2 % z dane

2%

Tlačivo pre fyzické osoby 2019

Právnické osoby použijú údaje z daného tlačiva a vyplnia ich priamo vo svojom daňovom priznaní.