Zoznam žiakov IV. D

Zoznam žiakov IV. D na školský rok 2021/2022

tr. učiteľka: Mgr. Katarína Buranská

P.č. Priezvisko Meno
1. Balvan Tobias
2. Balvanová Zara
3. Csányiová Nina
4. Dömöšová Kristína
5. Filipová Sara
6. Gajdošová Jessica Lily
7. Gedai Kristián
8. Jagelková Ema
9. Kyta Samuel
10. Maľa Matej
11. Majer Laura
12. Majer Linda
13. Németh Matúš