Pomôcky 20/21

1. ročník

 • zošity  č. 513 - 5 ks; č. 511 - 10 ks (bez pomocnej čiary); č. 520 - 2 ks; č. 624 - 1 ks
 • obaly na zošity (A4, A5)
 • náčrtník A4 - 80 listov (nie skicár)
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky, fixky, 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, atramentové pero – nie gumovacie (napr. stabilo, tornádo, ...), guma
 • uteráčik
 • vrecko na telesnú výchovu - tepláková súprava, tričko, krátke nohavice, ponožky, švihadlo, tenisky (nie s čiernou podrážkou)
 • krabica na výtvarnú výchovu- vodové a temperové farby, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), igelitová fólia, mäkká handra, plastový pohár na vodu, 1 ks plastelína, paleta
 • prezuvky (nie s čiernou podrážkou, nie gumené šľapky), vešiak
 • MOJE PRVÉ ČIARY (autorka Virgovičová, v Školáčikovi,  kníhkupectve Viera)

2. ročník

 • zošity č. 512 - 10 ks; č. 513 - 5 ks; č. 520 - 1 ks; č. 624 - 1 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 2 ks
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10ks
 • farebný papier
 • ceruzkové farbičky, voskovky,
 • 2 - krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus, paleta tuš
 • ceruzky č. 2 - 4 ks
 • zelené pero

3. ročník

 • zošity  č. 513 - 20 ks; č. 520 - 1 ks; č. 624 - 2 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 2 ks
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky,
 • 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus
 • ceruzky č. 2- 4 ks

4. ročník

 • zošity č. 523 - 20 ks; č. 520 - 2 ks; č. 624 - 2 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 2 ks
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky,
 • 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus
 • ceruzky č. 2 - 4 ks
 • pravítko s ryskou
 • kružidlo

5. - 9. ročník

 • zošity č. 544 - 8 ks; č. 524 - 4 ks; č. 624 - 1 ks; č. 444 - 2 ks; č. 440 - 2 ks; č. 520 - 2 ks; č. 540 - 1 ks; č. 644 - 2 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 1 ks
 • výkresy A4 - 40 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky, tyčinkové lepidlo, nožnice, strúhadlo, guma, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus
 • ceruzky č. 1, 2, 3 (pentelka)
 • pravítko s ryskou, pravítko 30 cm
 • kružidlo

Ostatné doplnia jednotliví vyučujúci na prvých hodinách

Vyhodnotenie šk. roka 2019/2021

Vážené p. kolegyne, p. kolegovia, milí žiaci!

Každoročne sa stretávame v átriu našej školy, aby sme sa spoločne rozlúčili s predošlým školským rokom, aby sme formálne ukončili druhý polrok a oficiálne odštartovali letné prázdniny. Dnes je to ale inak. Chránime seba a svojich kamarátov, učiteľov a preto sa lúčime z prostredia našich tried.

Tento školský rok bol zvláštny pre každého z nás, no asi najviac pre našich prváčikov, ktorí ešte ani poriadne nechytili perá do rúk a už museli ostať doma.

Verím, že aj napriek tomu, ste, milí prváci, dokázali veľké veci. Zvládli ste celú abecedu, naučili ste sa pracovať s číslami, čo to pochytili z angličtiny, zistili, čo je správne, čo sa smie, čo nie, učili ste sa z domu...

Obdobne to bolo zaujímavé aj pre našich najstarších členov žiackeho kolektívu.

Milí deviataci, verím, že Vy ste sa stihli patrične rozlúčiť so svojou triedou, spolužiakmi, učiteľmi a školou. Nemali ste na to toľko času ako vaši predchodcovia, no predsa len tieto miestnosti a chodby poznáte verne. Deväť rokov ste ich navštevovali často s radosťou a často, samozrejme, s nechuťou. Verím, že tých deväť rokov vám poskytlo dobrý základ na ďalšie pokračovanie v živote a štúdiu, že všetko, čo ste sa naučili, využijete čo najlepšie. Verím tiež, že priateľstvá a známosti, ktoré ste nadobudli, vám priniesli a prinesú len radosť a úžitok. Každý z vás snáď našiel niečo, čo ho inšpiruje, niečo, čo je hodné ďalšieho rozvíjania a zdokonaľovania. Po deviatich rokoch mi už zostáva len zaželať vám mnoho šťastia a radosti.

