Vyučujúci jednotlivých predmetov sa venujú vynikajúcim žiakom a zapájajú ich do množstva súťaží a do predmetových olympiád. Ich úspechy nás veľmi tešia.

V čom sme dobrí?

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 27.11.2020 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili tri žiačky: Linda Garajová 8.B, Barbara Beňušíková 8.B a Ivana Juhásová 8.C. 
Víťazkou školského kola sa stala Linda Garajová 8.B a postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo dňa 13.1.2021. Linda sa stala úspešným riešiteľom.
Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach.  
 

 

Deň Zeme

Žiaci 9.A sa zúčastnili súťaže Slovenskej akadémie vied ku Medzinárodnému dňu Zeme. Svojou šikovnosťou a pracovitosťou si od komisie súťaže vyslúžili 1. miesto v kategórii kolektívy. Srdečne blahoželáme :)

Video

„Komenský a my“

Alexandra Sabová, žiačka VI.A, opäť potvrdila svoj výtvarný talent a v  XVIII. ročníku  celoslovenskej výtvarnej súťaže „Komenský a my“, v kategórii B 1 (5. – 6. ročník ZŠ, I. stupeň osemročných gymnázií),  získala nádherné 1. miesto.  Účastníci súťaže výtvarne spracovali  tému: Poľnohospodárske stroje - minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Blahoželáme! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a  želáme veľa kreatívnych síl vo výtvarnej tvorbe.

Súťaž výtvarnej a literárnej tvorby detí - DÚHA

25. ročníku celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby detí - DÚHA, odborná porota spomedzi množstva prác ocenila výtvarné dielo Alexandry Sabovej zo VI.A a udelila jej v III. kategórii - St. žiaci  čestné uznanie. Blahoželáme.

Chemická olympiáda

Dňa  12. 3. sa uskutočnil 57. ročník okresného kola chemickej olympiády. V okresnom kole nás reprezentovali žiaci IX.A Šimon Šebo a Pavol Galo. V silnej konkurencii sa Šimon umiestnil na 8.mieste a Pavol na 10. mieste. Obaja žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 22. apríla. Zo 47 súťažiacich sa Šimon umiestnil na 12.mieste a Pavol na 39. mieste. Šimon bol úspešným riešiteľom krajského kola. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

KK Dejepisnej olympiády

Dňa 22.3.2021 sa uskutočnil 13. ročník Dejepisnej olympiády. V krajskom kole nás reprezentovala naša žiačka, víťazka okresného kola, Andronika Gáliková zo 7.B. Medzi 14 najlepšími žiakmi Nitrianskeho kraja obsadila vynikajúce 3.miesto (s počtom bodov 86). Od prvého miesta ju delili 2 body. Maximálny počet získaných bodov mohol byť 90. Ďakujeme jej za skvelú reprezentáciu školy a jej rodičom za pomoc pri príprave a vytvorení výborných podmienok na tento výnimočný úspech!

"Green Deal"

 Vo výtvarnej súťaži " Green Deal", ktorú organizovalo informačné centrum Europe Direct Nitra a hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik, reprezentovala našu školu Habiba Ahmad   Khan, žiačka VI. A triedy.

 Porota spomedzi všetkých súťažiacich rozhodla, že kresba našej žiačky je hodná 1. miesta.

 Urobilo nám to veľkú radosť. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia, ktorý každoročne pripadá na 7. apríla, má pripomínať všetkým ľudom, aby sa zaujímali a pravidelne starali o svoje zdravie.
My v Janíkovciach sme tomuto dňu venovali pozornosť a oboznámili sme deti s potravinovou pyramídou, triedili sme zdravé a nezdravé potraviny, pripomenuli sme si, že pohyb je tiež veľmi dôležitý pre naše zdravie a štvrtáci sa zahrali na degustátorov bylinných čajov.

Súťaž „Vyhraj s knihou“

Počas MARCA – MESIACA KNÍH sa na našej škole prostredníctvom MS TEAMS organizovala súťaž o knihách a literatúre „Vyhraj s knihou!“. Zapojila sa viac ako štvrtina všetkých žiakov II. stupňa. Podmienkou postupu do zlosovania o zaujímavé vecné ceny bolo správne  odpovedať na 10 otázok počas dvoch týždňov (od 15. 3.  do 26. 3.). Do zlosovania postúpilo 18 žiakov a z nich pani riaditeľka vyžrebovala troch výhercov, ktorými sú:  Haya Maria Salah Mehager VII. B, Ema Taligová VII. A a Silvia Hrašková VII. C.
Gratulujeme!
Zároveň veľký obdiv patrí všetkým zúčastneným, pretože prejavili nielen snahu súťažiť, ale aj pozitívny vzťah ku knihám a literatúre.

Workshop s názvom "Rozhodovanie"

Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili na online vzdelávacom workshope s názvom "Rozhodovanie", ktoré pre nich pripravilo občianske združenie PostBellum. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našej prvej Československej republike, svetovej migrácii i rozhodovaní v zložitých životných situáciách. Vypočuli si autentické rozprávanie pani Evy, ktorá vďaka migrácii prežila obdobie koncentračných táborov, zahrali sa na ministrov a volili vo voľbách. Zahrali si rôzne predstavenia a situácie  a vymýšľali zábavné príbehy, počas ktorých zažili veľa zábavy a smiechu.  :)

 

Podkategórie

Strana 1 z 7