Fašiangy sa krátia

25.2.2020 Fašiangový utorok / deň pred popolcovou stredou, kedy začína obdobie kresťanského veľkého pôstu / bol určený deťom z I.,II.,III.,V. a VI. oddelenia ŠKD. Zábavu zahájili piráti , ktorí na detský karneval doplávali na lodi – samozrejme , za pomoci malých pirátov ...

Učenie v maskách

13.2.2020 nebol iba taký obyčajný deň. Ako je už v Janíkovciach zvykom, do lavíc sa usadili rozprávkové bytosti: princezné, lesné víly, indiánky, farmárka, rytieri, kráľ, pilot,... Overovnie vedomostí a získavanie zručností postupne prešli do veselej zábavy v rámci ŠKD, kde pán žonglér pripravil pre vzácnych hostí bohatý program. Spokojní a plní krásnych zážitkov sa všetci vybrali do svojich rozprávok...

Mobilné planetárium

V piatok 17. januára bolo v našej škole Mobilné planetárium. V rámci ŠKD sa ho zúčastnili deti zo VII., VIII., XI., XII. a XIII. oddelenia. Pre deti bolo veľmi zaujímavé premietanie náučného filmu Neuveriteľný vesmír na planetárnej kupole. Vnútri sme ležali a mali sme pocit, akoby sme leteli vesmírom. Deti tiež dostali odpovede na mnoho zvedavých otázok.

Všetci sme mali úžasný zážitok.

Radosť rozdávaním rastie

Vo štvrtok 30.1.2020 sa v 14. oddelení školského klubu v Janíkovciach uskutočnila beseda so zástupkyňou Detského domova sv. Lujzy v Nitre Mgr. Máriou Kretovou. Prišla odovzdať pozdrav a poďakovanie od ich detí, pretože naše deti im pred Vianocami poslali kôš sladkostí, ktorých sa zriekli, aby ich potešili. Naším heslom je - Radosť rozdávaním rastie. A prežili sme to na vlastnej koži. Dnešné posedenie bolo príjemné a pohodové. Každý má svoje miesto na tejto zemi a dobrými skutkami máme spríjemňovať život okolo nás.

Vychádzka na hrad spojená s prehliadkou

Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra. Kdeže sú tie časy, kedy si ty kvitla... to sú slová piesne o starobylej Nitre, ktorá má veľkú hodnotu v histórii viacerých národov. Deti zo školského klubu a športovo-turistického krúžku z Janíkoviec dnes 23.1.2020 milá Nitra očarila. Jednak po dňoch hmiel a poľadovice sa nám ukázala v krásnom slnečnom jase a ponúkla nám pekný výhľad, ale dýchla na nás minulosťou pri prehliadke hradu, kazematov a v diecéznom múzeu sme si prezreli výstavu Betlehemov. Táto vychádzka nám dodala radosť, že sme nitrania.

Anjelský deň

Dňa 13.12.2019 deti  VI. oddelenia  ŠKD prijali pozvanie do KOS v Nitre. Nadýchli sa vianočnej atmosféry - hlavne vôni oblátok a medovníkov, ktoré si mohli vyzdobiť. Zaujali ich aj tradičné výrobky ľudových remeselníkov.

Vianočné mestečko

Deti z XIII.oddelenia ŠKD a z krúžku Čo ja viem? boli pozrieť vianočné tradície vo vianočnom mestečku na námestí. Ochutnali miestne dobroty a kúpili si zopár radostí.

Mikuláš

Deti z XIII.oddelenia ŠKD boli na Mikuláša v SPM. Odviezli sa spolu s anjelom aj čertom vo vláčiku, ochutnali vianočné maškrty a vyrobili si pekné zimné pohľadnice. Na záver sa ohriali voňavým čajíkom. Veľmi sa nám páčilo.

Športovanie zábavnou formou

V stredu 4.12.2019 si deti zo školského klubu v Janíkovciach zašportovali zábavnou formou so žonglérom. Dá sa povedať, že je to náš žonglér Alex, pretože našu školu navštívil už veľakrát. Vždy má so sebou kufor s náčiním a predvádza zdanlivo jednoduché veci, ktoré však zvláda len ten, kto sa nevzdáva a trénuje. Bol to pekný a nevšedný zážitok.

Tvorivé dielne a ľudové remeslá pre deti ...

Dňa 13.11.2019 deti zo VI. oddelenia školského klubu detí  pracovali v tvorivých dielňach KOS v Nitre.  Technika viazania hrubších nití - makramé ich zaujala a veľmi bavila. Podarilo sa vyhotoviť krásne náramky.                          

Strana 1 z 24