Naše vyvýšené záhony v rozkvete

Aj vďaka starostlivosti žiakov počas THD naše vyvýšené záhony rozkvitli. Pravidelne ich polievajú, okopávajú a zbavujú buriny. Z inicitívy žiakov IX. A k nim pribudli hmyzie domčeky, aby opeľovače nemali ďaleko k nektáru kvetov. Tešíme sa na úrodu hrachu, jahôd, cibuľky aj byliniek, z ktorých si pripravíme na jeseň chutný čaj. 

Fotografie

Talentcentrum

Žiaci ôsmych ročníkov v týchto dňoch navštívili novozriadené Talentcentrum v Dolných Krškanoch, ktoré pomáha žiakom pri rozhodovaní o výbere strednej školy, budúceho povolania a podporuje ich sebapoznanie a rozvíjanie schopností a vedomostí.

S lektorkou prebrali témy talent, výber povolania, informačné zdroje a pod. Súčasťou programu bolo aj zisťovanie záujmov a vedomostí žiakov prostredníctvom dotazníkov. Na základe ich výsledkov žiaci uvideli k akému kariérovému typu patria, zistili svoje silné stránky, ale aj oblasti, na ktorých môžu ešte zapracovať.

Všetky tieto poznatky a výsledky môžu potom využiť pri výbere strednej školy a svojho budúceho povolania.                 

Fotografie                   

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 27.5. sa 8 žiakov 6.ročníka zapojilo do súťaže družstiev, ktorú organizuje Slovenský olympijský výbor pri príležitosti blížiacich sa Olympijských hier v Tokiu pod názvom "Olympijský odznak všestrannosti". Žiaci sa testovali v skoku do diaľky z miesta, člnkovom behu 5x10m, výdrži v zhybe, vytrvalostnom člnkovom behu, v hode medicinbalom vzad a posledným testom bol sed-ľah za 30sekúnd. Veríme, že postúpia do krajského kola. Držíme päste.

Farebný týždeň v 2. A

Pondelok si detičky obliekli červené vecičky, jedli maliny, jahody aj jabĺčko z komory. Utorok bol biely deň, všetko mliečne ihneď zjem. Streda bola zelená, húseničkou zdobená. Vo štvrtok nám včeličky, priniesli medík žltučký. V piatok modrý už nás čaká, veď je naša Zem guľatá..

Koľko lásky je vo vašom srdci?

Deti z Janíkoviec, 1.A, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E  sa zapojili do výzvy a ukázali, že sa dokážu podeliť o radosť a lásku ,ktorú majú vo svojom ❤ .

Vytvorili krásne pohľadnice ku ktorým pribalili drobný darček, ktorý poteší srdcia mnohých seniorov z DSS. Napísali tiež niekoľko dobrých skutkov ,ktoré sa im podarilo vykonať.
 
Milá starká, starký 💗
Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav s prianím letí,
veľa zdravia, šťastia, lásky..to Vám prajú všetky deti.
Nech Vám úsmev zdobí tvár a  srdiečko  láskou horí,
to Vám prajú druháci z tej Fatranskej školy.  
 

Deň matiek

Mamička je osoba, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.

Deň matiek - video: 1.A, 1.E

Deň matiek - fotografie: 1.A, 4.C

 

Žiaci II.E

Žiaci II.E vlastnoručne napísali a poslali list, ktorým potešili svojich známych a kamarátov. 

DEŇ ZEME v I.E

Deti v I.E triede si pripomínali DEŇ ZEME počas celého týždňa. Čítali sme si z knihy Filipove dobrodružstvá. Dočítali sme sa o tom, ako šetriť energiami, prečo triediť odpad...Deti si vyrobili vlastnú malú zemeguľu, kreslili sme kriedami na danú tému, zapojili sme sa do online kvízu a zbierali odpadky v areáli školy.

Príroda nám nie je ľahostajná

Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do aktivít organizovaných ku Dňu Zeme. Veľa sa o prírode rozprávali, čo by mohli pre ňu urobiť, ako začať od seba, vypĺňali pracovné listy na danú tematiku, čistili areál školy, tvorili z prírodného materiálu, kreslili kriedami, sadili kvety, upravovali okrasné záhony, zúčastnili sa EKOTOPFILMU 2021. Zapojili sa do výtvarných súťaží Dobrý skutok pre planétu ZEM a Nakresli zdravie ako aj do projektu Pre lepšie budúcnosť Zeme.

Podkategórie

Strana 1 z 6