Zoznam žiakov VII. B

Zoznam žiakov VII. B na školský rok 2018/2019

tr. učiteľka: Mgr. Ingrid Turčeková

P.č. Priezvisko Meno
1. Bakitová Bibiana
2. Barbiríková Vanesa
3. Bujná Alexandra
4. Čurgalyová Ema
5. Földešiová Michaela
6. Gregor Martin
7. Javoreková Aneta
8. Juráčeková Ema
9. Kiacová Katarína
10. Kováčová Hana
11. Kozma Samuel
12. Krajčová Lea
13. Krišková Melánia
14. Labajová Ema
15. Laca  Jakub
16. Lamka Lukáš
17. Matejčíková Ema
18. Seidlová Sára
19. Sviatko Oliver
20. Toman Matúš
21. Vailingová Nina
22. Varga Martin
23. Vnučková Nina
24. Žiak David