Poradenstvo

KOORDINÁTOR PROTIDROGOVEJ PREVENCIE

Drahí pedagógovia, rodičia  a žiaci,

 

prihováram sa k vám ako školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, presnejšie, ako koordinátor prevencie proti alkoholu, drogám, šikane, kyberšikane, gamblerstvu, rasizmu, domácemu násiliu, ale zároveň som formovateľ zdravého životného štýlu u žiakov a výchovy k zdravému duševnému a telesnému vývinu žiakov v škole. Snažím sa o to, aby prevencia závislostí bola súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti je potrebné realizovať v širšom  kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii škôl.

 

V spolupráci s vedením školy, školskou psychologičkou, školskou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou, CPPPaP, Políciou SR, Mestskou políciou Nitra, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre iniciujem 

 • preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 • snažím sa plniť úlohy školského poradcu, školského psychológa v otázkach drogovej prevencie, 
 • analyzujem a monitorujem situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy, 
 • poskytujem preventívno-výchovné konzultácie pedagógom, žiakom a ich zákonným zástupcom, 
 • koordinujem a metodicky usmerňujem preventívnu a informačnú činnosť pedagogických  zamestnancov, ale i žiakov, 
 • informujem žiakov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou, 
 • vytváram a aktualizujem informačnú tabuľu – nástenku o rôznych smeroch života, 
 • organizujem besedy, prednášky na zvolené témy, 
 • zapájam sa do rôznych zbierok  
 • monitorujem voľnočasové aktivity žiakov. 

Pri všetkých aktivitách sú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Aktívne sledujem rôzne webové stránky s touto tematikou, ktoré sú dostupné aj pre širokú verejnosť, ako sú:

www.prevenciasikanovania.sk 

www.statpedu.sk 

www.cervenestuzky.sk 

www.unicef.sk 

www.stalosato.sk

www.slovenskobezdrog.sk

www.eur-lex.europa.eu

www.infodrogy.sk

Dovoľujem si vám pripomenúť, že máme zriadené niekoľko infoliniek na pomoc deťom a dospelým. Ak ste už naozaj v koncoch alebo ste práve zažili nepríjemnú vec, o ktorej by mali vedieť dospelí a kompetentní ľudia alebo sa len potrebujete s niekým porozprávať o vašich problémoch neváhajte zavolať na niektorú z liniek:

 • Tiesňové linky Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
 • Požiarna záchranná služba 150
 • Záchranná zdravotná služba 155 
 • Polícia 158
 • Mestská polícia 159 
 • Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc +421/ 850 111 313 
 • Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343 
 • Linka detskej istoty, LDI - UNICEF 0800 116 111 
 • Linka detskej dôvery 0800 117 878 
 • Linka detskej dôvery - LIENKA 0800 112 878 
 • Linka detskej pomoci 0800 100 444 
 • Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321 
 • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 
 • Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77 
 • Linka dôvery a prevencie AIDS 02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49 
 • Obezita Liga proti obezite 0850 111 919 
 • Závislosť Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682 
 • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64 
 • Infolinka proti rasizmu 02/16 356 

Práve som vám predstavila moje úlohy a kompetencie z pozície,  ktorú zastrešujem v našej základnej škole. Naozaj sa snažím o vytvorenie harmonického a pozitívneho prostredia pre žiakov a pedagógov školy. Prosím nezabúdajte, že ak potrebujete pomoc, nebojte sa požiadať o ňu! V prípade akýchkoľvek otázok alebo akejkoľvek situácie, ma neváhajte kontaktovať na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

... pretože iba spolu dokážeme viac!

 

Mgr. Miroslava Bardovičová             

                                                                        školský koordinátor                  

KOORDINÁTOR PROTIDROGOVEJ PREVENCIE

Drahí pedagógovia, rodičia  a žiaci,

 

prihováram sa k vám ako školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, presnejšie, ako koordinátor prevencie proti alkoholu, drogám, šikane, kyberšikane, gamblerstvu, rasizmu, domácemu násiliu, ale zároveň som formovateľ zdravého životného štýlu u žiakov a výchovy k zdravému duševnému a telesnému vývinu žiakov v škole. Snažím sa o to, aby prevencia závislostí bola súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti je potrebné realizovať v širšom  kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii škôl.

