Zvládli sme to!

ĎAKUJEME tým, čo sa zapojili
do Potravinovej zbierky pre ľudí postihnutých korona krízou
v rámci Týždňa dobrovoľníctva.

BIELA PASTELKA

V rámci dobročinných projektov sa naša škola zapojí aj do zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím: BIELA PASTELKA.
Termín: 18. september.
Dvojčlenný tím žiakov bude ponúkať predmety v tvare bielej pastelky za 1€ alebo iný dobrovoľný príspevok.
Informačné plagáty nájdete tiež umiestnené na všetkých vstupných dverách do budovy školy.
Za Vašu spoluprácu a štedrosť srdečne ďakujeme.

Potravinová zbierka pre ľudí postihnutých korona krízou

Milí rodičia a žiaci!

Základná škola Fatranská 14, Nitra

 v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska vyhlasuje

Potravinovú zbierku pre ľudí postihnutých korona krízou

v rámci Týždňa dobrovoľníctva: 16. - 22. septembra.

 

Priniesť môžete trvanlivé potraviny ako: cestoviny, strukoviny, olej, ryžu, cukor, múku, konzervy, instantné polievky a pod.

 

Objavte radosť z dávania!

Nielen že niekomu pomôžete, ale aj veľa získate, pretože:

RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE :).

Súťaž „Starý Mobil Sem!“

Zber mobilov pokračuje aj v budúcom školskom roku. Počas prázdnin nazbierajte čo najviac mobilov, môžete vyhrať tablet :)

 

 

Deň Zeme

Naša Zem je zemeguľa, vesmírom sa rada gúľa.
Chráni ju plášť z ozónu, podobá sa balónu.
Vôkol slnka krúži rok, má cestovný poriadok.
Keď je smogu, dymu veľa, pláštik je hneď samá diera.
Cez diery sa valí zvonka, nebezpečná žiara slnka.
Len čistý vzduch na zemi diery v plášti zacelí.

video: https://www.facebook.com/zsfatranskanr/videos/542754536658186/

 

 

Pomáhame ďalej !

Aj v čase pandémie koronavírusu sme sa rozhodli pomáhať a to distribúciou ochranných rúšok pre lekárov a seniorov z Nemocnice Sv.Svorada v Nitre.

Exkurzia digitálneho planetária a hvezdárne v Hurbanove

Dňa  20.11. sa žiaci IV.A a IV.E triedy zúčastnili prírodovednej exkurzie digitálneho planetária a hvezdárne v Hurbanove. Žiaci si vychutnali projekciu oblohy na polguľovej  projekčnej ploche, na ktorej sa zobrazovali  hlbiny vzdialeného aj blízkeho vesmíru v digitálnej kvalite, rôzne animácie, projekcie a mnoho ďalšieho. Prezreli sme si malé múzeum s exponátmi, ktoré je súčasťou planetária a vzhliadli krátky náučný film o prvom ďalekohľade a vesmíre. Ďalej mali žiaci možnosť vstúpiť do kupoly a vyskúšať si pozorovanie tunajším ďalekohľadom.  Na záver si kúpili  na pamiatku malé suveníry s vesmírnou tematikou. 

Etická výchova u tretiakov

V rámci etickej výchovy navštívili žiaci III. A a III. E výtvarný ateliér našej školy. Zaoberali sa témou Vnímanie a prežívanie prosociálnosti - starostlivosť o prírodu, ochrana zvierat. Z predchádzajúcich hodín etickej výchovy už žiaci mali poznatky o prírode, o jej spätosti s človekom, o zvukoch prírody. V ateliéri ich čakala skupinová práca, kde mali vytvoriť z prírodných materiálov spoločné dielo. Posúďte sami, ako sa im práca podarila. Podotýkam, že sa vôbec nehádali a všetci sa aktívne zapájali.

Týždeň zdravej výživy

V týždni od 18. - 22. 9. 2017 realizovali pani učiteľky v Janíkovciach za aktívnej účasti žiakov a pomoci rodičov projekt "Týždeň zdravej výživy". Každý deň si farbou oblečenia, ovocím a zeleninou pripomenuli, aké rôzne druhy týchto dobrôt vieme dopestovať v záhradách, kúpiť v obchode a najmä, aký význam má ich konzumácia pre naše zdravie. Prinesené ovocie, zeleninu i mliečne výrobky pani učiteľky premenili na chutné smoothie, šaláty, ovocné šťavy, obložené chlebíky, nátierky. Žiaci počas týždňa nielen ochutnávali pripravené dobroty, no na vyučovacích hodinách riešili rôzne úlohy spojené s poznávaním ovocia, zeleniny - tajničky, hádanky, doplňovačky, ovocné slovné úlohy, čítanie s porozumením a úlohami na interaktívnej tabuli- kreslenie ovocia a tvorba animácie v programe RNA, naučili sa pieseň o ovocí a zelenine. Na ovocníčkové a zeleninkové riekanky si zacvičili a zahrali  pohybové hry, tvorili rýmy a kreslené projekty, postavili mliečny hrad. Počas celého týždňa žiaci získavali body za plnenie jednotlivých úloh a získali ovocníčkové medaily. Projekt bol ukončený tvorbou vláčika, v ktorom každý jeden vozeň predstavoval jeden farebný deň a aktivity počas neho. 

 

Podkategórie

Strana 1 z 3