Návšteva vivária v SPU

18. 10. 2017 navštívili deti z turistického záujmového útvaru počas turistickej vychádzky vivárium v Nitre v SPU. Nič netušiace deti sa zrazu ocitli vo veľkej miestnosti s množstvom exotických plazov. Róbert Kirchner, odborník na exotické plazy z nitrianskeho vivária, komentoval celú „prechádzku“ viváriom. Cieľom bolo priblížiť deťom exotické zvieratá. Nitrianske vivárium chová ohrozeného krokodíla aj tretiu najväčšiu suchozemskú korytnačku s menom Vinco. Je to opancierovaný maskot celého vivária. Deti mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o plazoch. Príjemná prechádzka bola doplnená krásnym zážitkom.​

 

 

Turistický záujmový útvar

Škola ponúka žiakom množstvo záujmových útvarov s rôznorodým zameraním. Medzi nimi je aj Turistický záujmový útvar,  ktorého náplňou je zvyšovanie fyzickej aktivity, zapájanie sa do športových aktivít,  spoznávanie historických a turistických lokalít v meste Nitra. Záujmové útvary navštevujú deti rôznych ročníkov, čo v nich upevňuje spolupatričnosť. Z blízkeho okolia sme navštívili EKOpark na sídlisku Chrenová a jej staršiu časť. Vlastným príkladom sa snažíme deti motivovať a inšpirovať ich k zdravému životnému štýlu, snažíme sa o rozvoj kladných vlastností, učíme ich samostatnosti, vytrvalosti, ale aj vzájomnej spolupráci a tolerancii.

Janíkovské matičné slávnosti

30. 9. 02017 účinkovali deti z DFS Fatranček v programe, ktorý bol venovaný Janíkovským matičným slávnostiam. Folklórny program zahájili  tanečníci  z MŠ. Deti z nášho súboru  uviedli choreografiu  Krútim pílku ... pásmo detských ľudových hier a tancov.

 

Heličky

24.3.2017 sa v KD Jelenec uskutočnila Regionálna súťaž detských folklórnych súborov . Deti z nášho DFS  Fatranček sa uviedli choreografiou Hop, čižmičky moje ... hry s témou remeselníckeho  folklóru z nášho regiónu. Získali umiestnenie v striebornom pásme a cenu poroty  za výber materiálu. Gratulujeme !!!

 Ďalšie fotografie nájdete: TU

Strana 2 z 2