V spolupráci s vedením školy, školskou psychologičkou, školskou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou, CPPPaP, Políciou SR, Mestskou políciou Nitra, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre iniciujem 

 • preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 • snažím sa plniť úlohy školského poradcu, školského psychológa v otázkach drogovej prevencie, 
 • analyzujem a monitorujem situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy, 
 • poskytujem preventívno-výchovné konzultácie pedagógom, žiakom a ich zákonným zástupcom, 
 • koordinujem a metodicky usmerňujem preventívnu a informačnú činnosť pedagogických  zamestnancov, ale i žiakov, 
 • informujem žiakov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou, 
 • vytváram a aktualizujem informačnú tabuľu – nástenku o rôznych smeroch života, 
 • organizujem besedy, prednášky na zvolené témy, 
 • zapájam sa do rôznych zbierok  
 • monitorujem voľnočasové aktivity žiakov. 

Pri všetkých aktivitách sú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Aktívne sledujem rôzne webové stránky s touto tematikou, ktoré sú dostupné aj pre širokú verejnosť, ako sú:

www.prevenciasikanovania.sk 

www.statpedu.sk 

www.cervenestuzky.sk 

www.unicef.sk 

www.stalosato.sk

www.slovenskobezdrog.sk

www.eur-lex.europa.eu

www.infodrogy.sk

Dovoľujem si vám pripomenúť, že máme zriadené niekoľko infoliniek na pomoc deťom a dospelým. Ak ste už naozaj v koncoch alebo ste práve zažili nepríjemnú vec, o ktorej by mali vedieť dospelí a kompetentní ľudia alebo sa len potrebujete s niekým porozprávať o vašich problémoch neváhajte zavolať na niektorú z liniek:

 • Tiesňové linky Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
 • Požiarna záchranná služba 150
 • Záchranná zdravotná služba 155 
 • Polícia 158
 • Mestská polícia 159 
 • Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc +421/ 850 111 313 
 • Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343 
 • Linka detskej istoty, LDI - UNICEF 0800 116 111 
 • Linka detskej dôvery 0800 117 878 
 • Linka detskej dôvery - LIENKA 0800 112 878 
 • Linka detskej pomoci 0800 100 444 
 • Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321 
 • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 
 • Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77 
 • Linka dôvery a prevencie AIDS 02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49 
 • Obezita Liga proti obezite 0850 111 919 
 • Závislosť Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682 
 • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64 
 • Infolinka proti rasizmu 02/16 356 

Práve som vám predstavila moje úlohy a kompetencie z pozície,  ktorú zastrešujem v našej základnej škole. Naozaj sa snažím o vytvorenie harmonického a pozitívneho prostredia pre žiakov a pedagógov školy. Prosím nezabúdajte, že ak potrebujete pomoc, nebojte sa požiadať o ňu! V prípade akýchkoľvek otázok alebo akejkoľvek situácie, ma neváhajte kontaktovať na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

... pretože iba spolu dokážeme viac!

 

Mgr. Miroslava Bardovičová             

                                                                        školský koordinátor                  

Milí rodičia a milé deti

Milí rodičia a milé deti,

ocitli sme sa v situácii, ktorá je pre nás nová, prináša pocity neistoty, možno strachu. Prinášame Vám niekoľko tipov ako ju zvládnuť, prežiť v čo najväčšej pohode a vyťažiť z nej možno aj niečo pozitívne.

Pre deti

 1. Dodržuj pravidelný režim. Vytvor si svoj vlastný denný rozvrh od vstávania, učenia, prestávok, povinností, oddychu až po spánok (povinnosti doobeda, oddych poobede).
 2. Športuj. Do svojho denného rozvrhu nezabudni zahrnúť telesné aktivity. Môžeš skúsiť cvičenie z domu podľa rôznych videí na internete, alebo môžeš ísť do prírody na prechádzku.

https://www.youtube.com/results?search_query=%23nevyberamsi - množstvo videí s cvičením na doma

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z02YnzWSlMUE2ht3oWjM4EDWfiKchsl - jóga pre menších

 1. Nájdi si čas sám pre seba. Chvíľku sa venuj len sebe a nikomu inému. Relaxuj, dopraj si uvoľnujúci kúpeľ, rob to, čo ťa baví alebo len jednoducho oddychuj.

https://www.youtube.com/watch?v=493mYfovYw0

 1. Nezabúdaj na svoju rodinu, ale ani na svojich kamarátov. Napíš im, zavolaj im, alebo skúste videohovor.
 2. Pomôž rodičom tým, že sa budeš zapájať do domácich prác a dodržiavať svoje povinnosti.
 3. Voľný čas využívaj efektívne - snaž sa zdokonalovať vo veciach, ktoré už vieš, alebo si nájdi niečo úplne nové.

https://tinyurl.com/KBT-koronavirusu

 1. Nezabúdaj na umenie. Buď tým, kto tvorí alebo sleduj druhých. Množstvo umelcov či hercov aktuálne vysiela naživo (napr. bábkové divadlo a pod.).

