KOORDINÁTOR PROTIDROGOVEJ PREVENCIE

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Drahí pedagógovia, rodičia  a žiaci,

 

prihováram sa k vám ako školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, presnejšie, ako koordinátor prevencie proti alkoholu, drogám, šikane, kyberšikane, gamblerstvu, rasizmu, domácemu násiliu, ale zároveň som formovateľ zdravého životného štýlu u žiakov a výchovy k zdravému duševnému a telesnému vývinu žiakov v škole. Snažím sa o to, aby prevencia závislostí bola súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti je potrebné realizovať v širšom  kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii škôl.

 

V spolupráci s vedením školy, školskou psychologičkou, školskou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou, CPPPaP, Políciou SR, Mestskou políciou Nitra, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre iniciujem 

 • preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 • snažím sa plniť úlohy školského poradcu, školského psychológa v otázkach drogovej prevencie, 
 • analyzujem a monitorujem situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy, 
 • poskytujem preventívno-výchovné konzultácie pedagógom, žiakom a ich zákonným zástupcom, 
 • koordinujem a metodicky usmerňujem preventívnu a informačnú činnosť pedagogických  zamestnancov, ale i žiakov, 
 • informujem žiakov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou, 
 • vytváram a aktualizujem informačnú tabuľu – nástenku o rôznych smeroch života, 
 • organizujem besedy, prednášky na zvolené témy, 
 • zapájam sa do rôznych zbierok  
 • monitorujem voľnočasové aktivity žiakov. 

Pri všetkých aktivitách sú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Aktívne sledujem rôzne webové stránky s touto tematikou, ktoré sú dostupné aj pre širokú verejnosť, ako sú:

www.prevenciasikanovania.sk 

www.statpedu.sk 

www.cervenestuzky.sk 

www.unicef.sk 

www.stalosato.sk

www.slovenskobezdrog.sk

www.eur-lex.europa.eu

www.infodrogy.sk

Dovoľujem si vám pripomenúť, že máme zriadené niekoľko infoliniek na pomoc deťom a dospelým. Ak ste už naozaj v koncoch alebo ste práve zažili nepríjemnú vec, o ktorej by mali vedieť dospelí a kompetentní ľudia alebo sa len potrebujete s niekým porozprávať o vašich problémoch neváhajte zavolať na niektorú z liniek:

 • Tiesňové linky Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
 • Požiarna záchranná služba 150
 • Záchranná zdravotná služba 155 
 • Polícia 158
 • Mestská polícia 159 
 • Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc +421/ 850 111 313 
 • Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343 
 • Linka detskej istoty, LDI - UNICEF 0800 116 111 
 • Linka detskej dôvery 0800 117 878 
 • Linka detskej dôvery - LIENKA 0800 112 878 
 • Linka detskej pomoci 0800 100 444 
 • Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321 
 • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 
 • Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77 
 • Linka dôvery a prevencie AIDS 02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49 
 • Obezita Liga proti obezite 0850 111 919 
 • Závislosť Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682 
 • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64 
 • Infolinka proti rasizmu 02/16 356 

Práve som vám predstavila moje úlohy a kompetencie z pozície,  ktorú zastrešujem v našej základnej škole. Naozaj sa snažím o vytvorenie harmonického a pozitívneho prostredia pre žiakov a pedagógov školy. Prosím nezabúdajte, že ak potrebujete pomoc, nebojte sa požiadať o ňu! V prípade akýchkoľvek otázok alebo akejkoľvek situácie, ma neváhajte kontaktovať na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

... pretože iba spolu dokážeme viac!

 

Mgr. Miroslava Bardovičová             

                                                                        školský koordinátor                  

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.