Tri pohľady na prírodu

26. 10. 2018 deti z II. oddelenia ŠKD zašli do výstavných priestorov KOS v Nitre. Mali možnosť prezrieť si výstavu výtvarných diel a drevených plastík od troch autorov inšpirovaných prírodnými scenériami.Lektorka ich zaujala  rozprávaním o výtvarnom umení. Patrí jej vďaka a od detí veľká  1* zapísaná do knihy návštev.

Návšteva z polície

25.10. 2018 deti z XIII. oddelenia ŠKD v Janíkovciach zažili nevšednú návštevu. Prišla členka Policajného zboru SR kapitánka Mgr. Iveta Matejová. Uvedomujeme si, že nám darovala kúsok zo svojho vzácneho času, pretože ako policajtka pracuje 24 hodín denne. Dozvedeli sme sa niečo o nej, niečo o ochrane nášho života na cestách, ale aj o tom, ako polícia SR naozaj pomáha, chráni a dodáva pocit bezpečia. Kým nebudú na svete len dobrí ľudia, bude aj polícia, ktorá často pracuje v ohrození života. Mali sme si čo povedať a sama pani kapitánka ponúkla ďalšie stretnutie, pretože sme stihli odkrojiť len malý kúsok tajomstva tohto povolania.

Šarkaniáda v Janíkovciach

Deti z XIII. oddelenia ŠKD v Janíkovciach  sa tešia aj chladnejším dňom, ktoré vystriedali teplé leto. Čím je vietor silnejší, tým je väčšia radosť detí zo šarkanov, ktoré na školskom dvore naučili lietať. Mnohí si aj vlastnoručne vyrobili šarkaníkov a tie v lietaní nezaostávali za tými kúpenými. Naša šarkaniáda trvá už niekoľko dní a určite ešte nekončí.

Botanická záhrada

18. 10. 2018 deti z X. odd. ŠKD využili pekné počasie babieho leta a vyšli si na vychádzku do botanickej záhrady v areáli SPU. Takto poučne i veselo strávili čas.

Návšteva Slovenského poľnohospodárskeho múzea

17. 10. 2018 deti z II. oddelenia ŠKD navštívili SPM v Nitre. Počasie nám opäť žičilo a vychádzkou sme prešli  areál múzea. Traktorbus bol pripravený, takže bolo treba už len nasadať. V starej budove ľudovej školy sa od lektora dozvedali, ako sa učilo voľakedy. Ďakujeme

o.z. KlauDIA s edukačnou hliadkou

Do školy sme prišli na základe pozvania mamičky prváčika, pani učiteľky, vychovávateľky a asistentky, aby spolužiaci ovládali základné informácie o spolužiakovom celoživotnom ochorení a poznali význam nevyhnutných terapeutických i režimových opatrení. Samozrejme, aby sa pod dohľadom bezpečne zoznámili so zdravotníckymi pomôckami (inzulínové pero, inzulínová pumpa, inzulín, ihly, glukomer, odberové lancety, testovacie prúžky, senzor, dezinfekčné tampóny, termo puzdro, hypo box) a aby vedeli, čo všetko skrýva dia taška, ktorá chodí tiež do školy.

Deti sa dozvedeli, ako môžu pomáhať, ak by sa kamarát necítil dobre, odniesli si edukačné brožúrky a tyčinky, ktoré sú vhodné pre všetkých. Edukačné besedy a prednášky sú dobrovoľníckou iniciatívou o.z. KlauDIA s edukačnou hliadkou. Súčasťou edukačnej hliadky boli asistentky K. Lukáčová (žiačka 2. roč. ZŠ Fatranská) a Ing. K. Hrivňáková. Podujatie produktovo podporili partneri, ktorí poslali deťom do školy pomôcky, zdravotnícky materiál a tyčinky v hodnote cca 270 €. Okrem vecí, ktoré si deti odniesli, sme ZŠ venovali glukomer, testovacie prúžky, jednorázové odberové lancety, dezinfekčné tampóny, edukačné brožúrky a bezpečné sacharidy užitočné pri zvládaní hypoglykémií.

 

 

Vážené vedenie školy, 

chcem Vám v mene dia detí i rodičov poďakovať za Váš záujem a príkladný prístup k deťom, ktoré kvôli špecifikám celoživotného ochorenia musia už v útlom veku ovládať úkony, ktoré sú často i pre dospelákov bez dostatočných informácií nezvládnuteľné. Aj keď sú deti s DM1 ako deti so zdravotným znevýhodnením počas povinnej školskej dochádzky integrované, patríte medzi jedinú základnú školu v Nitre (pokiaľ sa nemýlim i v SR), ktorá im zabezpečila asistenciu zdravotnej sestričky. Blahoželám, je to jedinečné, veľmi efektívne a užitočné riešenie pre všetkých a môžete ísť ostatným školám príkladom. Sestrička Slávka je veľmi šikovná a pre školu, akou je Vaša, je veľkým prínosom pre všetky deti, nie iba tie s DM. Vážim si takúto starostlivosť. Pokiaľ Vám môžem i v budúcnosti pomôcť, tak veľmi rada. 

Želám veľa pohody, energie, zdravia i úspechov deťom a všetkým zamestnancom školy.

S úctou Mgr. Klaudia Šugrová, MHA

Vychádzka do prírody

11. 10. 2018 si deti z II. oddelenia ŠKD spestrili odpoludnie pobytom v prírode. Na preliezkach v parku si vyskúšali chodenie po kladine, skákanie na pníkoch a visenie na hrazdičke. Kontakt s prírodou deti obohatil a už teraz sa tešia na ďalší pobyt v nej.

 

 

Strom života

Deti z XIII. oddelenia ŠKD v Janíkovciach mali 1. 10. 2018 veľmi pekný a príjemný zážitok z divadelného predstavenia Strom života. Predviedli ho bábkoherečky z divadla Svetielko. Dokázali interaktívne vtiahnuť deti do deja a ich prežívanie bolo veľmi emocionálne. Takýmto spôsobom si cez rozprávku deti zvnútornili rozhodovanie sa pre dobro a jeho konanie. A o to nám išlo.

 

Svetový deň prvej pomoci

Okrem mnohých významných dní, ktoré sú súčasťou mesiaca september, je aj Svetový deň prvej pomoci. Deti z VIII. oddelenia ŠKD sa oboznámili so základmi prvej pomoci pri odreninách, pádoch či pri krvácajúcom nose.

Deň na kolieskových korčuliach

25. 9. 2018 bol v XIII. oddelení ŠKD v Janíkovciach Deň na kolieskových korčuliach v rámci Európskeho týždňa športu. Aj keď malo korčule len zopár detí, predviedli na nich radosť z takéhoto druhu športovania. Mnohí pomáhali s obúvaním korčúľ a aj pri samotnom korčuľovaní. Diváci všetkým účinkujúcim zatlieskali za výkon. Dostali sme chuť pohybovať sa práve na kolieskových korčuliach.

Strana 6 z 26