Zoznam žiakov III. D

Zoznam žiakov III. D na školský rok 2018/2019

tr. učiteľka: Mgr. Andrea Lipovská

 

Barbíriková Alexandra
Bozsenyikova Ema
Braun Marek
Čurgalyová Nela
Ferenczy Filip
Gedaiová Kristína
Hajaš Matúš
Lontoš Samuel
Milo Martin
Olejníková Karin
Sochorová Hana