Aj napriek neštandardnému šk. roku sme sa chovali veľmi zodpovedne k prírode, k ŽP. Mnohí pravidelne prispievali do zberu bateriek, plastov či papiera.  A ktorí prispievali najvýraznejšie a odnesú si zaujímavé ceny?

V zbere:

papier

 1. Igor Vacho (I. D)          2 plné kontajnery      Elli Galandáková (VII. C)    568 kg
 2. Hanka Oravcová (I. E)  2120 kg                    Jakub Oravec (VI. B)          530 kg
 3. Šimon Štefek (II. C)     900 kg                      Patrik Vajzer (VII. A)          350 kg

PET

 1. Hanka Oravcová (I. E)    4605 ks                   Sofia Szúdorová (V. A)      6310 ks
 2. Nicolas Bošanský (IV. B) 4553 ks                   Vladimír Vajzer (IX. A)      1300 ks
 3. Simona Mičudová (II. B) 3445 ks                   Jakub Vargan (VII. A)       620 ks


baterky

 1. Hanka Oravcová (I. E)    193 kg                    Viktor Karabín (IX. B)         40 kg
 2. Veronika Laurová (II. C)  55 kg                     Tomáš Uhrín (V. A)            18,5 kg
 3. Lenka Maková (III. A)     28 kg                      Elizaveta Yuryevna Akimova (VI. C) 10,3 kg

Niektorí z Vás sa zapojili aj do zberu šípok a najviac ich priniesli:

Nina Uličná /II. A)  32,9 kg                                      Nina Szolosyová (V. B)  20,6 kg

Okrem separovania sa mnohí z Vás zapájali do rôznych súťaží, niektorí reprezentovali našu školu aj online formou, a tie najvýraznejšie úspechy ocením cenou riaditeľky školy:

Za reprezentáciu školy:

 • v oblasti humanitných vied - Andronika Gáliková - VI. B,
 • v oblasti prírodných vied - Marcel Pilka - IX. C,
 • v oblasti umenia - Alexandra Sabová - V. A,
 • za reprezentáciu školy v recitačných a matematických súťažiach - Lara Mochnaľová - III. A,
 • za oblasť športu - Timu Sauer - IX. C.

V závere, pri tejto príležitosti, by som Vám všetkým chcela poďakovať – mojim kolegom, ktorí zostali verní svojmu poslaniu,  ktorí sa dokázali rýchlo a bezproblémovo prispôsobiť vzniknutej situácii, ktorí sa svojim žiakom venovali rovnako intenzívne aj v časoch nevyspytateľnej krízy. Tiež ďakujem Vám, milí žiaci, že ste sa zachovali mimoriadne zodpovedne a dospelo, že ste svoje povinnosti nezanedbali, i keď bariéra medzi školou a domovom zmizla, že ste vo svojom učení a štúdiu nepoľavili, že ste si dokázali spraviť triedu z detskej izby. V neposlednom rade, hoci nie sú prítomní, nedá mi nepoďakovať Vašim rodičom za to, že Vám, milí žiaci poskytli vhodné podmienky na domácu výučbu, že kreatívne vyplnili Váš voľný čas, že Vám boli nápomocní vždy a bezpodmienečne a k problému sa postavili ľudsky a s pochopením.

Osobitne ďakujem pani tajomníčke Zmekovej, ktorá odišla koncom júna do dôchodku. Prajem jej krásne dni, veľa oddychu a aktívne prežívanie dní na dôchodku.

