Zoznam žiakov II. C

Zoznam žiakov II. C na školský rok 2021/2022

tr. učiteľka: Mgr. Evelína Magdinová

P. vych.: Mgr. Alena Václavová

P.č. Priezvisko Meno
1. Blašková  Mia Lina
2. Czakó  Filip
3. Čamek  Adam
4. Greguš  Matúš
5. Kálazi Andrej
6. Kálazi Filip
7. Kašparovská  Zara
8. Kinčeková  Šarlota
9. Kiss  Adam
10. Kováč  Tobias
11. Líšková  Adela
12. Lukáčová  Šarlota
13. Ondrašina  Matúš
14. Papová Lenka
15. Rečka  Šimon
16. Szabóová Hana
17. Šranková  Simona
18. Turoň  Teo
19. Varga Samuel
20. Zelenayová  Laura