COVID-19

Naši milí rodičia, prihováram sa Vám opäť a opäť s iným stanoviskom. Dnes zasadal krízový štáb Mesta Nitry a verdikt je nasledovný. Školy 9. 2. 2021 neotvoria. 

STANOVISKO:

Krízový štáb mesta Nitra na svojom piatkovom zasadnutí odporučil neotvárať základné a materské školy v týždni od 8. februára. Hlavným dôvodom je zvyšujúca sa prítomnosť britskej mutácie koronavírusu. „Úplne čerstvá informácia z našej nemocnice, kde preverujeme najvirulentnejšie vzorky, hovorí, že u dvadsaťsedem z dvadsiatich ôsmych dnes analyzovaných vzoriek bola zistená britská mutácia koronavírusu,“ uviedol na krízovom štábe riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra Milan Dubaj.
Podľa predbežných informácií z Úradu verejného zdravotníctva je podiel britskej mutácie na Slovensku 70%. „Ak by sa proces (otvárania škôl) spustil, mohlo by to mať vplyv na epidemiologickú situáciu,“ povedala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre Katarína Tináková.
Mesto Nitra pôvodne plánovalo školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti otvoriť v utorok 9. februára. Vo štvrtok o tom informovalo aj riaditeľov škôl. Na základe nových informácií a na základe odporučenia krízového štábu však toto rozhodnutie radnica zmenila. „V prvom rade musíme myslieť na zdravie ľudí. Vo svetle aktuálnych informácií musíme otvorenie škôl a škôlok odložiť. Našou hlavnou snahou je teraz ochrániť stovky zamestnancov, rodičov a detí,“ uviedol viceprimátor mesta Nitra Miloslav Špoták.
Krízový štáb najbližšie zasadne v utorok 9. februára.   
 
Informovala som sa na pandemickú OČR. Mala by Vám platiť aj naďalej. Čo sa týka testovania, zvážte či potrebujete alebo nie. Viete, že platí len týždeň a ak by otvorili školy budúci týždeň, budete potrebovať aktuálny. Myslíme a súcitime s Vami. Verte. RNDr. S. Palková

Vážení rodičia, 

na základe odporučenia krízového štábu mesta Nitry z 5. 2. 2021, Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra č. 62 zo 6. 2. 2021 a zaradenia  mesta ÚVZ podľa platného Covid automatu do čiernej zóny, sa školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra
od 22. 2. do 26. 2. 2021 vrátane 
neotvárajú
okrem MŠ a ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.
 
Z toho vypláva, že pokračujeme v dištančnej forme vyučovania, deti rodičov kritickej infraštruktúry prezenčne v zmysle usmernenia prevádzky ŠKD z 11. 1. 2021.

Prajeme Vám veľa síl a pekný, slnečný víkend. Skúste vybehnúť do prírody a nabrať potrebnú energiu. 

Neobnovenie prevádzky 22.2.-26.2.2021

Milí rodičia, pred malou chvíľkou sme dostali nasledovnú informáciu:

Na základe odporučenia krízového štábu mesta Nitry z 5. 2. 2021, Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Nitra č. 62 zo 6. 2. 2021 a zaradenia  mesta ÚVZ podľa platného Covid automatu do čiernej zóny, sa školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra
od 15. 2. - 19. 2. 2021 vrátane 
neotvárajú
okrem MŠ a ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.
 
Z toho vypláva, že pokračujeme v dištančnej forme vyučovania, deti rodičov kritickej infraštruktúry prezenčne v zmysle usmernenia prevádzky ŠKD z 11. 1. 2021.

 

Mrzí nás to. RNDr. S. Palková

Vážení rodičia, mesto Nitra dňom 8. 3. 2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov I. stupňa, prevádzku ŠKD a ZŠS. Dištančné vzdelávanie sa realizovať nebude.

Podmienkou pre nástup žiakov do školy je negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako sedem dní a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bude v IZK aktualizované), v ktorom uvediete pravdivé informácie o negatívnom teste alebo platnej výnimke z testovania. V prípade nepravdivého vyhlásenia sa dopustíte priestupku  podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Na stravu prihlásime všetkých žiakov, ktorí sa v ŠJ stravujú a stravu majú uhradenú. V prípade, že rodič do školy dieťa nepošle, je povinný ho odhlásiť zo stravy do pondelka do 8.00 hod.

Poplatok za ŠKD poprosíme uhradiť do 15. 3. 2021 Vašej p. vych.

Ak dieťa do školy nenastúpi, rodič je povinný informovať o tom tr. uč. ako počas školského roka v prípade choroby dieťaťa a musí postupovať v súlade s manuálom Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný k 8. 3.2021) ods. 8.
 

 

Verím, že táto informácia mnohých potešila a že všetko spoločnými silami zvládneme.

Krásne voľné dni. RNDr. S. Palková

Žiaci V.D si  na triednickej hodine urobili " Online párty " . Nemohol chýbať ohňostroj, hudba, súťaže a hlavne dobrá nálada :) 
 
 
 

Milí rodičia, dávame do pozornosti opatrenia ÚVZ SR týkajúce sa nosenia rúšok a usmernenie MŠ k postupu škôl a šk. zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 zverejnených 29. 9. 2020. 

Opatrenie ÚVZ SR

Usmernenie MŠ

Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. 10. bude platiť vnútorné členenie času ako počas bežného vyučovania. Obed sa bude vydávať od 11.50 podľa rozpisu, ktorý budú mať tr. učitelia a p. vychovávateľky. Pri žiakoch, ktorí sa nestravujú bude zabezpečený dozor.

Miešanie skupín ETV/NBV, THD - V. roč. nebudeme realizovať.

Fatranská

 0. hodina: 7:00  - 7:45 
     malá prestávka (10 min)
 1. hodina: 8:00  - 8:45 
     malá prestávka (10 min)
 2. hodina: 8:55  - 9:40 
     desiatová prestávka (10 min)
 3. hodina: 9:50  - 10:35 
     veľká prestávka (20 min)
 4. hodina: 10:55  - 11:40 
     malá prestávka (10 min)
 5. hodina: 11:50  - 12:35 
     malá prestávka (10 min)
 6. hodina: 12:45  - 13:30 

Janíkovce

 1. hodina: 8:00  - 8:45 
     malá prestávka (10 min)
 2. hodina: 8:55  - 9:40 
     desiatová prestávka (10 min)
 3. hodina: 9:50  - 10:35 
     malá prestávka (10 min)
 4. hodina: 10:45  - 11:30 
     malá prestávka (10 min)
 5. hodina: 11:40  - 12:25 
     obedňajšia prestávka (20 min)
 6. hodina: 12:45  - 13:30