Zoznam žiakov V. B

Zoznam žiakov V. B na školský rok 2021/2022

tr. učiteľ: Mgr. Miroslava Bardovičová

P.č. Priezvisko Meno
1. Arifi Florian
2. Adámeková Lea
3. Benďák Alex
4. Boszorádová Klára
5. Buch Jakub
6. Ďurčíková Zoja
7. Ďurišová Lenka
8. Gerči Filip
9. Gráčik Miloš
10. Hegedüs Sebastián
11. Kička Maximilián
12. Kunová Katarína
13. Líška Martin
14. Maťušová Laura
15. Mésároš Samuel
16. Ondrušek Matej
17. Palšová Liliana
18. Pavlovič Richard
19. Phung Duc Dat
20. Rečková Radoslava
21. Siget Samuel
22. Srnka Matej
23. Šimončíková Sanela
24. Tomašek Alex
25. Užák Dávid
26. Velčický Adam
27. Virchenko Arina