7. ročník česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

          V  roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), vyhlásil pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) október za  Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month.)

     Pri tejto príležitosti Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne už siedmy rok spolu organizujú pod gesciou ministerstva školstva, ktoré školský rok 2016/2017vyhlásilo za Rok čitateľskej gramotnosti, česko-slovenský projekt - Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame.

 

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii: TU


Do projektu sa v tomto roku prihlásilo 995 škôl s celkovým počtom 127 238  žiakov, a to z Českej republiky 242 škôl s celkovým počtom 29 830 žiakov a zo Slovenskej republiky 753 škôl s celkovým počtom 97 408 žiakov.

    Cieľom  projektu je nadviazanie kontaktov medzi základnými školami, poznávanie života žiakov v oboch republikách a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

    V aktuálnom ročníku priateľského projektu sa stala našou partnerskou školouZákladní škola Rumburk - příspěvková organizace, U Nemocnice 5,  40801 Rumburk. Spomínané  malebné mestečko Rumburk s viac ako 11 000 obyvateľmi a bohatou históriou volajú  mestom českého severu a leží v lone prekrásneho Národného parku České Švajčiarsko. 

 Naši žiaci ročníkov 5 až 9 vytvorili pre českých kamarátov 302 ks záložiek. Svoje aktivity na podporu čítania sme obohatili o vlastné ilustrácie 11 nitrianskych legiend a povestí. Najkrajšie práce sme zozbierali a vytvoril zborník, ktorý sme venovali našim rovesníkom z Rumburku. Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci venovali projektom na tému slovenské povesti, skladali básničky o Nitre a o škole. Českých kamarátov okrem spomínaných prác potešil aj príhovor nášho školského parlamentu, ktorý u nás pôsobí už niekoľko rokov, hodnotné knihy od Jána Domastu - Povesti o slovenských hradoch 1 a 2. a samozrejme prospekty o pamiatkach Nitry i  suveníry.

     Vďaka žiackym prácam i spomínaným suvenírom českí  kamaráti mali možnosť poznať našu históriu a legendy, oboznámiť sa so slovenskými textami a rozšíriť si svoje čitateľské zručnosti.

    Zo strany partnerov sa tento rok zapojili do projektu len 6. a7. ročníky. Venovali nám 95 ks záložiek, pohľadnice a reprezentačnú knihu o Rumburku. Materiály sú súčasťou propagačnej výstavy v čitateľskom kútiku.

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii: TU
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom projektu: pani učiteľkám Mgr. G. Labajovej, Mgr. M. Mihálikovej, PaedDr. E. Szórádovej a hlavne žiakom, ktorí sa opäť stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžeme odmietnuť nastavením svojho prehliadača.