MO v cezpoľnom behu

Dňa 3.10. 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali 3 žiaci- T.Sauer, J.Šášik, O.Straňák a 3 žiačky- T.Kasanová, V.Šimová, B.Bidelnicová. Najviac sa darilo Timurovi Sauerovi z 8.C, ktorý sa umiestnil na 7.mieste, Jakubovi Šášikovi z 9.C - 10.miesto a Viviane Šimovej zo 6.A - 12.miesto. Blahoželáme!!!!

MDD v III.A, B

1. 6. 2018 na MDD sa žiaci III. A a III. B vybrali na výlet do jaskyne Driny a na hrad Červený Kameň. Deti s úžasom a nadšením absolvovali prehliadku jaskyne a zvedavými otázkami bombardovali sprievodcu. Na Červenom Kameni sa stretli s históriou v interaktívnom programe Život na hrade. Výlet sa deťom veľmi páčil.

Gardenia 2018


20. 4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy Gardenia 2018. Spoznávali rôzne typy rastlín. Mnohé  z nich mali možnosť si aj zakúpiť.  

Návšteva v SPM- III., IV. oddelenie ŠKD

Morena, Morena, obi si kolená.  

Prichystáme ťa, odejeme ťa,

zapálime ťa, zhodíme ťa.

Vo vode ťa utopíme

takto ťa odprevadíme.

Nech rozkvitne zelený háj

a nech príde krásna jar.

 

Deti z III. a IV. oddelenia ŠKD navštívili 22. 3. 2018 SPM. Témou boli Veľkonočné prechádzky v múzeu.

Prechádzka bola spojená s výrobou Moreny, ktorá sa deťom nesmierne páčila.