Situácia, v ktorej sme sa všetci ocitli, je nová. Spočiatku sa mohla zdať i strašidelná, no teraz viem, že spoločne sa obávať nemusíme. Pevne verím, že s trochou šťastia sa nám podarí vrátiť v septembri do zabehnutých koľají a budeme sa tu môcť stretávať osobne.

Prajem Vám, ale aj nám, aby sme si cez prázdniny oddýchli, načerpali nové sily a nestratili duchaprítomnosť. Takže krásne leto a bezpečný návrat 2. septembra o 8.00, snáď, v našom školskom átriu.              RNDr. S. Palková - riaditeľka školy

Usmernenie k prevádzke letného ŠKD

Usmernenie riaditeľky ZŠ k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin v termíne 1. – 10. 7. 2020

 

Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra vydáva usmernenie v zmysle Usmernenia mesta Nitry  k prevádzke ŠKD počas letných prázdnin č. 116909/20/OŠMaŠ, vydaného dňa 9. 6. 2020 nasledovne:

Prevádzka a vnútorný režim ŠKD počas prázdnin

Školský klub detí počas letných prázdnin môžu navštevovať len žiaci, ktorí boli do ŠKD prijatí rozhodnutím riaditeľky školy – kmeňoví žiaci a zároveň majú zamestnaných oboch rodičov.

Do ŠKD môžu nastúpiť žiaci prvého až štvrtého ročníka na základe prihlásenia zákonného zástupcu dieťaťa u tr. uč. dieťaťa do 19. 6. 2020. Dodatočné nahlasovanie a odhlasovanie  nebude  možné, vzhľadom na vytvorenie skupín  a personálne zabezpečenie ŠKD.

Prevádzka ŠKD bude v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. v triede III. A. 

 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri vstupe do budovy školy si žiak vydezinfikuje ruky.
 • Žiaci a ich zákonní zástupcovia sú naďalej povinní hygienicko – epidemiologické opatrenia a rešpektovať pokyny pedagógov - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia, vetranie..
 • Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb do budovy školy je naďalej zakázaný.

 

Úprava vnútorného časového členenia ŠKD 

 • Vstup do budovy bude zabezpečený hlavným vchodom od 7. 00 do 8.00.
 • Odchod žiakov zo školy bude tiež len cez hlavný vchod. (čas odchodu oznámi zákonný zástupca svojej vychovávateľke do konca tohto týždňa) 

 

Dopoludňajšia činnosť: 8.00  –11.30 hod.

Obed:                         11.30 – 12.00 hod.

Popoludňajšia činnosť:12.00 – 16.00 hod.

 

Náplň činnosti ŠKD 

 • relaxačná a oddychová činnosť
 • športová a turistická činnosť
 • pracovno-technická činnosť
 • environmentálna činnosť

 

Finančné zabezpečenie

Finančné  náklady  spojené  sčinnosťou ŠKD  počas  prázdnin  budú  plne  hradiť  zákonní zástupcovia detí.

 

Rozpis finančných nákladov:

 • Strava:9,68/8 dní (1,21 €/deň)
 • Režijné náklady: 5,00 €
 • Poplatok ŠKD v zmysle VZN 6,00 €/8 dní prevádzky. Možná úprava v zmysle dodatku VZN Mesta Nitra, ktorý čaká na schválenie.

 Ostatné náklady spojené s fungovaním ŠKD:

 • Hygienické náklady: 1,50 €
 • Dezinfekcia:1,50 €
 • Materiálno-technické zabezpečenie:1,50 €
 • Ostatné finančné náklady budú hradené priebežne podľa činnosti ŠKD

 

Stravu žiadame vyplatiť v prvý júlový deň nástupu do ŠKD na účet ZŠS (14,68). Prosíme nie skôr.

Ostatné finančné prostriedky svojej p. vychovávateľke (10,50 €) do pondelka 29. 6. 2020.

