Výlet Piešťany

7. 5. 2019 deti II. A, B, C, III. A absolvovali výlet do Piešťan. Súčasťou výletu bola aj vyhliadková plavba loďou, ktorá bola veľmi zaujímavá, mali totiž možnosť lepšie spoznať život vodných vtákov na rieke Váh. Prehliadka Kúpeľného ostrova, ktorý je jeden z najväčších a najoriginálnejších kúpeľných komplexov Európy, bola tiež príjemným spestrením výletu. Na záver výletu sme navštívili jaskyňu Čertovu pec spojenú s prehliadkou zvierat.

Hra na kalimbu

9. 5. 2019 nás  v Janíkovciach navštívila inštruktorka hry na kalimbe Daniela zo Zvolena.  Deti mali možnosť vyskúšať si hru na netradičnom hudobnom nástroji a musím prezradiť, že si to naozaj užili a hlavne nikto nehral falošne.

Exkurzia Tesárske Mlyňany

7. 5. 2019 sa žiaci I. A, B, C a IV. C zúčastnili prehliadky Arboréta Tesárske Mlyňany s odborným výkladom. Žiaci si z exkurzie priniesli mnoho nových poznatkov o domácej a cudzokrajnej flóre. Prezreli si najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. V čase našej návštevy  kvitlo veľa drevín. Pre deti to bol krásny estetický zážitok.

 

 

Školský výlet III. E

Plavbu loďou po Dunaji s pohľadmi na historickú časť Bratislavy, jej nábrežie a Bratislavský hrad si vychutnali žiaci III. E v úvode svojho výletu dňa 7. 5. 2019. Vystúpili na stredoveký hrad Devín a prostredníctvom odborného výkladu sa oboznámili s históriou tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pri sútoku riek Dunaja a Moravy sa zastavili pri pamätníku Brána slobody. V závere výletu navštívili Slovenské národné múzeum v Bratislave. Plní nevšedných zážitkov, príjemne unavení, ale s dobrou náladou sa vrátili domov.

 

Atlantis Levice

Vzdelávanie interaktívnym spôsobom aj relax zažili žiaci III. A a III. E 2. 5. 2019 na exkurzii v zábavnom centre ATLANTIS Levice. Vďaka originálnym exponátom a interaktívnym programom sa žiaci oboznámili s umelou inteligenciou, zažili jedinečnú atmosféru starovekého Egypta a vyskúšali si 9D simulátor.  Deň plný zážitkov z objavovania,  smiech a dobrá nálada. Aj takto môže prebiehať vyučovanie.

Chodili chlapci k nám ...

Stavanie obecného mája v Janíkovciach je už tradíciou. Pod vyzdobeným májom vystúpili deti z DFS Fatranček 30. 4. 2019 s choreografiou Chodili chlapci k nám.

Škola hrou

Dňa 25. 4. 2019 sa žiaci I. stupňa oboznámili s prírodnými javmi zábavnou a interaktívnou formou v rámci programu Škola hrou. Žiaci sa aktívne zapájali a odniesli si nové poznatky. 

Predškoláci v Janíkovciach

V dňoch 14. 3. 2019 a 25. 3. 2019 navštívili predškoláci z Materskej školy v Janíkovciach a z Materskej školy vo Vinodole našu Základnú školu v Janíkovciach. Absolvovali u nás bohatý program. Svoju návštevu začali u prváčikov, ktorým zarecitovali básničku, ktorú sa v škôlke naučili a prváci ich naučili novú básničku. Hádali hádanky, písali začiatočné písmená uhádnutých slov a ukázali, ako si vedia napísať svoje mená. Štvrtáci ich naučili novú pesničku a zobrali ich do rozprávkovej krajiny. Spolu s druhákmi a s tretiakmi si zacvičili na pesničky a naučili sa nový pochod žiakov. Zopakovali si geometrické tvary a spolu sa učili pomocou interaktívnej tabule. Všetky deti sa navzájom odmenili sladkými dobrotami a plní nových zážitkov sa vrátili späť do svojej materskej školy.

 

Návšteva III. A v Martinuse

26. 3. 2019 navštívili žiaci III. A kníhkupectvo Martinus v  N-CENTRE. V rámci marca - mesiaca kníh mali možnosť  chvíľku zrelaxovať pri počúvaní príbehov zo života detí, prelistovať si nové tituly detskej literatúry, prípadne si niečo zakúpiť. Čítaním kníh žiaci obohacujú nielen svoju slovnú zásobu, zlepšujú vyjadrovacie schopnosti, ale aj  rozvíjajú fantáziu. Deti boli návštevou nadšené a radi sa vrátia aj s rodičmi.

LVVK 2019 - Malá Lučivná

Naši siedmaci sa vo februári zúčastnili lyžiarskeho výcviku v krásnom oravskom prostredí Malej Lučivnej. Ubytovaní boli v hoteli Smrečina priamo pod lyžiarskym svahom. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín, podľa úrovne lyžiarskych zručností. Dve skupiny boli začiatočníci, ktorí na konci LVVK zvládli zlyžovať celý kopec a všetci sa zúčastnili aj pretekov v slalome. Najlepším zo všetkých chlapcov bol Filip Zelený a z dievčat najrýchlejšia bola Ema Matejčíková. Všetci sa vrátili z výcviku usmiati a hlavne bez zranenia :) 

 

Strana 3 z 6