Prevádzka letného ŠKD

Milí rodičia,

prosíme Vás, preštudujte si informácie k prevádzke letného ŠKD, platbám ako aj k činnosti letného ŠKD, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. - 9. 7. 2021.

Prihlášku Vám pošlú Vaši tr. uč. Poprosíme o jej doručenie tr. učiteľke/učiteľovi do 11. 6. 2021. Stravovanie bude prebiehať v ŠJ, o platby prosíme v prvý najneskôr druhý júlový deň, t. z. po nástupe do ŠKD, o platbu ŠKD (20 €/týždeň) do 18. 6. 2021.

Zároveň prikladáme Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 8/2019 - chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://cloud5o.edupage.org/cloud?z%3AbE76Ld%2BOToGQFLH3cgBWRbnSs9pIiGveol1sLub4VJa%2BY3T11HL95JVhLfUUj6SW.

Prevádzka letného ŠKD

Dodatok letného ŠKD - 10. 6. 2021

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.