- kresli, maľuj, vystrihuj, vyrábaj (napr. darčeky pre spolužiakov, ktoré si rozdáte, keď táto kríza skončí)

https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili

https://najmama.aktuality.sk/aktivity/tvorive-hry/

https://www.youtube.com/results?search_query=audio+rozpravky+pre+deti

 1. Požiadaj o pomoc. Ak ťa niečo trápi a nemáš sa komu zdôveriť, neboj sa kontaktovať obľúbeného učiteľa alebo školského psychológa.

Školská psychologička Lenka Hrušková – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., FB Lenka Hrušková (Školská psychologička)

Školská psycholgočika Miška Berkyová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak nechceš ísť ani touto cestou, na internete existujú rôzne anonymné online poradne, napr.:

 • https://ipcko.sk/
 • bezplatná nonstop linka Detskej Istoty 116 111
 • linka Detskej dôvery 0907 401 749 (v pracovné dni od 14:00 – 20:00)

 

Pre rodičov

 1. Neposúvajte príliš čas ranného vstávania/večerného zaspávania detí - dohliadnite na dodržiavanie pravidelného režimu.
 2. Dohodnite sa na vyhradení času pre učenie (najlepšie doobeda) a venujte sa spolu s deťmi vypracovávaniu zadaných úloh učiteľmi. V prípade problémov pri učení spolupracujte s pedagógom.
 3. Dovoľte deťom zapojiť sa do domácich prác. Voľbou vhodných povinností primeraných veku u nich podporujete rozvoj zodpovednosti a samostatnosti.

- umožnite im napr. podieľať sa na tvorbe vyváženého jedálnička

 1. Odmeňujte svoje deti. Všeobecne platí, že odmenou dosiahneme vždy viac ako trestom. Doprajte im ich obľúbenú sladkosť, vezmite ich na výlet do prírody a pod.

- nezabúdajte pritom na pozitívnu spätnú väzbu a oceňovanie

Nakoniec by som Vám chcela pripomenúť slová Viktora Frankla - "Abnormálna reakcia na abnormálnu situáciu je normálne správanie".

Kríza spôsobená koronavírusom je pre všetkých nová a náročná. Často sa preto môžeme ocitať v situáciách, kedy sa nám nič nechce, nevládzeme, cítime sa podráždení a svoj hnev si ventilujeme na najbližších. V tejto tažkej situácii sme sa ocitli všetci - rodičia, deti ale aj učiteľia. Nesnažme sa preto byť za každú cenu perfektní. Počúvajme čo hovoria druhí, buďme zhovievaví a trpezliví, robme si aj malé radosti a chválme sa aj za malé úspechy a pokroky.

Školská poradkyňa

Školská poradkyňa: Mgr. Zuzana Gúcka

 

KABINET ŠKOLSKÉHO PORADCU – 3. poschodie, č. dverí 306  (prechod cez výtvarný ateliér)

 

Konzultačné hodiny: pondelok od 11.40 do 14.00 hod.,

                                      každý deň od 7.35 do 7.55 hod.

                                               / vopred nahlásiť /

Kontakt: gucka.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 657 804

 

Strategický plán školského poradenstva

Vzor-učebná-zmluva-od-9-2019 

 

 Kritériá na jednotlivé odbory?

 

 Kliknite na: www.zoznamskol.eu

                  www.istp.sk

                  www.trendyprace.sk 

                  www.svs.edu.sk/proforient.aspx

                  www.mojdual.sk

 

Ktoré študijné a učebné odbory sú žiadané na trhu práce a ktorí absolventi SŠ a SOŠ sú nad rozsah potrieb trhu práce?

Odpoveď nájdete na www.minedu.sk.

 Chcete, aby vaše dieťa bezpečne používalo internet?

Využite tieto webové sídla:   www.zodpovedne.sk

                                                 www.pomoc.sk

 

Dôležité termíny:

18.05. 2022  - Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

06.04 2022  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ /náhradný termín 21.04. 2022/

 

Talentové prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. roč. -  

15.03. 2022 – 30.04. 2022

 

Prijímacie skúšky na netalentové odbory pre žiakov 5. a 9. roč.

