Športové centrum pri ZŠ Fatranská 14, Nitra

Projekt Športové centrum pri základnej škole organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s Mestom Nitra.  Jeho cieľom je rozhýbať deti a vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj všetkých športových aktivít a činností, vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a prebudiť pozitívne emócie. 

ZŠ Fatranská sa doň zapojila 2. 10. 2020 podpisom zmluvy. Športové aktivity začnú 5. 10. 2020.

Projekt má dva piliere. Jeden sa týka popoludňajších aktivít pre ZŠ. Druhý pilier týždenného školského korčuliarskeho programu pre žiakov II. ročníka.

Prvý pilier sa bude sa organizovať v čase ŠKD pre deti 1. a 2. ročníka, ktoré majú záujem zašportovať si v čase od 13.30 do 15.00. K dispozícii bude ambasádor, ktorý bude žiakov viesť a motivovať k pohybovým aktivitám. Každý deň, počas obdobia mimoriadnej situácie, bude vyčlenený pre jeden oddiel ŠKD. Komu sa nechce, zapojiť sa nemusí.

Počas priaznivého počasia sa budú aktivity vykonávať na multifunkčnom ihrisku, alebo vo vonkajších priestoroch areálu, v zime a v prípade dažďa v telocvični. 

Dieťa si  nemusí priniesť nič, len sa pred aktivitami prezlečie do športového odevu. Pomôcky pripraví ambasádor v spolupráci so ZŠ.

Pedagogický dozor bude zabezpečený zamestnancami ZŠ.

Druhý pilier - Školský korčuliarsky program pre žiakov II. ročníka sa bude realizovať v týždňových intervaloch (5 dní), v dopoludňajších hodinách. Výstroj - korčule, prilby, dresy zabezpečí na zapožičanie SZĽH, dopravu Mesto Nitra. Ak má dieťa svoje korčule, je to samozrejme lepšie. 

Tešíme sa a veríme v radosť našich detí a vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu aj vďaka tomuto projektu.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.