Zoznam žiakov VI. C

Zoznam žiakov VI. C na školský rok 2021/2022

tr. učiteľka: Mgr. Eva Felixová

P.č. Priezvisko Meno
1. Barbíriková Alexandra
2. Bencová Nina
3. Benček Tomáš
4. Čavojský Martin
5. Čurgalyová Nela
6. Galbavý Sebastián
7. Gedaiová Kristína
8. Halamová Nina
9. Hromádková Nina
10. Jančovič Matúš
11. Juhásová Lea
12. Kobzová Ivana
13. Kolárik Adam
14. Kukla Vojtech
15. Lontoš Samuel
16. Maier Giulia
17. Maťo Matúš
18. Moravčík Andrej Miroslav
19. Moravčík Miroslav Andrej
20. Repaská Ema
21. Smolnický Samuel
22. Sochorová Hana
23. Szilecký Matej
24. Szöllősi Sára
25. Šebeňa Jakub
26. Tehlárová Liliana
27. Vereš Jakub
28. Zemene Matúš