Zoznam žiakov II. A

Zoznam žiakov II. A na školský rok 2021/2022
tr. učiteľka: Mgr. Renáta Mráziková
P. vych.: Beáta Hudecová

P.č. Priezvisko Meno
1. Antošová  Lucia
2. Bezáková  Sofia
3. Bírová  Bianka
4. Bombaci Tony
5. Bordáš  Filip
6. Čurgaly  Alex
7. Duda  Martin
8. Horník  Teo
9. Jančuška  Peter
10. Knapčík  Tomáš
11. Kupečeková  Karin
12. Labudová  Alexandra
13. Lenčéš  Matej
14. Lušňáková  Marína
15. Michalík  Matúš
16. Poláčeková  Jasmína
17. Schusterová  Natália
18. Strešíková  Nataša
19. Šulganová  Ema
20. Vorobjovová  Lea
21. Záhorcová  Hana