, že jarná návšteva ovocinárov spojená so strihaním stromčekov a výrobou domčekov pre ucholaky bude aspoň malé bolestné za to, že nám to tento roknevyšlo .

 

OANJ - školské kolo

V dňoch 19.11. a 25.11. sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda sa uskutočnila online formou v dvoch častiach: písomnej a ústnej. Súťažiace sa popasovali s anglickou gramatikou,slovnou zásobou,čítaním a počúvaním s porozumením ako aj s dialógom na konkrétnu tému a vytvorením príbehu podľa obrázku. Víťazkou tohtoročného kola sa stala Linda Garajová z 8.B,na druhom mieste skončila Barbara Beňušíková z 8.B a na treťom mieste skončila Ivana Juhásová z 8.C. Všetky tri súťažiace sa stali úspešnými riešiteľkami olympiády a víťazka Linda Garajová postupuje do okresného kola. Gratulujeme.

Výtvarné úspechy Alexandry Sabovej

Aj v tomto školskom roku 2020/2021 talentovaná Saška zo VI.A, získala výborné umiestnenia v rôznych významných výtvarných súťažiach.

XVII. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „Komenský a my“ -  „Mosty dnes a v budúcnosti“  sa umiestnila  na nádhernom 1. a 3. mieste.

V 12. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže, vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania a 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny  - Cesty za poznaním minulosti , v 2. kategórii získala prácou „Aj počas vojny mali deti svoje sny“- krásne  1. miesto.

Jej „ Kôš plný vitamínov “ dominoval v  II. kategórii  VIII. ročníku súťaže -  HOVORME O JEDLE - CHUTNÉ MAĽOVANIE.

Ďakujeme, Saška, za krásnu reprezentáciu našej školy a želáme Ti veľa ďalších kreatívnych nápadov .

OK Geografická Olympiáda

Dňa 6.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre uskutočnilo okresné kolo olympiády z dejepisu, na ktorom sa zúčastnil aj žiaci našej školy.

5.roč.  4.miesto Habiba Ahmad Khan  (5.A)

6-7.roč.  12. miesto Tobias Mondočko  (6.C)

8-9.roč.   14.miesto Filip Foldeši   (9.A)

OK Dejepisnej olympiády

Dňa 14.2.2020 sa na ZŠ Benkovej v Nitre uskutočnilo okresné kolo olympiády z dejepisu, na ktorom sa zúčastnil aj tím žiakov z našej školy. Reprezentovali ju dôstojne a úspešne. Darilo sa najmä Andronike gálikovej (6.B) a Hayai Salah Mehager (6.B). V kategórii F (6. ročník) Andronika skončila na 1. mieste a Haya na 2.mieste.
 
7.roč. Tobias Marco Vailing (7.A) 10. miesto
8.roč. Žofia Ferenczi (8.A) 7.miesto
Šimon Šebo (8.C) 13.miesto
9.roč. Tatiana Šubová (9.C) 5.miesto

Krajské kolo chemickej olympiády

Dňa 28.5. sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády. Úlohy boli veľmi náročné, ale Marcel Pilka z 9.C  ich úspešne vyriešil. BLAHOŽELÁME!☺

Podkategórie

Strana 1 z 6