Tvorivá dielňa

Tvorivá dielňa v 4. A pod vedením pani Dovičovičovej. Výroba darčekov na vianočnú burzu.

Medzinárodný deň školských knižníc

Dna 24.10 je Medzinárodný deň školských knižníc.
V rámci tvorivého čítania a písania žiaci 4.A navštívili pod vedením p.u. Vargovej našu školskú knižnicu, požičali si knihy,čítali a hovorili obsah prečítaných príbehov.
 
 
 

Zoznam žiakov IV. A

Zoznam žiakov IV. A na školský rok 2019/2020

tr. učiteľka: Mgr. Renáta Mráziková

 

P.č. Priezvisko Meno
1. Antoš Timotej
2. Benko Jakub
3. Čaládi Roman
4. Čániová Emma
5. Földešiová Nela
6. Gronský Jakub
7. Karabinoš Matúš
8. Krajňáková Lucia
9. Labudová Lea
10. Micheľ Alex
11. Minárik Peter
12. Nguyen Hongphuc
13. Palenčíková Sofia
14. Straňáková Kamila
15. Szabó Lukáš
16. Szabóová Nina
17. Šmigura Samuel
18. Štullerová Nela
19. Vavrovičová Diana
20. Vnučková Viktória
21. Záhorec Juraj
22. Žiak  Lukáš