Súťaž „Starý Mobil Sem!“

Zber mobilov pokračuje aj v budúcom školskom roku. Počas prázdnin nazbierajte čo najviac mobilov, môžete vyhrať tablet :)

 

 

Deň Zeme

Naša Zem je zemeguľa, vesmírom sa rada gúľa.
Chráni ju plášť z ozónu, podobá sa balónu.
Vôkol slnka krúži rok, má cestovný poriadok.
Keď je smogu, dymu veľa, pláštik je hneď samá diera.
Cez diery sa valí zvonka, nebezpečná žiara slnka.
Len čistý vzduch na zemi diery v plášti zacelí.

video: https://www.facebook.com/zsfatranskanr/videos/542754536658186/

 

 

Pomáhame ďalej !

Aj v čase pandémie koronavírusu sme sa rozhodli pomáhať a to distribúciou ochranných rúšok pre lekárov a seniorov z Nemocnice Sv.Svorada v Nitre.

Exkurzia digitálneho planetária a hvezdárne v Hurbanove

Dňa  20.11. sa žiaci IV.A a IV.E triedy zúčastnili prírodovednej exkurzie digitálneho planetária a hvezdárne v Hurbanove. Žiaci si vychutnali projekciu oblohy na polguľovej  projekčnej ploche, na ktorej sa zobrazovali  hlbiny vzdialeného aj blízkeho vesmíru v digitálnej kvalite, rôzne animácie, projekcie a mnoho ďalšieho. Prezreli sme si malé múzeum s exponátmi, ktoré je súčasťou planetária a vzhliadli krátky náučný film o prvom ďalekohľade a vesmíre. Ďalej mali žiaci možnosť vstúpiť do kupoly a vyskúšať si pozorovanie tunajším ďalekohľadom.  Na záver si kúpili  na pamiatku malé suveníry s vesmírnou tematikou. 

Etická výchova u tretiakov

V rámci etickej výchovy navštívili žiaci III. A a III. E výtvarný ateliér našej školy. Zaoberali sa témou Vnímanie a prežívanie prosociálnosti - starostlivosť o prírodu, ochrana zvierat. Z predchádzajúcich hodín etickej výchovy už žiaci mali poznatky o prírode, o jej spätosti s človekom, o zvukoch prírody. V ateliéri ich čakala skupinová práca, kde mali vytvoriť z prírodných materiálov spoločné dielo. Posúďte sami, ako sa im práca podarila. Podotýkam, že sa vôbec nehádali a všetci sa aktívne zapájali.

Týždeň zdravej výživy

V týždni od 18. - 22. 9. 2017 realizovali pani učiteľky v Janíkovciach za aktívnej účasti žiakov a pomoci rodičov projekt "Týždeň zdravej výživy". Každý deň si farbou oblečenia, ovocím a zeleninou pripomenuli, aké rôzne druhy týchto dobrôt vieme dopestovať v záhradách, kúpiť v obchode a najmä, aký význam má ich konzumácia pre naše zdravie. Prinesené ovocie, zeleninu i mliečne výrobky pani učiteľky premenili na chutné smoothie, šaláty, ovocné šťavy, obložené chlebíky, nátierky. Žiaci počas týždňa nielen ochutnávali pripravené dobroty, no na vyučovacích hodinách riešili rôzne úlohy spojené s poznávaním ovocia, zeleniny - tajničky, hádanky, doplňovačky, ovocné slovné úlohy, čítanie s porozumením a úlohami na interaktívnej tabuli- kreslenie ovocia a tvorba animácie v programe RNA, naučili sa pieseň o ovocí a zelenine. Na ovocníčkové a zeleninkové riekanky si zacvičili a zahrali  pohybové hry, tvorili rýmy a kreslené projekty, postavili mliečny hrad. Počas celého týždňa žiaci získavali body za plnenie jednotlivých úloh a získali ovocníčkové medaily. Projekt bol ukončený tvorbou vláčika, v ktorom každý jeden vozeň predstavoval jeden farebný deň a aktivity počas neho. 

 

Chutné maľovanie

Žiaci I. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie". Mohli si vybrať z viacerých tém. Po ukončení prác si pochutili na mliečnych výrobkoch. Popri dobrej zábave sa veľa dozvedeli.

Zážitkové učenie v Janíkovciach

4. 4. 2017 mali možnosť žiaci II. D v Janíkovciach zažiť neobyčajné vyučovanie v škole. Ich triedna pani učiteľka Dobišová Adame im pripravila prekvapenie v podobe zážitkového učenia s jej nemeckým ovčiakom Baxim. Žiaci sa spolu so psíkom učili celý deň, tvorili vety, riešili slovné úlohy, čítali, spoznávali živočíšne spoločenstvá a to celé na tému Pes, jeho svorka a úžitok. Na záver si spolu s ním zacvičili na telesnej výchove aj žiaci III. D a IV. D. Všetci žiaci skonštatovali, že takéto vyučovanie by sa im páčilo aj častejšie.

7. ročník česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

          V  roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), vyhlásil pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) október za  Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month.)

     Pri tejto príležitosti Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne už siedmy rok spolu organizujú pod gesciou ministerstva školstva, ktoré školský rok 2016/2017vyhlásilo za Rok čitateľskej gramotnosti, česko-slovenský projekt - Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame.

 

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii: TU

Čítať ďalej: 7. ročník česko-slovenského projektu

Zážitkové hodiny ANJ

Od 9. 5. do 20. 5. 2016 si žiaci 1. stupňa mohli vyskúšať na hodinách anglického jazyka, ako to vyzerá v jazykovej škole Language Planet. Lektori tu pracujú metódou Wattsenglish. Využívajú zážitkovú formu plnú hier a zábavy pričom sa odbúrava stres, hanblivosť a strach komunikovať cudzím jazykom. Žiakom sa hodiny veľmi páčili, boli nadšení prístupom lektorov. Veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať, či už popoludní v "jazykovke" v našich priestoroch (rodičia nemusia riešiť presun dieťaťa do jazykovej školy)alebo na hodinách angličtiny.

Podkategórie

Strana 1 z 2