Týždeň s Language planet

V týždni od 14. - 18. júna spestrili výučbu anglického jazyka žiakom 1. a 2. ročníka lektori z jazykovej školy Language planet, ktorí s nimi hravou formou zopakovali vybrané učivo 2. polroka. V rámci utvrdzovania si vedomostí si deti užili veľa zábavy pri kreslení, súťažení a pohybových aktivitách. 

Fotografie

Deň otcov

Deti z 1.A si pre oteckov ku Dňu otcov nacvičili tanec a napísali list venovaný svojim hrdinom.
 
 
 

 

Englishstar

Dňa 17.6.2021 sa na našej škole konala celoslovenská súťaž v anglickom jazyku Englishstar. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. až 8. ročníka. Žiaci sa popasovali s anglickou gramatikou,slovnou zásobou a rôznymi anglickými frázami. Vyhodnotenie súťaže prebehne počas letných prázdnin. Súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme,že medzi nimi bude nová Englishstar.🇬🇧
 
 
 

 

Naše vyvýšené záhony v rozkvete

Aj vďaka starostlivosti žiakov počas THD naše vyvýšené záhony rozkvitli. Pravidelne ich polievajú, okopávajú a zbavujú buriny. Z inicitívy žiakov IX. A k nim pribudli hmyzie domčeky, aby opeľovače nemali ďaleko k nektáru kvetov. Tešíme sa na úrodu hrachu, jahôd, cibuľky aj byliniek, z ktorých si pripravíme na jeseň chutný čaj. 

Fotografie

Talentcentrum

Žiaci ôsmych ročníkov v týchto dňoch navštívili novozriadené Talentcentrum v Dolných Krškanoch, ktoré pomáha žiakom pri rozhodovaní o výbere strednej školy, budúceho povolania a podporuje ich sebapoznanie a rozvíjanie schopností a vedomostí.

S lektorkou prebrali témy talent, výber povolania, informačné zdroje a pod. Súčasťou programu bolo aj zisťovanie záujmov a vedomostí žiakov prostredníctvom dotazníkov. Na základe ich výsledkov žiaci uvideli k akému kariérovému typu patria, zistili svoje silné stránky, ale aj oblasti, na ktorých môžu ešte zapracovať.

Všetky tieto poznatky a výsledky môžu potom využiť pri výbere strednej školy a svojho budúceho povolania.                 

Fotografie                   

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 27.5. sa 8 žiakov 6.ročníka zapojilo do súťaže družstiev, ktorú organizuje Slovenský olympijský výbor pri príležitosti blížiacich sa Olympijských hier v Tokiu pod názvom "Olympijský odznak všestrannosti". Žiaci sa testovali v skoku do diaľky z miesta, člnkovom behu 5x10m, výdrži v zhybe, vytrvalostnom člnkovom behu, v hode medicinbalom vzad a posledným testom bol sed-ľah za 30sekúnd. Veríme, že postúpia do krajského kola. Držíme päste.

Farebný týždeň v 2. A

Pondelok si detičky obliekli červené vecičky, jedli maliny, jahody aj jabĺčko z komory. Utorok bol biely deň, všetko mliečne ihneď zjem. Streda bola zelená, húseničkou zdobená. Vo štvrtok nám včeličky, priniesli medík žltučký. V piatok modrý už nás čaká, veď je naša Zem guľatá..

Koľko lásky je vo vašom srdci?

Deti z Janíkoviec, 1.A, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E  sa zapojili do výzvy a ukázali, že sa dokážu podeliť o radosť a lásku ,ktorú majú vo svojom ❤ .

Vytvorili krásne pohľadnice ku ktorým pribalili drobný darček, ktorý poteší srdcia mnohých seniorov z DSS. Napísali tiež niekoľko dobrých skutkov ,ktoré sa im podarilo vykonať.
 
Milá starká, starký 💗
Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav s prianím letí,
veľa zdravia, šťastia, lásky..to Vám prajú všetky deti.
Nech Vám úsmev zdobí tvár a  srdiečko  láskou horí,
to Vám prajú druháci z tej Fatranskej školy.  
 

Deň matiek

Mamička je osoba, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.

Deň matiek - video: 1.A, 1.E

Deň matiek - fotografie: 1.A, 4.C

 

Podkategórie

Strana 2 z 7