Poplatky za stravu a ŠKD

Vážení rodičia, z dôvodu predĺženého prerušenia vyučovania Vás prosíme, aby ste už na účet školy neposielali poplatky za stravovanie.  Ak ste už zaplatili, preplatky Vám budú vrátené na Váš účet začiatkom júla. Prosíme aj o neuhrádzanie poplatkov za ŠKD.

Ďakujeme. Vedenie školy

Zaujímavé informácie

Zaujímavé informácie:

1) Vyučovanie na RTVS (Dvojka) rozširuje svoje vysielanie od 30. 3. 2020 zo 45 minút na 90.

Program sa rozšíri aj o vyučovanie pre žiakov 2. stupňa.

Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy bude vo vysielaní naďalej každý pracovný deň, od 9:15 do 10:45 h. Každá relácia bude rozdelená do troch blokov – vyučovanie pre 1. - 2. ročník, 3. - 4. ročník a 5. - 7. ročník.

Školský klub bude od pondelka rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

 

2) Nová webová stránka a dotazník o vašich potrebách a skúsenostiach v aktuálnej situácii zavretých škôl pre rodičov a učiteľov: Nitrianske centrum podpory vzdelávania 

http://www.niceedu.sk/

https://www.surveymonkey.com/r/zavrete_skoly

3) V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

4) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.: 

  1. Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
  2. WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  3. O videohrách vo vzdelávaní
  4. Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
  5. 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

 Informácie odporúčame sledovať na stránke https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

Rozvrh od 30. 3. 3020

Vážení rodičia, po rozhovore s učiteľmi, sme sa dohodli na vyučovaní v rámci II.st. podľa nasledovného rozvrhu. V prípade, že niektorý učiteľ v niektorý deň nebude môcť, dá Vám informáciu, kedy sa bude vašim deťom venovať. MAT a SJL si vyhradzuje právo venovať sa Vám aj viackrát do týždňa, max. však trikrát, CUJ dvakrát. Prosím, rešpektujte to.

I. st. sa bude venovať len hlavným predmetom: SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ. Každý deň jeden predmet. Samozrejme, žiaci by sa mali venovať aj čítaniu či písaniu diktátov. Nie síce v tom istom tempe, ako počas školy, ale považujeme to za dôležité. Mnohí ste si už našli systém a takto to v súčinnosti s p. uč. realizujete.

Začíname pondelkom 30. 3. 2020.

 

  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Pondelok SJL GEG, FYZ BIO, CUJ ANJ, DEJ MAT, OBN
Utorok MAT SJL GEG, FYZ BIO, CHE ANJ, DEJ
Streda ANJ, DEJ MAT SJL, CHE GEG, OBN BIO, CUJ
Štvrtok BIO, SJL ANJ, DEJ MAT, OBN SJL, FYZ CHE, GEG
Piatok GEG, MAT BIO, OBN ANJ, DEJ MAT, CUJ SJL, FYZ

 

V dňoch 6., 7., 8. 4. 2020 sa budú žiakom druhého stupňa venovať učitelia výchov, informatiky, techniky a prvému stupňu p. vychovávateľky. Aby si aj žiaci, rodičia a pedagógovia oddýchli a mali čas na prípravu do ďalších dní.

Náš návrh spočíva len v doobedňajšej výuke, max. 2-3 vyuč. hodiny. Úlohy však môžu žiaci robievať, v prípade potreby, aj v poobednajších hodinách.

V čase Veľkej noci si všetci doprajeme zaslúžený oddych, venujte sa svojim ďeťom, choďte do prírody (mimo ľudí), načerpajte energiu zo slniečka. 

Ďakujeme. 

Prijímacie pohovory na bilingválne gymnázia

Vážení rodičia, kedže dostávame otázky ohľadom termínov na bilingválne gymnázia, poprosíme vás, aby ste sledovali stránky týchto škôl. Tie uvádzajú ako budú postupovať. Nateraz sú všetky prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá zrušené... 

Väčšina z nich uvádza: nový termín zverejníme čo najskôr na webe školy a bude adeptom zaslaný v pozvánke.
                                                                                                                                 Vedenie školy 

Upozornenie

Vážení rodičia, nakoľko je prerušená prevádzka školy, vyučujúci školy budú zadávať žiakom DÚ prostredníctvom IZK, mailu alebo interaktívnych programov. Pre lepšiu komunikáciu medzi vami a nimi, môžete využívať ich služobné maily v tvare: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo šk. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ďakujeme. Vedenie školy.

OZNAM!!!

Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ v zmysle § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušujeme  vyučovanie v období od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (vrátane).

Zároveň vyzývame všetkých rodičov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty.  Tiež odporúčame, aby ste sledovali v IZK, príp. na stránke školy pokyny vedenia školy, v IZK pokyny vyučujúcich, zadané domáce úlohy. Žiakov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Deň otvorených dverí - zrušené

Vážení rodičia, ospravedlňujeme sa, ale nateraz Deň otvorených dverí rušíme z bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za porozumenie. 

RNDr. S. Palková - riaditeľka školy

Úspech p. učiteľa

Tešíme sa z úspechov nášho kolegu Janka Šuba, ktorý počas víkendu vyhral na halových MS dospelých 1. miesto v trojskoku... (vľavo)

 

Strana 3 z 4