Zápasnícka prezentácia

30. 1. 2019 zavítal do našej školy zápasnícky oddiel TJ AC Nitra. Žiaci 3. - 6. ročníka mali možnosť vidieť ukážky zápasenia. Zároveň si zápasenie mohli odvážlivci vyskúšať aj na vlastnej koži. Tréneri vysvetlili žiakom, že zápasenie je šport a kto má záujem zápasiť, nech príde na tréning a nevybíja si energiu na spolužiakoch.

Vianočné posedenia v triedach

Stalo sa milou tradíciou, že posledný deň pred Vianocami sa organizujú  vianočné posedenia pre jednotlivé triedy. Aj 21. 12. 2018 boli žiaci vianočne poobliekaní, vyzdobení rôznymi čelenkami, rolničkami. Triedy tiež nezaostávali za výzdobou. Stoly sa prevaľovali od jedla a nápojov. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú však darčeky. A tie nechýbali tiež. Žiaci zažili pocit, aké je to dostať ale aj dať.

Preventívno-vzdelávací projekt u štvrtákov

10. 1. 2018 navštívila Dr. A. Mrázová z CVČ Domino v Nitre našich štvrtákov , aby sa porozprávali o zdravom spôsobe života a odmietaní návykových látok, o závislosti na tabakových a elektronických cigaretách.

Vianočné vystúpenie s deťmi z MŠ Štiavnická 2018

Stalo sa tradíciou, že previanočný čas trávime spoločne s deťmi z MŠ Štiavnická prostredníctvom vianočného programu. Ako prví sa predstavili malí predškoláci, ktorí sa predviedli anjelsko-čertovským tancom. Potom prišli na rad naši školáci. Tanec Baníci prepletený hovoreným slovom ukázali žiaci z III. E. Nasledovala pieseň v podaní žiakov z I. C. Samozrejme, ani tento rok nechýbal DFS Fatranček so svojou vianočnou choreografiou. Potom prišiel na rad zábavný tanec žiakov z III. A s názvom Mariša. Na záver sa predviedli žiaci zo Zumby kids so svojou vianočnou choreografiou.

 

Beseda s B. Ondrejkovou

12. 12. 2018 navštívila našu školu herečka, moderátorka, pedagogička a spisovateľka Bibiana Ondrejková. V rámci besedy  a prezentácie svojej knihy Rozprávky o dievčinke Julke čítala deťom príbehy nezbednej Julky. Interaktívnou  aktivitou  vstupovali do deja  a mali možnosť debatovať o knihe, ktorá ich veľmi zaujala a nadchla. Na záver bola  autogramiáda s fotením. Deti mali možnosť aj zakúpiť si knižku, ktorá je doplnená úlohami, otázkami, ktoré veľkých aj malých inšpirujú k spoločným rozhovorom. Do knihy  môžu tiež kresliť, nalepovať, hrať sa s ňou, cez qr kód si vytlačiť obrázok na vyfarbovanie. Každé dieťa si z knihy môže vytvoriť vlastný originál.

Vianočná pošta

Žiaci II. D sa zapojili do projektu Vianočná pošta, v rámci ktorého vyrobili a napísali vianočné pozdravy 5 starým ľuďom v sociálnych zariadeniach. Toto posolstvo je nominované aj na Detský čin roka 2018.

Stretnutie s diabetologickou sestrou v II.A

21. 11. 2018 zavítala Mgr. Klaudia Šugrová s edukačnou hliadkou do II. A. Bolo to už tretie stretnutie. Beseda sa niesla v duchu „Malej akadémie správneho stravovania detí“. Odprezentované boli zásady stravovania, abeceda zdravia, strava pre zdravý imunitný systém, pitný režim, prevencia. V závere boli deti obdarované edukačnými brožúrkami, zeleninou a tyčinkami, ktoré sú vhodné pre všetky deti. Najväčším darom boli informácie o deťoch s DM1 a vzájomné spolunažívanie v kolektíve so zdravými deťmi.

Spoznávame tradície v III. E

15. 11. 2018 prežili žiaci III.E netradičný deň. Celý sa niesol v duchu spoznávania tradícií prípravy vianočných oblátok. Využili integrované tematické vyučovanie.

    Atmosféru blížiacich sa sviatkov si navodili na vlastivede. Slovenský jazyk im poskytol priestor, aby si formou skupinovej práce napísali pozvánky na túto netradičnú akciu.  Matematiku si precvičili slovnými úlohami. Riešili ich ako pomoc starej mame pri vyplňovaní plánu práce, realizácii pečenia i pri rozdávaní oblátok. Na pracovnom vyučovaní privítali starú mamu spolužiačky Kajky pani Elišku Hamzovú, ktorá im  porozprávala o výrobe oblátok a prezradila i svoj recept. V tvorivej dielni si so záujmom vyskúšali výrobu oblátok.

   Vďaka šikovným rukám pani Hamzovej si žiaci odniesli domov chutný a voňavý zážitok z netradičného vyučovania.

Bubnovačka 2018

19. 11. 2018 sme sa zapojili do 5. ročníka  Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť“ pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Myšlienkou Bubnovačky je „Aby bolo deti dobre počuť“. Práve preto deti bubnovali na všetkom, čo dáva priestor na vybubnovanie čo najväčšieho hluku – priniesli si okrem hudobných nástrojov aj vedrá, hrnce, varechy, plastové fľaše – kreativite sa medze nekládli. Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili spoločnej Bubnovačky v Športovej hale Olympia v Nitre, kde s radosťou sprevádzali bubnovú show CAMPANA BATUCADA. Žiaci 1. a 2. ročníka bubnovali na chodbe v škole.

Spoločne sme bubnovali, čo nám „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

Strana 4 z 6