Večerný beh Nitrou 2018

14. 11. 2018 sme sa zúčastnili Večerného behu Nitrou.

Prvý stupeň reprezentovali žiaci zo Športovo-turistického krúžku v Janíkovciach. Za reprezentáciu našej školy vo vytrvalostnom behu im patrí veľká vďaka... 

Druhý stupeň reprezentovali- Hrnčárová R., Šimová V., Koišová P., Uličná S., Laca J., Šima A., Sauer T.

Najviac sa darilo Romanke Hrnčárovej z V.C, ktorá sa umiestnila v behu na 500m na skvelom 2.mieste. V tej istej kategórii sa na 8.mieste umiestnila Viviana Šimová (VI.A). Jakub Laca (VII.B) sa v kategórii mladších žiakov umiestnil na 9.mieste, Andrej Šima (IX.B) v kategórii starších žiakov v behu na 1000m na 10.mieste a Timur Sauer (VIII.C) v tej istej kategórii na 12.mieste. Všetkým blahoželáme!!!

Krst prvákov 2018

15. 11. 2018 sa v popoludňajších hodinách konal už po deviaty raz KRST PRVÁKOV. S prípravami pomáhali triedne pani učiteľky, pani vychovávateľky, zvukár, aranžérky a krstní rodičia (naši deviataci). Prváci najprv zložili sľub, následne ich pasoval pán kráľ (pán riaditeľ) za prvákov školy a nechýbal ani spoločný tanec. Po občerstvení sa všetci zabavili na krátkej diskotéke. Príjemne unavení a plní zážitkov odchádzali podvečer domov so svojimi spokojnými rodičmi.

Miniliga Miňa Stocha

Dňa 15.11.2018 začal ďalší ročník Miniligy Miňa Stocha, kde samozrejme nemôže chýbať ZŠ Fatranská, ako minuloročný obhajca titulu. Prvé kolo sa konalo na ZŠ Tulipánová. Prvý zápas sme vyhrali nad ZŠ Svätého Marka 4:0. Ďalší zápas sme vyhrali nad domácou ZŠ Tulipánová 3:1 a posledný zápas sme bohužiaľ v posledných sekundách prehrali so ZŠ Topolová 2:3.

Návšteva SHMÚ

7. 11. 2018 žiaci III.D navštívili SHMÚ vo Veľkých Janíkovciach. Zopakovali si učivo z PDA o počasí a dozvedeli sa aj množstvo zaujímavostí. Videli, ako sa zapisuje a posiela správa o aktuálnom počasí do SHMÚ v Bratislave. Prezreli si všetky prístroje, ktoré súvisia so zaznamenávaním počasia.

Za príjemnú atmosféru, trpezlivosť a za občerstvenie ďakujeme.

Návšteva observatória

Žiaci 4. ročníka absolvovali 24. 10. 2018 exkurziu v observatóriu v Hurbanove. Zaujímavým a pútavým spôsobom si utvrdili a rozšírili poznatky a vedomosti z učiva prírodovedy. Žiakom sa veľmi páčilo.

Najväčšie jabĺčko

21. 10. je Deň pôvodných odrôd jabĺk a preto sme v Janíkovciach vyhlásili súťaž o Najväčšie jabĺčko. Do súťaže sa zapojilo 29 žiakov. Najväčšie jabĺčko priniesla Saška z III. D. Vážilo až 494 gramov. Všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili, dostali diplom a sladkú odmenu.

Halloween v IV. A

26. 10. 2018   žiaci IV. A zažili strašidelný deň plný zábavy a tancovania. Halloweenske masky, ktoré si deti priniesli, ich zmenili na nepoznanie. Po dobrej zábave si  dali chutné občerstvenie a spoločne oddychovali.

Posedenie pre seniorov

V rámci Októbra- Mesiaca úcty k starším sa 22. 10. 2018 konala milá akcia organizovaná VMČ Chrenová. Našu školu navštívili seniori z blízkeho okolia školy. Pán primátor J. Dvonč im poďakoval za celoživotnú prácu a poprial veľa síl  a zdravia. Poslanec Š. Štefek informoval prítomných o aktivitách VMČ Chrenová. Poslankyňa A. Šmehilová ponúkla okrem iného domáce šišky a zábava s harmonikárom Humpolcom mohla začať. Nechýbal ani kultúrny program v podaní detí zo ZŠ, Fatranská. Predstavili sa deti z DFS Fatranček, deti z III. E svojím ľudovým pásmom a deti zo záujmového útvaru Zumba-kids svojou modernou tanečnou choreografiou.

Návšteva dopravného ihriska

Téma Bezpečnosť pri ceste do a zo školy, pri kolobežkovaní či bicyklovaní nie je našim žiakom cudzia. Rozprávajú sa o nej na hodinách prvouky, vlastivedy, v školskom klube. Poučení  sú učiteľmi, vychovávateľmi i rodičmi. 
8. 10. 2018 si žiaci III. D boli svoje teoretické vedomosti prakticky vyskúšať na dopravnom ihrisku v Nitre. Pod vedením usmiatej a milej pani policajtky si zopakovali teóriu. Po jej zvládnutí nasledovalo riešenie dopravných situácií v praxi. O tom, že všetko zvládli, svedčia ich usmiate tváre. 

Vrchnáky z PET fliaš

Vážení rodičia, milé deti,

prosíme Vás, aby ste sa zapojili do zberu vrchnákov z PET fliaš, ktorými pomáhame chorej Sofinke.  Zároveň chceme naučiť žiakov

separovať odpad, vytvoriť u nich návyky a pozdvihnúť ich enviromentálne povedomie.

Vrchnáky z PET fliaš môžete dať svojim deťom, ktoré ich prinesú do svojej triedy, kde majú zbernú nádobu.

Za účasť na akcii, ktorá bude prebiehať počas celého školského roka, Vám veľmi pekne   ĎAKUJEME !

Strana 5 z 6