Zoznam žiakov VIII. A

Zoznam žiakov VIII. A na školský rok 2018/2019

tr. učiteľka: Mgr. Miroslava Pavle

P.č. Priezvisko Meno
1. Adamovská Nina
2. Bartová Nina
3. Blažiová Emma Alica
4. Dujíček Peter
5. Fӧldeši Filip
6. Hamšík Milan
7. Hrnková Lenka
8. Kondé Andrej
9. Košťálová Nina
10. Milovská Mária
11. Ružičková Laura
12. Skovajová Regina
13. Urbánková Diana
14. Vajzer Vladimír
15. Vranská Karolína