 

Škola si vyhradzuje právo neprijať dieťa do ŠKD ak:

 • nebudú uhradené finančné prostriedky za dieťa
 • ak dieťa prejavuje známky ochorenia

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o  tejto  situácii  informuje  príslušného  pedagogického  zamestnanca  a  riaditeľku  školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená  lekárom  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a dorast   alebo   miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z ŠKD vylúčené.

 

 

V Nitre 22. júna 2020                                                               RNDr. S. Palková – riaditeľka ZŠ

Milé naše mamy

Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy,

Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama, je takmer vždy to prvé slovo, ktoré dieťa vysloví. Mama - to je láska sama. 

Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli,  ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už boli dospelí a bolo nám ťažko.  Bola a je to mama, ktorá vedela  a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.

Deň matiek je príležitosťou aj verejne poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

V mene Vašich detí, Vám, milé mamy, chceme poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili ich detskú dušu. Za každý bozk na dobrú noc, za strach, keď sa oni zmietali v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď deti z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že pri nich stojíte v dobrom aj v zlom a že Vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý ich krok.

Milé mamy a staré mamy,

želáme Vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť.  Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. 

Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

A na záver nám dovoľte povedať za všetky naše deti:


“Máme vás  radi, naše drahé mamy.”

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

zápis do školVážení rodičia budúcich prváčikov!

      Zápis do prvého ročníka našej Základnej školy pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20. - 24. 4. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej prihášky, ktorú zverejníme na stránke školy. S prihláškou musia súhlasiť obaja rodičia.

Pre tých, ktorí to nebudú môcť realizovať vyplnením elektronickej prihlášky, budú si môcť zo stránky vytlačiť prihlášku a poslať nám ju poštou, najneskôr do 24. 4. 2020.

V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť v utorok 21. 4. 2020 v čase 7.00 - 9.00 a v čase 14.00 - 17.00 osobne do školy, kde rodič vyplní prihlášku u p. riaditeľky, príp. u p. zástupkyne I. st.. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

Overenia údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky, ktorú my vytlačíme, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, do školy dodatočne doručí zákonný zástupca odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Prosím, SLEDUJTE našu stránku, o všetkom Vás budeme informovať.

Vážení  rodičia, kedže sa v MŠ nezisťuje tohto času  školská zrelosť, môžete si urobiť skríning na https://welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start a odhaliť tak oblasti, v ktorej vaše dieťa zaostáva. Vyplníte si dotazník na základe ktorého dostane výstup a ten môžete konzultovať so psychologičkou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Okrem toho nájdete na stránke aj rôzne aktivity pre vaše deti, ktoré rozvíjajú kľúčové oblasti.

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?

-    ANJ od 1. ročníka
Inovatívne metódy vo vyučovaní: dramatizácia textu, hranie rolí, aktívne písanie, intelektové a didaktické hry, brainstormingom, guestionstorming, projektové a problémové vyučovanie, cubing, v menšej miere arteterapia, muzikoteria, využívanie prvkov VYSOKOEFEKTÍVNEHO UČENIA: zavádzanie pravidiel v triede, ranná komunita, pojmové mapy, vzájomné hodnotenie žiakov, tvorivé učenie. 
-  Korčuľovanie na 1. stupni.
- Moderné učebne, zrekonštruovaná podlaha v telocvični, multifunkčné ihrisko, nové detské ihrisko.
-  Školský rozhlas.
-  Rôzne záujmové útvary.
- Spolupráca s Language Planet - doobedňajšie aktivity (CLIL), poobedňajšia činnosť s lektormi, KOS, Medea
- Špeciálne pedagogičky, šk. psychologičky, pedagogické asistentky.
-  Využívanie nteraktívnych tabúľ, IKT techniky, tabletov.
-  ŠKD od 6.30 do 17.00 
-  a mnoho iného...

 

Poplatky za stravu a ŠKD

Vážení rodičia, z dôvodu predĺženého prerušenia vyučovania Vás prosíme, aby ste už na účet školy neposielali poplatky za stravovanie.  Ak ste už zaplatili, preplatky Vám budú vrátené na Váš účet začiatkom júla. Prosíme aj o neuhrádzanie poplatkov za ŠKD.

