Anjelský deň

sa uskutočnil 1. 12. 2017 v priestoroch KOS Nitra. Predvianočná nálada čakala na deti zo školského klubu. Zažili odpoludnie pohody, radosti a inšpirácií. Odniesli si vlastnoručne vyzdobené medovníky a vlastnoručne vyrobené ozdoby z keramickej hliny. Neodmysliteľnou súčasťou bola vôňa vianočných oblátok, na ktorých si samozrejme pochutnali.

Halloween párty v VI.oddelení ŠKD

Zábava, zábava a ešte raz zábava v podobe predstavovania strašidelných masiek, vymýšľania čarodejníckych zaklínadiel, ochutnávka čarokokteilov a elixírov, čarodejnícke tance. To všetko deti čakalo v "Čarobare"na čarodejníckom večierku. Všetci zúčastnení čarodejníci a strašidlá získali titul "Diplomovaný čarodejník". 

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  a Knižnica Jiřího Mahena v Brně, vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Deti zo VI. oddelenia ŠKD sa do projektu zapojili a vyrobili záložky pre kamarátov partnerskej českej školy. Naše záložky putovali do českého mesta Neplachovice. 

Halloween párty

Strašidielka naše malé

strašili by veru stále.

Aj dnes si vyšli  na svoj ples,

najprv piknik, potom des.

Najskôr v triedach piknik mali,

potom super tancovali.

Vystrašili celú školu,

pána riaditeľa ešte k tomu.

 

 

VIII., IX.,X. oddelenie ŠKD

Štyri ročné obdobia ...

Na sklonku jesene dominuje fotografia ... Aj to sa 6. 11. 2017 dozvedeli deti z XI. oddelenia   ŠKD od  Mgr. Zdenky Smrečkovej, ktorá ich sprevádzala výstavou fotografií AMFO 2017  v priestoroch Krajského osvetového strediska. V galérii Po schodoch si pozreli tvorbu amatérskych fotografov inšpirovaných prírodou ročných období. Ďakujeme 

Návšteva SPM v Nitre 20. 10. 2017

20. 10. 2017 deti z V. a VII. oddelenia ŠKD navštívili Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre. Deti sa mali možnosť povoziť na traktorbuse. Počas jazdy videli krásne prostredie múzea a v ňom rôzne poľnohospodárske stroje. Sprevádzal nás pán lektor, ktorý deťom poukazoval hasičské autá, hangár s predchodcami novodobých traktorov a poľnohospodárskych lietadiel.

Komentované kŕmenie živočíchov

24. 10. 2017  deti z XI. oddelenia ŠKD boli na exkurzii v Univerzitnom viváriu SPU v  Nitre. Dozvedeli sa nielen veľa informácií zo života exotických plazov, ale mohli vidieť kŕmenie agami bradatej sarančatami, leguána zeleného, korytnačku ostrohatú a varana stepného ich obľúbenou potravou. Napínavé bolo pozorovať samičku krokodíla filipínskeho pri love koristi. Ďakujeme za pútavý výklad.

                                                                    

Javor

Všimli ste si, akú jesennú nádheru máme na našom školskom dvore? Takýto krásny javor veru len tak niekde nenájdete. Páči sa i deťom zo VII. oddelenia ŠKD.

Návšteva letiska v Janíkovciach

V blízkosti základnej školy v Janíkovciach sa nachádza letisko s medzinárodným významom. 18. 10. 2017 deti z XIII. oddelenia ŠKD letisko mali možnosť prezrieť si múzeum lietadiel a obdivovať ich význam. Nachádza sa tu aj meteorologická stanica, rádiologická stanica a meranie čistoty ovzdušia v Nitre a okolí. Veľký význam má tiež vrtuľník záchrannej služby s celoslovenskou pôsobnosťou. Pocítili sme hrdosť, aký  význam má naše letisko.

Šarkaniáda 2017 v Janíkovciach

16. 10. 2017 deti  v Školskom klube v Janíkovciach prežili veľmi príjemné popoludnie pri ŠARKANIÁDE. Najprv si vyrobili svojho šarkana pre radosť, spoločne si vyhodnotili  práce, čo bolo ťažké vzhľadom na srdce, ktoré do výroby všetci zapojili. Nápadov bolo viac než dosť. Spestria v škole jesennú výzdobu na chodbe. Potom vyšli deti von a púšťali kúpeného šarkana, s ktorým sa dosýta nabehali. Jeseň je s deťmi naozaj nádherná!

 

 

Strana 9 z 26