ZVONKY

Dňa 6.3.2020 sa v KOS Nitra uskutočnila regionálna súťaž hudobného folklóru detí. DFS Fatranček súťažil v kategórii spevácke skupiny pásmom ľudových uspávaniek Aha, mhm ... naše speváčky si vyspievali umiestnenie v striebornom pásme.  Gratulujeme !!!

Beseda so spisovateľkou Ruženou Scherhauferovou

V utorok 25. 2. sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Ruženou Scherhauferovou, ktorá píše prevažne pre dospelých. Nakoľko má pedagogické skúsenosti, jej beseda bola pre deti atraktívna a zaujímavá. Interaktívnou činnosťou si žiaci vyskúšali tvorbu knihy. Pútavou formou sa zoznámili s procesom vzniku knihy. Realizované aktivity obohatili naše školské vyučovanie. Ďakujeme.

Ľudové koledy

Zdravie, šťastie, pokoj všetkým, vinšujeme Vám,                                                                                        

najprv  pánu gazdíčkovi a potom dietkam.                                                                                  

Zďaleka my ideme, novinu Vám nesieme,                                                             

čo sa stalo, prihodili v meste Betleme .              

Ľudová koleda

Ľudové koledy  sú pevnou súčasťou vianočných tradícií. Aj deti z DFS Fatranček ich spievali v Janíkovciach 13.12.2019. Prezentovali sa choreografiou Valasi, valasi, čo to na salaši ...

 

Tvorivá dielňa

Tvorivá dielňa v 4. A pod vedením pani Dovičovičovej. Výroba darčekov na vianočnú burzu.

Od Ondreja do Vianoc

Obdobie priadok, zvyky na Ondreja a spev ľudových kolied ... Choreografiou Od Ondreja do Vianoc sa prezentovali deti z nášho DFS Fatranček v Misijnom dome na Kalvárii. Ďakujeme                                                                                                        

K prameňom tradícií VII.

 Dňa 11.11.2019 sa uskutočnili  spevácke tvorivé dielne, určené deťom a pedagógom detských folklórnych súborov. Pod vedením hlasovej pedagogičky  Margity Jágerovej získali ďalšie zručnosti hlasových techník a obohatili spevný repertoár o ľudové piesne z Vrábeľ.   Ďakujeme !!

Exkurzia do hvezdárne

Dňa 5. novembra sa žiaci zo záujmového útvaru "Čo ja viem" zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni pri KOS v Nitre. Pán J. Pecháč im pútavou formou podal informácie o planétach slnečnej sústavy, o vesmíre, o kozmonautoch. Na trojrozmerných modeloch vysvetlil pohyby Zeme, striedanie dňa a noci, ročných období. Umožnil tiež žiakom vstúpiť do kupoly a vyskúšať si pozorovanie tunajším ďalekohľadom. Ďakujeme za zaujímavé rozprávanie.

Medzinárodný deň školských knižníc

Dna 24.10 je Medzinárodný deň školských knižníc.
V rámci tvorivého čítania a písania žiaci 4.A navštívili pod vedením p.u. Vargovej našu školskú knižnicu, požičali si knihy,čítali a hovorili obsah prečítaných príbehov.
 
 
 

Deti zo záujmového útvaru ČO JA VIEM

Deti zo záujmového útvaru ČO JA VIEM zažili 8.októbra v našej škole s pani Julianou nádherné popoludnie. S radosťou a záujmom sa pustili do pletenia náramkov SHAMBALLA. Zo svojich výsledkov boli nadšení.

Janíkovské Matičné slávnosti ...

Dňa 29.9.2019 deti z DFS Fatranček účinkovali v programe venovanom výročiu oživotvorenia Matice slovenskej / 1919 -2019 / v Janíkovciach. Prezentovali sa choreografiou Pome na strnisko ...

Strana 1 z 3