Vzdelávanie formou školskej integrácie v ZŠ Fatranská v Nitre

Na našej škole vzdelávame v školskom roku 2013/ 2014 formou školskej integrácie pri ktorej je žiak začlenený v bežnej triede základnej školy 27 žiakov, stav  k 19. novembru  2013.

Jedná sa o žiakov s poruchami učenia , o žiakov s poruchami pozornosti a aktivity,  alebo o žiakov, ktorým bola diagnostikovaná kombinácia týchto porúch, vzdelávanie i 2 žiakov so zrakovým postihnutím.

 

A/ Žiak s vývinovými  poruchami učenia

B/ Žiak s poruchami  aktivity a pozornosti

C/ Žiak so zrakovým postihnutím

Čítať ďalej: Vzdelávanie formou školskej integrácie v ZŠ Fatranská v Nitre