Zoznam žiakov VII. A

Zoznam žiakov VII. A na školský rok 2018/2019

tr. učiteľka: Mgr. Dana Vasilková

P.č. Priezvisko Meno
1. Blehová Sofia
2. Crha Tomáš
3. Ferenczi Žofia
4. Gemmel Samuel
5. Hajdamár Filip
6. Kročková Saša
7. Lovász Mikuláš
8. Madleňáková Ashley
9. Neuman Alex
10. Polák Matúš
11. Sabová Alica
12. Szetei Fabrizio
13. Ternény Dávid
14. Valach Ondrej
15. Veľká Viktória 
16. Zelený Filip