Od Ondreja do Vianoc

Obdobie priadok, zvyky na Ondreja a spev ľudových kolied ... Choreografiou Od Ondreja do Vianoc sa prezentovali deti z nášho DFS Fatranček v Misijnom dome na Kalvárii. Ďakujeme                                                                                                        

K prameňom tradícií VII.

 Dňa 11.11.2019 sa uskutočnili  spevácke tvorivé dielne, určené deťom a pedagógom detských folklórnych súborov. Pod vedením hlasovej pedagogičky  Margity Jágerovej získali ďalšie zručnosti hlasových techník a obohatili spevný repertoár o ľudové piesne z Vrábeľ.   Ďakujeme !!

Exkurzia do hvezdárne

Dňa 5. novembra sa žiaci zo záujmového útvaru "Čo ja viem" zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni pri KOS v Nitre. Pán J. Pecháč im pútavou formou podal informácie o planétach slnečnej sústavy, o vesmíre, o kozmonautoch. Na trojrozmerných modeloch vysvetlil pohyby Zeme, striedanie dňa a noci, ročných období. Umožnil tiež žiakom vstúpiť do kupoly a vyskúšať si pozorovanie tunajším ďalekohľadom. Ďakujeme za zaujímavé rozprávanie.

Deti zo záujmového útvaru ČO JA VIEM

Deti zo záujmového útvaru ČO JA VIEM zažili 8.októbra v našej škole s pani Julianou nádherné popoludnie. S radosťou a záujmom sa pustili do pletenia náramkov SHAMBALLA. Zo svojich výsledkov boli nadšení.

Janíkovské Matičné slávnosti ...

Dňa 29.9.2019 deti z DFS Fatranček účinkovali v programe venovanom výročiu oživotvorenia Matice slovenskej / 1919 -2019 / v Janíkovciach. Prezentovali sa choreografiou Pome na strnisko ...

K prameňom tradícií VI.

23. 5. 2019 sa uskutočnili v KOS Nitra ďalšie spevácke tvorivé dielne pre najmladšie speváčky z DFS  Fatranček . Pod odborným vedením hlasovej pedagogičky Margity Jágerovej získali vedomosti o ľudovej piesni a zručnosti z hlasových techník.  Ďakujeme !!!

Spievali a tancovali

Deti z DFS Fatranček 22. 5. 2019 potešili spevom a tancom seniorov v ich zariadení na Jánskeho ul.- mestskej časti Zobor. Ďakujeme Alexandre Drevovej za vynikajúcu hru na akordeón.

Heličky 2019

Deti z nášho DFS Fatranček sa 19. 3. 2019 zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov. Choreografiou  Pome na strnisko ... získali umiestnenie v zlatom pásme a postup do krajskej súťaže. Blahoželáme!!!

Pri vretienku zadriemala...

15. 12. 2018 sa v Janíkovciach uskutočnil vianočný program, ktorého súčasťou bolo vystúpenie DFS Fatranček. Choreografia Pri vretienku zadriemala zachytáva spracovanie konope a vrcholí vianočnými vinšami a koledovaním.

Na makovičku ...

29. 10. 2018 deti z DFS Fatranček potešili seniorov v ich zariadení na Zobore. Pásmom ľudových hier, spevom a tancami tak symbolicky ukončili mesiac úcty k starším.

Strana 1 z 3