Usmernenie upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania platné od 1. 9. 2021

Vážení rodičia,

nižšie prikladáme potrebné dokumenty k prevádzke školy v šk. roku 2021/2022 a usmernenie upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania platné od 1. 9. 2021.  

Materiál: Ide o príručku a manuál k samotestovaniu Vášho dieťaťa, vyhlásenie o bezpríznakovosti a oznámenie o výnimke z karantény a pod. 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na nástup Vašich detí, našich žiakov 2. 9. 2021.

Vedenie školy

usmenenie upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania  v ZŠ Fatranská 14, Nitra platné od 1. 9. 2021

príručka samotestovania

manuál k samotestovaniu

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník školy

vstup do budovy školy

oznámenie o výnimke z karantény

školsky semafor

 

 

Milí rodičia a stravníci!

Dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že sa blíži dátum splatnosti stravného za mesiac september. Prosíme, aby ste do 20.8. 2021 uhradili stravné za september nasledovne:

 

Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- € / stravné 1,21 €/deň , réžia 5,- € / mesačne.

 

           Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- € / stravné 1,30 €/deň , réžia 5,- € / mesačne.

 

Variabilný symbol: číslo čipu (ak žiak ešte čip nemá, uvádza sa jeho meno a trieda)

Číslo účtu prijímateľa: SK49 5600 0000 0068 3396 3001

 

Na stravu bude prihlásený len ten stravník , ktorý odovzdal prihlášku a do 20.8.2021 bude mať uhradenú stravu na september 2021!!

 

Pomôcky 21/22

1. ročník

 • zošity  č. 513 - 5 ks; č. 511 - 10 ks (bez pomocnej čiary); č. 520 - 2 ks; č. 624 - 1 ks
 • obaly na zošity (A4, A5)
 • náčrtník A4 - 80 listov (nie skicár)
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky, fixky, 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, atramentové pero – nie gumovacie (napr. stabilo, tornádo, ...), guma
 • uteráčik
 • vrecko na telesnú výchovu - tepláková súprava, tričko, krátke nohavice, ponožky, švihadlo, tenisky (nie s čiernou podrážkou)
 • krabica na výtvarnú výchovu- vodové a temperové farby, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), igelitová fólia, mäkká handra, plastový pohár na vodu, 1 ks plastelína, paleta
 • prezuvky (nie s čiernou podrážkou, nie gumené šľapky), vešiak
 • MOJE PRVÉ ČIARY (autorka Virgovičová, v Školáčikovi,  kníhkupectve Viera)

2. ročník

 • zošity č. 512 - 10 ks; č. 513 - 5 ks; č. 520 - 1 ks; č. 624 - 1 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 2 ks
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10ks
 • farebný papier
 • ceruzkové farbičky, voskovky,
 • 2 - krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus, paleta tuš
 • ceruzky č. 2 - 4 ks
 • zelené pero

3. ročník

 • zošity  č. 513 - 20 ks; č. 520 - 1 ks; č. 624 - 2 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 2 ks
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky,
 • 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus
 • ceruzky č. 2- 4 ks

4. ročník

 • zošity č. 523 - 20 ks; č. 520 - 2 ks; č. 624 - 2 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 2 ks
 • výkresy A4 - 30 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky,
 • 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus
 • ceruzky č. 2 - 4 ks
 • pravítko s ryskou
 • kružidlo

5. - 9. ročník

 • zošity č. 544 - 8 ks; č. 524 - 4 ks; č. 624 - 1 ks; č. 444 - 2 ks; č. 440 - 2 ks; č. 520 - 2 ks; č. 540 - 1 ks; č. 644 - 2 ks
 • notový zošit - 1 ks
 • náčrtník A4 - 1 ks
 • výkresy A4 - 40 ks
 • výkresy A3 - 10 ks
 • farebný papier - 2 ks
 • ceruzkové farbičky, voskovky, tyčinkové lepidlo, nožnice, strúhadlo, guma, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus
 • ceruzky č. 1, 2, 3 (pentelka)
 • pravítko s ryskou, pravítko 30 cm
 • kružidlo

Ostatné doplnia jednotliví vyučujúci na prvých hodinách

Odhlásenie sa zo stravy, úhrada stravy za september 2021

Milí stravníci,
máme pre Vás 3 dôležité oznamy:

1. Posledný deň na odhlasovanie zo stravy na dni od 24 .6. do 29. 6.2021 je 23. 6. 2021 do 14:00 hod.
2. Prihlášky na stravu, (kt. sme Vám poslali prostredníctvom tr. učiteľov) k budúcemu školskému roku
2021/2022 je potrebné vrátiť vyplnené do 25. 6. 2021.
3. Pripomíname, že platba na stravu na september 2021 musí byť uhradená v termíne 1. 8. – 15. 8., nie skôr.

POZOR! 30. 6. 2021 sa obed nevydáva.

Ďakujeme.

Šk. jedáleň

Kino Lipa - srdce Chrenovej

Milí rodičia,

keďže našej škole, ako aj školám na sídlisku Chrenová, chýba priestor na kultúrne aktivity, na prezentáciu a vystúpenia žiakov pre školu, rodičov, starých rodičov alebo pre spoluobčanov Chrenovej, vítame zámer mesta Nitra, aby bývalé kino Lipa slúžilo, tak ako v minulosti, na kultúrne a spoločenské účely, ktoré sme ako škola často využívali.

Potrebujeme priestor, kde sa budeme môcť stretávať s rodičmi a starými rodičmi svojich žiakov, kde budeme realizovať vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek, Úcty k starším, výročiam školy, realizovať výchovné koncerty na mnoho aktuálnych tém a pod.

Ak chcete podporiť zámer a navrátiť objekt - kino LIPA, na jeho pôvodné účely, môžete tak urobiť prostredníctvom tejto petície.

Prevádzka letného ŠKD

Milí rodičia,

prosíme Vás, preštudujte si informácie k prevádzke letného ŠKD, platbám ako aj k činnosti letného ŠKD, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. - 9. 7. 2021.

Prihlášku Vám pošlú Vaši tr. uč. Poprosíme o jej doručenie tr. učiteľke/učiteľovi do 11. 6. 2021. Stravovanie bude prebiehať v ŠJ, o platby prosíme v prvý najneskôr druhý júlový deň, t. z. po nástupe do ŠKD, o platbu ŠKD (20 €/týždeň) do 18. 6. 2021.

Zároveň prikladáme Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 8/2019 - chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://cloud5o.edupage.org/cloud?z%3AbE76Ld%2BOToGQFLH3cgBWRbnSs9pIiGveol1sLub4VJa%2BY3T11HL95JVhLfUUj6SW.

Prevádzka letného ŠKD

Dodatok letného ŠKD - 10. 6. 2021

Prvý deň zápisu

 
DNES - PRVÉ ONLINE ZÁPISY, FANTASTICKÉ DETIČKY A ICH MILÍ RODIČIA.
 
Úžasné zážitky, zaujímavé aktivity, skvelé p. učiteľky, špec. pedagogičky i školské psychlogičky.
 
Zajtra pokračujeme!!!!
 
Pridaj sa k nám!!!

Strana 1 z 5