Ďakujeme. Vedenie školy

Zaujímavé informácie

Zaujímavé informácie:

1) Vyučovanie na RTVS (Dvojka) rozširuje svoje vysielanie od 30. 3. 2020 zo 45 minút na 90.

Program sa rozšíri aj o vyučovanie pre žiakov 2. stupňa.

Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy bude vo vysielaní naďalej každý pracovný deň, od 9:15 do 10:45 h. Každá relácia bude rozdelená do troch blokov – vyučovanie pre 1. - 2. ročník, 3. - 4. ročník a 5. - 7. ročník.

Školský klub bude od pondelka rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

 

2) Nová webová stránka a dotazník o vašich potrebách a skúsenostiach v aktuálnej situácii zavretých škôl pre rodičov a učiteľov: Nitrianske centrum podpory vzdelávania 

http://www.niceedu.sk/

https://www.surveymonkey.com/r/zavrete_skoly

3) V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

4) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.: 

 1. Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
 2. WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
 3. O videohrách vo vzdelávaní
 4. Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
 5. 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

 Informácie odporúčame sledovať na stránke https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

Prerušenie vyučovania do odvolania

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ v zmysle § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení 

prerušujeme  vyučovanie od 30. 3. 2020 do odvolania.

 

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Zároveň naďalej vyzývame všetkých rodičov a žiakov, aby dodržiavali všetky karanténne opatrenia, zvýšenú hygienu a obmedzili sociálne kontakty.  Aby ste sledovali v IZK, príp. na stránke školy pokyny vedenia školy, v IZK pokyny vyučujúcich, zadané domáce úlohy.
Žiakov žiadame, aby sa venovali individuálnemu štúdiu. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne.

Rozvrh od 30. 3. 3020

Vážení rodičia, po rozhovore s učiteľmi, sme sa dohodli na vyučovaní v rámci II.st. podľa nasledovného rozvrhu. V prípade, že niektorý učiteľ v niektorý deň nebude môcť, dá Vám informáciu, kedy sa bude vašim deťom venovať. MAT a SJL si vyhradzuje právo venovať sa Vám aj viackrát do týždňa, max. však trikrát, CUJ dvakrát. Prosím, rešpektujte to.

I. st. sa bude venovať len hlavným predmetom: SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ. Každý deň jeden predmet. Samozrejme, žiaci by sa mali venovať aj čítaniu či písaniu diktátov. Nie síce v tom istom tempe, ako počas školy, ale považujeme to za dôležité. Mnohí ste si už našli systém a takto to v súčinnosti s p. uč. realizujete.

Začíname pondelkom 30. 3. 2020.

 

  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Pondelok SJL GEG, FYZ BIO, CUJ ANJ, DEJ MAT, OBN
Utorok MAT SJL GEG, FYZ BIO, CHE ANJ, DEJ
Streda ANJ, DEJ MAT SJL, CHE GEG, OBN BIO, CUJ
Štvrtok BIO, SJL ANJ, DEJ MAT, OBN SJL, FYZ CHE, GEG
Piatok GEG, MAT BIO, OBN ANJ, DEJ MAT, CUJ SJL, FYZ

 

V dňoch 6., 7., 8. 4. 2020 sa budú žiakom druhého stupňa venovať učitelia výchov, informatiky, techniky a prvému stupňu p. vychovávateľky. Aby si aj žiaci, rodičia a pedagógovia oddýchli a mali čas na prípravu do ďalších dní.

Náš návrh spočíva len v doobedňajšej výuke, max. 2-3 vyuč. hodiny. Úlohy však môžu žiaci robievať, v prípade potreby, aj v poobednajších hodinách.

V čase Veľkej noci si všetci doprajeme zaslúžený oddych, venujte sa svojim ďeťom, choďte do prírody (mimo ľudí), načerpajte energiu zo slniečka. 

Ďakujeme. 

Strana 1 z 3