Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957.Tento rok pripadol na 21. mája. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Aj preto sme v Janíkovciach venovali tomuto dňu pozornosť. V rámci osláv si žiaci I. – IV. D prezreli prezentáciu, zasúťažili v kvíze, naučili sa pesničku a pracovali s odpadovým materiálom.

Taká je láska mojej mamy...

Pod týmto názvom sa 15. 5. 2019 uskutočnil v Starom divadle K. Spišáka slávnostný program ku Dňu matiek. Účinkujúce deti ho s láskou venovali svojim maminám. Mamičky videli svoje deti recitovať, tancovať aj spievať.

Veľká vďaka patrí pripravujúcim pedagógom.

Prvé sväté prijímanie 2019

12. 5. 2019 prijali žiaci III. D Eucharistiu v kostole sv. Petra a Pavla v Janíkovciach a 19. 5. 2019 prijali žiaci III. A, B, C, E  prvý raz  do srdca Pána Ježiša - v Eucharistii v kostole sv. Martina na Chrenovej v Nitre.

Výlet Piešťany

7. 5. 2019 deti II. A, B, C, III. A absolvovali výlet do Piešťan. Súčasťou výletu bola aj vyhliadková plavba loďou, ktorá bola veľmi zaujímavá, mali totiž možnosť lepšie spoznať život vodných vtákov na rieke Váh. Prehliadka Kúpeľného ostrova, ktorý je jeden z najväčších a najoriginálnejších kúpeľných komplexov Európy, bola tiež príjemným spestrením výletu. Na záver výletu sme navštívili jaskyňu Čertovu pec spojenú s prehliadkou zvierat.

Hra na kalimbu

9. 5. 2019 nás  v Janíkovciach navštívila inštruktorka hry na kalimbe Daniela zo Zvolena.  Deti mali možnosť vyskúšať si hru na netradičnom hudobnom nástroji a musím prezradiť, že si to naozaj užili a hlavne nikto nehral falošne.

Exkurzia Tesárske Mlyňany

7. 5. 2019 sa žiaci I. A, B, C a IV. C zúčastnili prehliadky Arboréta Tesárske Mlyňany s odborným výkladom. Žiaci si z exkurzie priniesli mnoho nových poznatkov o domácej a cudzokrajnej flóre. Prezreli si najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. V čase našej návštevy  kvitlo veľa drevín. Pre deti to bol krásny estetický zážitok.

 

 

Školský výlet III. E

Plavbu loďou po Dunaji s pohľadmi na historickú časť Bratislavy, jej nábrežie a Bratislavský hrad si vychutnali žiaci III. E v úvode svojho výletu dňa 7. 5. 2019. Vystúpili na stredoveký hrad Devín a prostredníctvom odborného výkladu sa oboznámili s históriou tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pri sútoku riek Dunaja a Moravy sa zastavili pri pamätníku Brána slobody. V závere výletu navštívili Slovenské národné múzeum v Bratislave. Plní nevšedných zážitkov, príjemne unavení, ale s dobrou náladou sa vrátili domov.

 

Atlantis Levice

Vzdelávanie interaktívnym spôsobom aj relax zažili žiaci III. A a III. E 2. 5. 2019 na exkurzii v zábavnom centre ATLANTIS Levice. Vďaka originálnym exponátom a interaktívnym programom sa žiaci oboznámili s umelou inteligenciou, zažili jedinečnú atmosféru starovekého Egypta a vyskúšali si 9D simulátor.  Deň plný zážitkov z objavovania,  smiech a dobrá nálada. Aj takto môže prebiehať vyučovanie.

Chodili chlapci k nám ...

Stavanie obecného mája v Janíkovciach je už tradíciou. Pod vyzdobeným májom vystúpili deti z DFS Fatranček 30. 4. 2019 s choreografiou Chodili chlapci k nám.

Škola hrou

Dňa 25. 4. 2019 sa žiaci I. stupňa oboznámili s prírodnými javmi zábavnou a interaktívnou formou v rámci programu Škola hrou. Žiaci sa aktívne zapájali a odniesli si nové poznatky. 

Strana 1 z 5