Zoznam žiakov I. C

Zoznam žiakov I. C na školský rok 2021/2022

tr. učiteľka: Mgr. Iveta Brathová

P. vych.: Mgr. Darina Kereková

p.č Priezvisko Meno
2. Bobeková Jana
2. Borbély Matúš
3. Čapkovičová Eliška
4. Čerešňák Daniel
5. Dančová Gréta
6. Ferenčík Michal
7. Grochalová Laura
8. Hlavatý Tomáš
9. Hlubinák Matúš
10. Hrebíková Dorota
11. Husivarga Dávid
12. Chlebec Nikolas
13. Ivaniková Vilma
14. Körmendi Filip
15. Králik Tobias
16. Lauko Patrik
17. Manin Mathias
18. Martiška Tomáš
19. Moravčíková Olívia
20. Tosecký Jakub
21. Vaščáková Lucia
22. Zalabová Vanessa