Etická výchova u tretiakov

V rámci etickej výchovy navštívili žiaci III. A a III. E výtvarný ateliér našej školy. Zaoberali sa témou Vnímanie a prežívanie prosociálnosti - starostlivosť o prírodu, ochrana zvierat. Z predchádzajúcich hodín etickej výchovy už žiaci mali poznatky o prírode, o jej spätosti s človekom, o zvukoch prírody. V ateliéri ich čakala skupinová práca, kde mali vytvoriť z prírodných materiálov spoločné dielo. Posúďte sami, ako sa im práca podarila. Podotýkam, že sa vôbec nehádali a všetci sa aktívne zapájali.

Týždeň zdravej výživy

V týždni od 18. - 22. 9. 2017 realizovali pani učiteľky v Janíkovciach za aktívnej účasti žiakov a pomoci rodičov projekt "Týždeň zdravej výživy". Každý deň si farbou oblečenia, ovocím a zeleninou pripomenuli, aké rôzne druhy týchto dobrôt vieme dopestovať v záhradách, kúpiť v obchode a najmä, aký význam má ich konzumácia pre naše zdravie. Prinesené ovocie, zeleninu i mliečne výrobky pani učiteľky premenili na chutné smoothie, šaláty, ovocné šťavy, obložené chlebíky, nátierky. Žiaci počas týždňa nielen ochutnávali pripravené dobroty, no na vyučovacích hodinách riešili rôzne úlohy spojené s poznávaním ovocia, zeleniny - tajničky, hádanky, doplňovačky, ovocné slovné úlohy, čítanie s porozumením a úlohami na interaktívnej tabuli- kreslenie ovocia a tvorba animácie v programe RNA, naučili sa pieseň o ovocí a zelenine. Na ovocníčkové a zeleninkové riekanky si zacvičili a zahrali  pohybové hry, tvorili rýmy a kreslené projekty, postavili mliečny hrad. Počas celého týždňa žiaci získavali body za plnenie jednotlivých úloh a získali ovocníčkové medaily. Projekt bol ukončený tvorbou vláčika, v ktorom každý jeden vozeň predstavoval jeden farebný deň a aktivity počas neho. 

 

Chutné maľovanie

Žiaci I. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie". Mohli si vybrať z viacerých tém. Po ukončení prác si pochutili na mliečnych výrobkoch. Popri dobrej zábave sa veľa dozvedeli.

Zážitkové učenie v Janíkovciach

4. 4. 2017 mali možnosť žiaci II. D v Janíkovciach zažiť neobyčajné vyučovanie v škole. Ich triedna pani učiteľka Dobišová Adame im pripravila prekvapenie v podobe zážitkového učenia s jej nemeckým ovčiakom Baxim. Žiaci sa spolu so psíkom učili celý deň, tvorili vety, riešili slovné úlohy, čítali, spoznávali živočíšne spoločenstvá a to celé na tému Pes, jeho svorka a úžitok. Na záver si spolu s ním zacvičili na telesnej výchove aj žiaci III. D a IV. D. Všetci žiaci skonštatovali, že takéto vyučovanie by sa im páčilo aj častejšie.

7. ročník česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

          V  roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), vyhlásil pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) október za  Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month.)

     Pri tejto príležitosti Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne už siedmy rok spolu organizujú pod gesciou ministerstva školstva, ktoré školský rok 2016/2017vyhlásilo za Rok čitateľskej gramotnosti, česko-slovenský projekt - Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame.

 

Ďalšie fotografie nájdete v našej fotogalérii: TU

Čítať ďalej: 7. ročník česko-slovenského projektu

Zážitkové hodiny ANJ

Od 9. 5. do 20. 5. 2016 si žiaci 1. stupňa mohli vyskúšať na hodinách anglického jazyka, ako to vyzerá v jazykovej škole Language Planet. Lektori tu pracujú metódou Wattsenglish. Využívajú zážitkovú formu plnú hier a zábavy pričom sa odbúrava stres, hanblivosť a strach komunikovať cudzím jazykom. Žiakom sa hodiny veľmi páčili, boli nadšení prístupom lektorov. Veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať, či už popoludní v "jazykovke" v našich priestoroch (rodičia nemusia riešiť presun dieťaťa do jazykovej školy)alebo na hodinách angličtiny.

Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom

 5. 5. 2016 sa žiaci II.- IV. D zúčastnili besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom. Dozvedeli sa zaujímavosti z jeho detstva, študijných čias... Žiakov veľmi  zaujímali huncúctva, ktoré pán spisovateľ prežil ako chlapec. Inšpiratívne boli aj informácie o autorových literárnych začiatkoch.  A, samozrejme, ako vznikli krásne knihy pre deti, ktoré si žiaci pred besedou prečítali na hodinách tvorivého čítania v škole. Na záver sa poďakovali a obdarovali spisovateľa svojimi ilustráciami. Spokojní a s chuťou začať tvoriť vlastnú poéziu a krátku prózu sa pobrali späť do školy..... 

DSC00516

 

Ateliér Medea v III. D a IV. D

DSC00474

 

 

4. 5. 2016 prišli manželia Paukoví z ateliéru Medea do Janíkoviec a vytvorili so žiakmi III. a IV. D prekrásne hlinené slniečka. Tvorba týchto prác vytiahla aj to skutočné slniečko spoza mrakov a vydržalo sa pozerať do okien našej triedy celé dopoludnie....

Ateliér Medea v IV. B

22. 4. 2016 žiaci IV. B absolvovali v rámci výtvarnej výchovy kurz keramiky pod vedením pedagógov zo SZUŠ- Ateliér  Médea. Deti nadobudli základy práce s hrnčiarskou hlinou, vymodelovali si podľa vlastného výberu postavičku mačky alebo anjela. Po vyschnutí  hliny nasledovalo glazovanie a vypaľovanie v keramickej peci. Práca s hlinou žiakov veľmi zaujala a motivovala, o čom svedčia aj ich umelecké výtvory, ktorými obdarili svoje mamičky k ich sviatku Dňu matiek.

Podkategórie

Strana 1 z 2