Šarkany

Deti v Janíkovciach sa po čase, ktorý museli tráviť doma tešili do školy. Nielen na kamarátov, pani učiteľky, ale aj na to, že si vyrobia krásnych šarkanov. Pozrite sa, akí sú šikovní ?.

Deti IV. oddelenia ŠKD

Deti IV. oddelenia ŠKD (I.E trieda) si vyzdobili krásne tekvičky. Pozrite, akí sú šikovní ?

Od ľanu po plátno

Dňa 28.9.2020 deti z IX .oddelenia ŠKD navštívili v KOS Nitra výstavu o ceste ľanového semiačka od siatia až po tkanie hotových odevov. Z tradičných predmetov používaných pri spracovaní ľanu ich najviac zaujalo trepanie ľanu na trlici ...

Letný ŠKD

Vo štvrtok 2.júla 2020 deti z letnej ŠKD navštívili vivárium v botanickej záhrade. Napriek tomu, že to pre deti znamenalo malú turistiku, výborne to zvládli a veľmi sa im páčilo aj sprievodné slovo a všetky živočíchy, ktoré si mohli i pohladiť.

Kreslenie dúhy

Deti 4.E, XIII.oddelenia ŠKD sa tiež pripojili ku kresleniu dúhy? . Vyjadrili tak nádej, že sa opäť čoskoro stretnú.

Symboly Veľkej noci

Ľudové vinše

Maľuj si dievčička,

farebné vajíčka,

aby si mala čím,

obdariť Janíčka.

 

Šiby, ryby, mastné ryby,

kus koláča od korbáča

Ešte k tomu groš,

už je toho dosť.

 

Kraslica-zdobené vajíčko je prejav našej ľudovej kultúry. Šibák-odovzdávanie zdravia, sviežosti a sily prostredníctvom vŕbového prútika.

Deti zo VI. oddelenia ŠKD v dňoch 6.4. a 7.4. zdobili vajíčka a vypletali šibáky.

 

Fašiangy sa krátia

25.2.2020 Fašiangový utorok / deň pred popolcovou stredou, kedy začína obdobie kresťanského veľkého pôstu / bol určený deťom z I.,II.,III.,V. a VI. oddelenia ŠKD. Zábavu zahájili piráti , ktorí na detský karneval doplávali na lodi – samozrejme , za pomoci malých pirátov ...

Strana 2 z 26