Dňom 4. októbra 2021 vstupuje do platnosti vyhláška ÚVZ SR č. 250/2021, ktorá upravuje podmienky prekrytia horných dýchacích ciest.

Vyhláška udeľuje výnimku žiakom z nosenia rúšok, respirátorov či inej náhrady prekrytia horných dýchacích ciest počas výchovno-vzdelávacieho procesu, teda počas vyučovacích hodín v rámci svojho kolektívu. 

Napriek uvedenému škola nosenie rúšok odporúča aj počas vzdelávania z dôvodu ochrany seba a svojich spolužiakov.

Pri opustení kmeňovej triedy, ako aj pri vstupe do ŠJ, či iných priestorov školy ako je trieda žiaka, je povinnosťou žiaka mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom alebo inou preventívnou ochrannou pomôckou.

Nosenie rúšok ostáva pre žiakov povinné aj v prípade, že dochádza k miešaniu skupín. Ide o predmety ako ETV/NBV, či CUJ. 

Vyhláška ÚVZ SR: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_250.pdf

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.