Mesiac kníh v I.E

Deti v I.E triede počas celého mesiaca marca, ktorý má prívlastok MESIAC KNÍH, veľa čítali. Priniesli si svoje knižky 📖, ktoré si navzájom požičiavali a objavovali krásu ilustrácií. Preto sa aj oni zahrali na ilustrátorov ✏🖌 a podarili sa im krásne kresby.

Svetový deň vody

Za  Svetový deň vody je označovaný 22.marec. Je dôležite ukázať deťom ako je voda dôležitá a prepojená so všetkými oblasťami života. Preto sme sa  v Janíkovciach venovali tejto téme na viacerých vyučovacích predmetoch.

Na čítaní sme čítali o Kvapôčke a následne vypracovali PL k textu,na matematike sme rysovali ako padajú kvapky do vody a vytváraju kruhy, riešili sme slovné úlohy zamerané na šetrenie a spotrebu vody, na informatike sme tvorili plagát, na hudobnej výchove sme spievali o bublinkách a na výtvarnej výchove sme vytvorili dažďové kvapky. A celý týždeň pili čistú vodu.
 

21.3. svet oslavuje Svetový deň Downovho syndrómu. 

My v Janíkovciach sme si dnes obuli  na znak sympatie a podpory ľudí s Downovým syndrómom dve rozdielne ponožky .
Podporili sme  tak ľudskú jedinečnosť a šírime povedomie o Downovom syndróme. 
Rozdielne ponožky nám  pripomínajú, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším!

ŠTUDUJ ELEKTROTECHNIKU

Zamestnávateľ Západoslovenská energetika – Skupina ZSE, si pripravila aj pre našich žiakov  online exkurziu, na ktorej sa dozvedeli výhody štúdia elektrotechniky.  Na exkurzii sa žiaci dozvedeli o výhodách duálneho vzdelávania, čo všetko obnáša prax počas strednej školy a aké sú možnosti kariérneho rastu. Exkurziou ich sprevádzali zástupcovia Západoslovenskej energetiky  Tiež im ukázali fotky a videá z prevádzok, na záver žiaci súťažili o vecné ceny.

„MEDZI NAMI DIEVČATAMI“ – ČAS PREMIEN 2020/2021

  1. 2. a 26. 2. 2021 sa siedmačky zúčastnili besedy prostredníctvom MS Teams s pani lektorkou z MP Education, s.r.o.

Beseda na tému „MEDZI NAMI DIEVČATAMI“ má na škole dlhoročnú tradíciu. Pani lektorka pomohla dievčatám nahliadnuť do zákutí dospievania z pohľadu fyzických aj psychických zmien, v skratke predstavila dievčatám vzrušujúcu cestu premeny dievčaťa v ženu. Poodhalila tajomstvo podstaty ich jedinečnej krásy – ako byť zdravá vo vnútri aj navonok. Ponúkla dievčatám možnosti, ako v tomto období plnom zmien, posilňovať zdravé sebavedomie.

Prednáška, ktorá je súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, bola pre dievčatá veľmi prínosná.

Pani lektorke ďakujeme!

Škola hrou

Škola hrou aj počas online vzdelávania. Alex a Leo zo 4.C, Kiko z 3.C.
Deťom prajeme veselé prázdniny. 😊

Matematika 3D

Žiaci V. A sa na hodine matematiky učia o telesách - kocka, kváder. Aj takéto pekné 3D modely si dokázali vyrobiť z papiera, kde farebne rozlíšili vrcholy, steny a hrany. Precvičujú si tak priestorovú predstavivosť a aj zručnosť. Sú veľmi šikovní! 

Deti I.E triedy

Deti I.E triedy si fašiangové obdobie spríjemnili aj učením v maskách. Tešili sa, hneď sa im lepšie pracovalo ?.

Workshop s názvom Školská slávnosť 89/90

Dňa 8.2.2021 sa žiaci 2. stupňa našej školy zúčastnili workshopu s názvom Školská slávnosť 89/90. Jeho hlavným cieľom je priblížiť žiakom dobu, ktorá popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. Žiaci sa prostredníctvom zážitkového učenia dozvedeli zaujímavé informácie o danej dobe. Zhodli sa, že sa veľmi radi zúčastnia aj ďalších takýchto workshopov. 

Vianočné pohľadnice pre ministra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred necelým mesiacom poprosilo deti,
aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Svoje dielo zaslalo viac ako 3 600 mladých
tvorcov a medzi nimi aj žiaci našej školy! Všetky umelecké diela a teda všetkých tvorcov pán
minister Branislav Gröhling ocenil a žiakom poslal pekné darčeky! Všetkým oceneným
srdečne gratulujeme a prajeme veľa skvelých nápadov, fantázie a kreativity v ďalšej
umeleckej tvorbe!!!

Podkategórie

Strana 4 z 7