09.05. 2022 a 12.5. 2022

 

 

Vzdelávanie formou školskej integrácie v ZŠ Fatranská v Nitre

                     

 

 

 

Inkluzívny tím

 

 Školský špeciálny pedagóg: Paed Dr. Andrea Ondrejková

                                                 Mgr. Zuzana Gúcka

 

 

Konzultačné hodiny:

 • žiakov:     denne      
 • pre rodičov:  podľa potreby po osobnom dohovore na tel. 0908 958 992 A. Ondrejková

                                                                                                          0911 657 804  Z. Gúcka

                                                                                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                              Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                                                                

                                                                               

Slovo na úvod

       Poslanie špeciálneho pedagóga – teda naše  poslanie -  je uvedené vo vete, ktorú kedysi počula Mária Montessori od jedného zo svojich zverencov: POMôŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL UROBIŤ SÁM. Deti majú prirodzenú potrebu rozumieť veciam, rozumieť svetu. Často sú však, odkázané na pomoc dospelého. Roznecovať v deťoch iskričky ich záujmu a naučiť ich rozmýšľať a fungovať samostatne je aj našou úlohou. Škola je miestom, kde majú príležitosť sa toto všetko naučiť pod láskavým vedením skúsenejších. Momentálne pracujeme hlavne s deťmi, ktoré majú diagnostikované vývinové poruchy učenia /ďalej len VPU/, či už sa u nich vyskytujú ojedinele alebo v rôznych kombináciách. Ďalej sa venujeme deťom so syndrómom ADHD a ADD, buď formou individuálnej alebo skupinovej práce zameranej na posilňovanie pozornosti, pomoci pri presmerovávaní ich energie zmysluplným smerom, napr. pomocou arteterapie, artefiletiky a deťom s autizmom. Ďalej  chceme rozvíjať spoluprácu s rodičmi, pretože bez Vás, milí rodičia, to nejde. Poskytneme Vám podporu a informácie a tešíme sa na vzájomné konštruktívne rozhovory a radosť z pokrokov Vašich /našich/ detí.

 

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

Práca so žiakmi

 • Poskytovanie servisu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne a jeho špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania,

pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 • Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje so žiakmi na základe aktuálnej potreby - písanie testov a diktátov, rozhovor, riešenie problémov a pod.
 • Súčasťou náplne je aj práca so žiakmi prvého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
 • Depistáž detí s problémami v učení a orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov.
 • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 Práca s pedagogickými asistentami 

Asistenti učiteľa

Ing.Silvia Barátová PhD.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Lucia Brečková  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Andrea Bugyiková  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Katarína Fialová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Kvetoslava Behúlová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Andrea Rumančíková  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Veronika Štefančíková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úlohou pedagogického asistenta je vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér .

Práca asistenta učiteľa je špecifická v tom, že každé dieťa je iné  a každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú pomôcť menej. Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má.  Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom podľa požiadaviek učiteľa.

 

Spolupráca s učiteľmi a výchovným poradcom

 • Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom.
 • Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).
 • Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov, pri vypracovaní IVVP.
 • Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

 

Spolupráca s rodičmi

 • Individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri prekonávaní jeho špecifických problémov.
 • Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnym pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.   

 

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

 • Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP.
 • Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti.
 • Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

 

Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga

Špeciálno-pedagogické učebne sú priestranné, svetlé a nerušené vonkajšími vplyvmi, sú vybavené manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

 

Pomôcky:

 • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá),
 • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku,
 • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC
 • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

 

Stručný popis porúch, s ktorými na škole pracujeme:

Dyslexia
- špecifická porucha čítania prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať bežnými
výukovými metódami. V doslovnom preklade znamená ťažkosti so slovami, alebo poruchu 
v práci so slovami, následne poruchy vo vyjadrovaní písanou rečou (v písaní) a v spracovaní písanej reči (v čítaní)

Dysortografia  
- špecifická porucha pravopisu, vyskytujúca sa veľmi často v spojení
s dyslexiou. Táto špecifická porucha nepostihuje celú oblasť gramatiky jazyka, ale týka tzv. špecifických dysortografických javov: vynechávania, zámeny písmen, skomoleniny, nesprávne umiestnenie alebo vynechané dĺžne, chyby v mäkčení.

Dysgrafia

 – vývinová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

Dyskalkúlia
 - je špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou počítať, napriek tomu, že celková inteligencia dieťaťa je v pásme normálu a je vzdelávané bežným spôsobom. Táto porucha počítania spravidla narušuje rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Pôvod tejto poruchy sa predpokladá v génoch alebo v čiastočnom narušení tých častí mozgu, ktoré súvisia s matematickými funkciami.

ADHD a ADD 

- najčastejšie sa vyskytujúca porucha v správaní - hyperkinetická porucha alebo ADHD, ADD, ktorá ovplyvňuje učebné výsledky, správanie a sociálne vzťahy žiaka, vyžaduje  špecifický prístup vo vzdelávaní. Ovplyvňuje všetky činnosti a oblasti správania dieťaťa – učenie, hry, sociálne vzťahy... U časti populácie pretrváva až do dospelosti, pričom sa intenzita prejavov môže zmierňovať.

 

Podkategórie