Zoznam žiakov VIII. B

Zoznam žiakov VIII. B na školský rok 2018/2019

tr. učiteľka: Mgr. Jana Uhrinčaťová

P.č. Priezvisko Meno
1. Bidelnicová Bibiana 
2. Branikovič Matúš
3. Fedičová Adela
4. Ferenczyová Karin
5. Herman Peter
6. Hochelová Karolína
7. Horváthová Petra
8. Hudec Adam
9. Jurika Jakub
10. Karabín  Viktor
11. Klimčíková Simona
12. Lednický Matej
13. Nguyen Minh Hang
14. Plaštiak David
15. Slobodová Katarína
16. Štefanková Lea
17. Štefeková Simona
18. Tomašeková Tamara
19. Varga Hugo
20. Veraiová Vanesa
21. Víg Samuel