Cisárove nové šaty

5. 10. 2018 zavítalo do školy divadlo Clipperton. Žiakom predstavilo klasickú rozprávku o márnotratnom cisárovi. Ako to už v rozprávkach býva, aj tu zvíťazila múdrosť nad hlúposťou.

Európsky týždeň športu - Atletika

Dňa 28.9. sme v rámci Európskeho týždňa športu na našej škole zorganizovali atletické súťaže pre žiakov 7.-9.ročníka. Súťažilo sa v behu na 60m, skoku do diaľky a v hode medicimbalom. Za každú triedu súťažili 2 chlapci a 1 dievča.

V 7.ročníku v súťaži družstiev zvíťazila 7.B, 2.miesto 7.A, 3.miesto 7.C.

V 8.ročníku- 1.miesto-8.C, 2.miesto-8.A, 3.miesto-8.B.

V 9.ročníku- 1.miesto-9.B, 2.miesto- 9.A a 3.miesto 9.C.

Súťaž o najrýchlejšieho chlapca vyhral Andrej Šárközy z 9.A a najrýchlejšie dievča bola Ema Matejčíková zo 7.B.

V hode medicimbalom zvíťazil Oskar Straňák z 9.C a z dievčat Laura Sáková z 8.C.

V skoku do diaľky sa víťazom stal Andrej Šárközy z 9.A a z dievčat najďalej doskočila Laura Sáková z 8.C.  

Všetkým blahoželáme!

Dopravná výchova

V prvom októbrovom týždni žiaci 3. ročníka navštívili dopravné ihrisko na sídlisku Chrenová. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov. Žiaci si v teoretickej časti pripomenuli zásady bezpečného správania v cestnej premávke a následne v praktických dopravných situáciách uplatňovali činnosti v úlohe chodca, kolobežkára a cyklistu. Takto strávené dopoludnie bolo pre žiakov nielen poučné, ale aj zábavné.

Majster školy

26. 9. 2018 súťažili žiaci I.- IV. D v Janíkovciach o titul “Majster školy” v rámci Európskeho týždňa športu. Pod vedením p. učiteliek plnili rôzne športové disciplíny, pri ktorých si preverovali svoje pohybové zručnosti, obratnosť, vytrvalosť, rýchlosť a presnosť. Za jednotlivé úlohy získavali body. Po ich sčítaní nasledovalo vyhodnotenie. Žiaci boli veľmi šikovní a preto všetci získali medaily. S dobrým pocitom sa potom rozišli do tried. 

Tretiacka joga

Posledný septembrový týždeň patril pohybu a športu v rámci Európskeho týždňa športu. Žiaci III. A sa zapojili do pohybových aktivít a zacvičili si 25. 9. 2018 jogu. Joga prináša deťom harmóniu, o ktorú sa celý život snažíme. Ide o vedome riadený pohyb a zameranie pozornosti dovnútra. Joga pracuje nielen s telom, ale aj s dychom a mysľou zároveň. V nesúťaživom prostredí sa deti učia rešpektovať vlastnú jedinečnosť. Hodina jogy bola pre žiakov zaujímavá a okrem nadobudnutého príjemného pocitu tak urobili niečo aj  pre svoje zdravie.

Zumba

27. 9. 2018 sa aj naše deti z 1. stupňa zapojili do Európskeho týždňa športu. Rozhýbali sa  v rytmoch  ZUMBY  spolu s našou kolegyňou Z. Schusterovou. Deti si s radosťou zašportovali v krásnom slnečnom dni a spoločne sa vrátili opäť do lavíc.

Turnaj vo vybíjanej

25. 9. 2018 v rámci Európskeho týždňa športu bola v našej škole obnovená tradícia turnaja vo vybíjanej. Chlapci a dievčatá 5. – 6. ročníka bojovali o POHÁR RIADITEĽA ŠKOLY za účasti 4 základných škôl: ZŠ, Topoľová, ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ kráľa Svätopluka a my. Pohár riaditeľa školy získali naši žiaci. Za prípravu a organizáciu ďakujeme vedeniu školy a pani učiteľkám Z. Sekovej a M. Sučkovej. 

 

Deň dobrovoľníctva 2018

 18. 9. 2018 sme si poriadne "zamakali". V rámci Týždňa dobrovoľníctva sme sa rozhodli aj my prispieť svojou prácou k zlepšeniu prostredia v areáli školy ale aj v blízkom okolí. Konkrétne nás bolo 613 žiakov, 40 učiteľov a 1 rodič. Niektorí hrabali, iní zametali, ďalší zbierali odpadky, konáriky, suché lístie. Doplnila sa mulčovacia kôra v okrasných záhonoch a vytvoril sa okolo nich kamenný obrubník. Dúfame, že naša práca nevyjde navnivoč a dlho sa budeme tešiť z čistoty okolo nás. Celá akcia bola zdokumentovaná a riadne zaregistrovaná na stránke Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra.

Ukážky karate

6. 9. 2018 sa žiakom 1. - 3. ročníka predstavil Karate klub Farmex. Žiakom predviedli ukážky karate v skrátenej tréningovej jednotke.

Strana 6 z 6