Testovanie 5_2019

Dňa 20. 11. 2019 sa  uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019.
Žiaci 6. - 9. ročníka budú mať v tom čase riaditeľské voľno.
Z tohoto dôvodu budú žiaci 6. - 9. roč. automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

 

Rodičovské združenie 2019

18. 11. 2019, 16. 30: RZ - ZŠ Fatranská  

19. 11. 2019, 16. 30: RZ - ZŠ Janíkovce

Deň vzdelávania v spoločnosti Muehlbauer

18. 10. 2019, v čase od 14. 00 do 21. 00 organizuje spoločnosť Muehlbauer Deň vzdelávania (deň otvorených dverí s spoločnosti Muehlbauer).

Je to akcia, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. roč., ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie v technických odboroch. Na tomto dni sprevádzajú žiakov priestormi spoločnosti, prebiehaju ukážky prác žiakov v duálnom vzdelavaní v jednotlivých odboroch, ktoré majú certifikované. Pritomní sú aj zástupcovia stredných šôl s ktorými spoločnosť spolupracuje (Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, Cintorínska Nitra, DSA Nitra). Žiaci tak môžu získať informácie priamo o daných odboroch na partnerských školách a možnosti štúdia.

Biela pastelka 2019

V dňoch 19. a 20. 9. sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka.

Ak môžete a chcete, podporte, prosím, nevidiacich a slabozrakých 1 eurom.

19. 9. bude zbierka organizovaná na I. stupni a 20. 9. na druhom.

Ako poďakovanie dostanú žiaci bielu pastelku.

Za každý príspevok ďakujeme.

Pomôcky

1. ročník

- zošity  č. 513- 5 ks

                 511- 10 ks (bez pomocnej čiary)

                520- 2 ks

                 624- 1 ks

- obaly na zošity ( A4, A5 )

- náčrtník A4- 80 listov (nie skicár)

- výkresy A4- 30 ks

- výkresy A3- 10 ks

- farebný papier- 2 ks

- ceruzkové farbičky, voskovky, fixky, 2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, atramentové pero – nie gumovacie (napr. stabilo, tornádo, ...), guma

- uteráčik

- vrecko na telesnú výchovu- tepláková súprava, tričko, krátke nohavice, ponožky, švihadlo, tenisky ( nie s čiernou podrážkou)

- krabica na výtvarnú výchovu- vodové a temperové farby, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), igelitová fólia, mäkká handra, plastový pohár na vodu, 1 ks plastelína, paleta

- prezúvky ( nie s čiernou podrážkou, nie gumené šľapky), vešiak

- MOJE PRVÉ ČIARY (autorka Virgovičová, v Školáčikovi,  kníhkupectve Viera)

 

2. ročník

- zošity  č. 512- 10 ks

                  513- 5 ks

                  520- 1 ks

                  624- 1 ks

- notový zošit- 1 ks

- náčrtník A4- 2 ks

- výkresy A4- 30 ks

- výkresy A3- 10ks

- farebný papier

- ceruzkové farbičky, voskovky,

2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus, paleta tuš

- ceruzky č. 2- 4 ks

- zelené pero

 

3. ročník

- zošity  č.513- 20 ks

                 520- 1 ks

                 624- 2 ks

- notový zošit- 1 ks

- náčrtník A4- 2 ks

- výkresy A4- 30 ks

- výkresy A3- 10 ks

- farebný papier- 2 ks

- ceruzkové farbičky, voskovky,

2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, pravítko, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus

- ceruzky č. 2- 4 ks

 

4. ročník

- zošity  č.523- 20 ks

                 520- 2 ks

                 624- 2 ks

- notový zošit- 1 ks

- náčrtník A4- 2 ks

- výkresy A4- 30 ks

- výkresy A3- 10 ks

- farebný papier- 2 ks

- ceruzkové farbičky, voskovky,

2- krát tyčinkové lepidlo, nožnice s tupým koncom, strúhadlo s krytom, plastelína, guma, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus

- ceruzky č. 2- 4 ks

- pravítko s ryskou

- kružidlo

 

5. -  9. ročník

- zošity  č.544- 8 ks

                 524- 4 ks

                 624- 1 ks

                 444- 2 ks

                 440- 2 ks

                 520- 2 ks

                 540- 1 ks

                 644- 2 ks

- notový zošit- 1 ks

- náčrtník A4- 1 ks

- výkresy A4- 40 ks

- výkresy A3- 10 ks

- farebný papier- 2 ks

- ceruzkové farbičky, voskovky, tyčinkové lepidlo, nožnice, strúhadlo, guma, štetec plochý (hrubý, tenký) a guľatý (hrubý, tenký), vodové a temperové farby, paleta, tuš, redisové pero, handrička, nádoba na vodu, igelitový obrus

- ceruzky č. 1, 2, 3

- pravítko s ryskou, pravítko 30 cm

- kružidlo

 

Ostatné doplnia jednotliví vyučujúci.

 

Poďakovanie - Biela pastelka

Ďakujeme
všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy,
ktorí prispeli symbolickým 1 eurom a prejavili tak svoju priazeň tým, ktorí to naozaj potrebujú.

V rámci zbierky Biela pastelka sme spolu vyzbierali krásnych 237,06 €.

Návšteva špecialistu na drogy

V utorok 9. februára našu školu navštívli členovia kynologickej jednotky KR PZ v Nitre. Predstavili nám svoju činnosť v eliminácii drog a ich distribúcie.  Prislušníci polície prišli v sprievode cvičeného služobného psa, ktorý je špeciálne pripravovaný na vyhľadávanie  drog.  Po krátkej, ale zaujímavej besede, v dvoch triedach ( VIII.A a IX.A), mali žiaci možnosť  vidieť  ukážku vyhľadávania drog.  Aj touto formou  realizujeme dorogovú prevenciu na našej škole.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

03

ilustračné foto

Žiacky parlament

Vo štvrtok 8. 11. 2012 zasadal na našej škole historicky prvý krát žiacky parlament.

V zasadacej miestnosti školy sa stretla 32-členná skupina, ktorá bola tvorená predsedami zvlených v jednotlivých triedach. Spoločne si v úvode objasnili pravidlá, prerokovali program, zvolili predsedu a podpredsedu a dohodli sa na ďalšom postupe.

Vznikol tak zaujímavý plán práce, ktorého realizácia určite obohatí život žiakov našej školy.

K. Bečková, IX. A

Správa od vedúcej ŠJ

Nakoľko sa každý mesiac opakujú nedostatky ohľadne platenia za stravu, dovoľujeme si upozorniť na určité informácie.

- Pokyny pre rodičov:

Strava sa uhrádza na mesiac vopred. Žiadam Vás, aby ste dodržiavali splatnosť úhrady za stravu vyznačenej na zloženke, inak bude stravník odhlásený až do predloženia dokladu o zaplatení ( po dátume splatnosti ihneď odovzdať ústrižok vedúcej ŠJ).

Zo stravy odhlasuje zákonný zástupca:

- pri chorobe,

- v neprítomnosti,

- pri odchode z našej školy a pod.

Za neodhlásenú a včas neodobratú stravu sa náhrada neposkytuje. Odhlásiť sa a prihlásiť na stravu je možné aj cez internet do 14,00 hod na nasledujúci deň. Len v pondelok ráno sa dá odhlásiť zo stravy do 8,00 hod na t. č. 037/7334280.

 

Ďakujem za pochopenie.

Vedúca ŠJ

Strana 1 z 2