Zoznam žiakov VII. A

Zoznam žiakov VII. A na školský rok 2021/2022

tr. učiteľka: Mgr. Katarína Alexyová 

P.č. Priezvisko Meno
1. Ahmad Khan Habiba
2. Barbíriková Katarína
3. Brath Matej
4. Földeši Alex
5. Hrabec Tomáš
6. Koch Ondrej
7. Kosovacová Carla Mia
8. Kováčik Martin
9. Krajčo Dárius
10. Krčmár Sebastián
11. Lanáková Paulína
12. Magdolenová Lenka
13. Mesároš Martin
14. Penzešová Martina
15. Repiský Slavomír
16. Sabová Alexandra
17. Szúdorová Sofia
18. Šášik Michal
19. Uhrín Tomáš
20. Varga Martin
21. Vargová Linda
22. Vyšňanová Ema
23. Žitný Samuel